Kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçilere 30 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.  Bu kapsamda 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesi yer alıyor.

Başvurular Hangi Tarihler Arasında Olacak?

13 Nisan-12 Mayıs 2016 tariheri arasında başvurulabilecek.

30 Bin TL Hibe İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
 • Okur-yazar olmak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 • Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 • Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.
 •  Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
 • Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek. Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.
 • Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.
 • Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak. Herkese 30 bin lira verilmeyecek.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Öncelilke https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login adresinden "Yeni Çiftçi Kaydı" bölümünden gerekli bilgileri girerek şifre oluşturulacak.

Daha sonra "Çiftçi Girişi " bölümünden giriş yapılarak  proje bilgileri ve tavsiye edilen proje veya kendinize ait proje bilgileri oluşturulacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 •  Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 •  Ücretli çalışmadığına dair (Sosyal Güvenlik Kurumu) SGK’dan alınan belge.
 •  Başvuru dilekçesi.
 •  Proje tanıtım formu.
 •  İmzalı taahhütname.
 •  Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
 •  Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
 •  Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
 •  Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
 •  Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

- Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

- Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

***

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

----  
Editör: TE Bilisim