Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) her sene büyük miktarlarda prim kaybı yaşamasına neden olan ve ekonomik zeminde işveren ve işçiler açısından haksız rekabete neden olan kayıt dışı istihdamın, 2023 yılında yüzde 28.5 oranına düşürülmesi planlanıyor. Hedeflenen planlama kapsamında son 1 yıl içinde verilerde 3.5 puan azalma yapılmasının ardından kayıt dışı istihdam oranı mevcut durumda yüzde 30 seviyesine kadar geriledi. Bu sayede kayıt dışı istihdam oranlarında 2023 yılı hedeflerine ulaşılmasına sadece 1.5 puan kaldı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olarak çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiren hükümetin 2023 yılı kayıt dışı istihdam hedefi ile ilgili olarak bilinmesi gereken detayları haberimizde bulabilirsiniz. Çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan kayıt dışı istihdam, yani çalışanların sigortasız çalıştırılması haksız rekabet yoluyla ülke ekonomisini tahrip ederken, devletin vergi kaybına neden olmasının yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) da prim kaybı yaşamasına neden oluyor. Son yıllarda bu konunun çözüme kavuşturulması adına önemli adımlar atan SGK, kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik önemli bir mesafe kat etti. SGK tarafından belirlenen yol haritasında Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te kayıt dışı istihdamın yüzde 28.5’e indirilmesi hedefleniyor. Kayıt dışı istihdam oranı 2008 yılında yüzde 43.5 düzeyinde bulunuyordu.

SGK Müfettişleri Göreve Devam Edecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı işgücü verilerine göre, kayıt dışı istihdam son bir yıllık dönemde 3.5 puan azalarak yüzde 30’a geriledi. Bu verilerin elde edilmesiyle birlikte 2023 yılı hedeflerine ulaşmaya 1.5 puan kaldı. Kayıt dışı istihdamın azaltılmasında SGK müfettişlerinin yanı sıra sosyal güvenlik denetmenlerinin önemli katkısı bulunuyor. Sosyal güvenlik denetmenleri ve müfettişlerinin görevleri sadece kayıt dışı istihdam ile mücadele ile sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda uygulamada sık sık görülen sahte sigorta yoluyla kurumu zarara uğratanların, ölüm aylığı almak için boşandığı halde birlikte yaşayan çiftlerin ortaya çıkartılmasında da müfettiş ve denetmenler önemli görevleri yerine getiriyorlar. 2006 yılında sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesiyle başlayan süreçte sosyal güvenlik sisteminde yapılan köklü değişikliklerin esnafa ve işverenlere anlatılmasında rehberlik rolü üstlenen SGK müfettişlerinin ceberrut gücüne başvurmadan yaptıkları rehberlik çalışmaları, mevzuata gönüllü uyumu sağlamada önemli rol oynadı. Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kamuda çalışanlar genel olarak yaklaşık 2 ay boyuna idari izinli sayılırken, SGK müfettişleri çalışmalara hiç ara vermeden İŞKUR bünyesinde kısa çalışma ödeneği bağlama hizmetlerine yardımcı olmaya devam ettiler.

Yüzde 45’i Meslek Değiştiriyor

Sosyal güvenlik denetmenleri yerelde görev yaptıkları için çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Özellikle taşrada denetim görevi yapan müfettişler, esnaflara denetim için iki sefer üst üste gelerek yaptırım uyguladıklarında işverenlerden tepki görüyor. Türkiye genelinde 81 sosyal güvenlik il müdürlüğüne bağlı olarak 2 bin 826 denetmen görev yapıyor. Sosyal güvenlik denetmenleri arasında meslekten kaçış oranı yüksek seviyelere çıkmış durumda. 2011 ile 2017 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) denetmen olarak göreve başlayan memurların, yüzde 45’inin mesleği bırakarak başka kamu kurumlarına müfettiş ya da uzman olarak geçiş yaptıkları görülüyor. Nüfus olarak yoğun olmayan illerde SGK bünyesindeki denetmen sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Özellikle taşrada görev yapan denetmenler esnaflardan gördükleri tepki sebebiyle denetim yaptıkları yerlerden alışveriş bile yapamıyorlar. Sosyal güvenlik denetmenlerinin, bazı illerde, örneğin 30 büyükşehirde oluşturulacak grup başkanlıkları şeklinde örgütlenip, denetmenlerin diğer küçük illere gidip gelmesinin denetimlerde etkinliği artıracağı görüşüyle bu soruna çözüm bulunması planlanıyor.

Emekli, Asgari Ücretli, Memur ve Düşük Gelirlilere Avantajlı Kredi Müjdesi!

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 1200 TL Yardım Dağıtacak!

ALO 183 Sosyal Destek Hattı Artık Whatsapp Üzerinden de Hizmet Verecek

Editör: TE Bilisim