SGK üzerinden fazla yatan primlerin iadesinin yapılması ödemelerin belirlenen tavan sınırından fazla olması durumunda mümkün olmaktadır. SGK fazla yatan (paranın) primlerin iadesi için SGK birimlerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yüksek maaş ödemesi bulunan iş yerlerinde en düşük prim ödemesi olduğu gibi en yüksek prim ödemesi de bulunmaktadır. Düşük prim ödenmesi durumunda SGK hizmetlerinden yararlanılması mümkün olmuyorken aynı zamanda yüksek ödemelerde ise fazla paranın iade olarak alınması mümkün olmaktadır. Fazla primlerin alınabilmesi için belirlenmiş olan zaman aşımı süreleri de bulunmaktadır. Bu nedenle ödemelerin yapılmasından sonra maksimum 10 yıllık bir geri ödeme süresi bulunmakta olup bu süre sonrasında fazla olan ödemelerin alınması konusunda problem oluşmaktadır.

SGK Fazla Primlerin Alınması Hangi Durumlarda Mümkün Olmaktadır?

SGK fazla primlerin alınmasının mümkün olduğu durumlar üç farklı şekilde sıralanmaktadır:
  • İşverenler tarafından sigorta primlerine tavan miktardan daha fazla para yatırılması durumunda iade alınması mümkün olmaktadır.
  • Kişilerin emekli olmama durumlarında da ödenmiş olan fazla primlerin iade alınması sağlanabilmektedir.
  • Primlerin ödenmiş olduğu kişilerin vefatı durumunda ölüm aylığı yerine ödenmiş olan primlerin de alınması mümkün olmaktadır.
Bu üç durum dışında SGK birimleri tarafından ödenmiş olan paraların iadesinin yapılmasına ilişkin herhangi bir hak bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak bu üç şarttan birisinin sağlandığından emin olunması ve sonrasında başvurunun yapılması gerekmektedir.

Fazla Primlerin İade Alınabilmesi İçin Başvurular Nasıl Yapılır?

Fazla primlerin iade alınabilmesi için başvuruların yapılması için gerekli olan başvuru dilekçesinin eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekmektedir. Dilekçe içerisinde hangi gerekçelerle iade talep edildiğinin açıkça yazılması gerekmektedir. Başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumlarının ilgili birimlerine yapılması gerekmektedir. Başvuru için il ya da ilçe müdürlüklere gidilerek iade başvurusu talebinin olduğunun belirtilmesi durumunda yönlendirme yapılmaktadır. Başvuru sonrasında öncelikli olarak gerekçenin geçerli olup olmadığının değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bu değerlendirmenin olumlu olması durumunda primlerin hesaplanmasının yapılmasından sonra ödemelerin kısa süre içerisinde verilmesi mümkün olmaktadır. Başvuruların her zaman olumlu sonuçlanmaması gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle gerekçelerin geçerli olup olmadığından emin olunması ve buna göre başvuruda bulunulması önerilmektedir.

SGK Prim İadesi Alabilecek Kişiler Kimlerdir?

SGK prim iadesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralanmaktadır:
  • Başvuru yapacak kişinin başvuru esnasında sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir.
  • Başvuru yapan kişinin kendine ait herhangi bir işletmesinin bulunmadığını beyan etmesi zorunludur.
  • Prim gününün emekli olmak için yeterli olmayan kişiler (yaş şartını karşılamak kaydıyla) başvuru yapabilmektedir.
  • Dul ve yetim maaşı alabilecek olmasına rağmen prim günü eksik kalan kişiler başvuru için uygundur.
  • Prim ödemeleri haksız ya da hatalı yapan kişiler için de başvuru onayı bulunmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra kendi işvereni tarafından SGK birimlerine tavan ücretlerinden fazla ödeme yapılan kişilerin de bu sıralamalarda olduğu gibi başvuru yapılma hakkı bulunmaktadır.

Prim Ödemelerinin Fazla Yapılması Durumunda Hesaplamalar Nasıl Olmaktadır?

Prim ödemelerinin fazla yapılması durumunda hesaplamalar, SGK tarafından beyan edilmekte olan tavan fiyatlarına göre yapılmaktadır. Tıpkı taban ücreti gibi tavan ücretleri de bulunmaktadır. Bu ücretlerin üzerine çıkılması durumunda ise ödemelerin iadesi alınabilmektedir. Hesaplamalar aynı zamanda prim ödemesi yapılan kişinin mevcut kazancı üzerinden de sağlanmaktadır. Ortalama olarak %20 oranında kazanç değerlendirilmesi yapılarak fazla ödenen primler belirlenmektedir. SGK fazla yatan (paranın) primlerin iadesi yapılması için öncelikli olarak hesaplamaların tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle hesaplamaların yapılması adına başvuru sürecinin sonrasında beklenmesi ve uygun şekillerde ödemelerin alınması gerekmektedir.

Tek Bir İşyerinde Çalışmayanların Prim İadeleri Alınabilir Mi?

Tek bir işyerinde çalışmayanların prim iadelerinin alınması sürecinde de öncelikli olarak son alınan brüt maaşının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Son bir aydan önce alınmış olan ödemeler ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamakta olup en son maaş ile bir değerlendirme yapılmaktadır. Son ayda alınmış olan maaşın aynı zamanda asgari ücretin maksimum yedi buçuk katı olması gerekmektedir. Bu sayede tavan ücretin üzerinde ödeme olduğu için iade alınma sürecinde de herhangi bir problem olmamaktadır. En yüksek olarak belirlenmiş olan prim tutarlarından daha düşük bir hesaplama olması durumunda ise prim ödemeleri fazla olmayacağı için iade alınmasının söz konusu olmadığı bilinmekte ve aynı zamanda tek işe yeri ya da birden fazla iş yeri gibi bir kriter bulunmamaktadır.

Yanlış Yatırılan Sigorta Primlerinin Geri İadesi Nasıl Alınır?

Yanlış yatırılan sigorta primlerinin geri iadesinin alınması da başvuru süreçleri ile mümkün olmaktadır. Primlerinin yanlış yatırıldığını düşünen işçilerin mevcut ödemelerini görüntülemek için ilgili SGK birimlerine başvuru yapılması gerekmektedir. Bunun akabinde fazla bulunan ödemeler şartlara uyması durumunda iade edilebilmektedir. Yanlış veya hatalı olarak yapılan prim ödemeleri ile ilgili başvuru yapılırken de öncelikli olarak gerekçenin beyan edildiği bir dilekçenin doldurulması gerekmektedir. Bu dilekçe üzerinden bir değerlendirme yapılmakta olup onay durumunun da internet siteleri üzerinden incelenmesi mümkün olmaktadır. Yanlış yapılan ödemelerin geri iadesi verilirken öncelikli olarak son bir aylık maaşın üzerinden bir hesaplama yapılmaktadır. Hesaplamanın yapılmasından sonra faiz oranları da göz önünde bulundurularak iade verilmektedir.

Emeklilikte Eksik Primi Olanların Prim İadeleri Nasıl Yapılır?

Emeklilikte eksik primi olanların prim iadelerinin yapılması da diğer başvuru süreçlerinde olduğu gibi ilerlemektedir. Bunun için başvuru sahibinin emekli olmak adına yaş şartını karşılamasına rağmen prim günlerinin yeterli olmadığının beyan edilmesi gerekmektedir. Emeklilik sürecinde bu haktan yararlanmak isteyenlerin BAĞ-KUR ya da SGK üzerinden sigorta başlangıçlarının yapılmış olması gerekmektedir. Başlangıç olmaması durumunda prim borçlanması ile ilgili bir hak talep edilmesi mümkün olmamaktadır. Prim iadesi alınabilmesi için aynı zamanda yaşlılık ya da emeklilik aylığının alınmıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sonrasında da başvuru sahipleri üzerinden gerekli incelemelerin yapılıyor olması gerekmektedir. Başvuru süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin kısa süre içerisinde sonuç vermesi mümkün olmaktadır. Geç kalan sonuçlar ile ilgili olarak SGK birimlerine başvurularak olumlu ya da olumsuz bir sonuç bilgisi alınmasının mümkün olduğu gibi aynı zamanda bu sorgulamaların internet üzerinden de yapılması sağlanabilmektedir.

SGK Fazla Prim İadesinin Alınabilmesi İçin Dilekçe Nasıl Hazırlanır?

SGK fazla prim iadesinin alınabilmesi için dilekçe hazırlanması öncelikli olarak haklı gerekçelerin beyan edilmesinden oluşturulmaktadır. Bu beyan durumlarının açık bir biçimde yapılması, sonuçlardaki değerlendirmeler üzerinde de etkili olmaktadır. Dilekçelerin SGK il ya da ilçe müdürlüklerine yönelik yazılması gerektiği gibi aynı zamanda dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken şekil konularında da hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Bu durum, dilekçenin dikkate alınma sürecinde bir kriter olarak değerlendirilmese de ifadenin doğru verilmesi açısından önemli olmaktadır. SGK fazla yatan (paranın) primlerin iadesi için yapılması gereken dilekçe başvurularının yanı sıra aynı zamanda kimlik bilgilerinin de eksiksiz bir biçimde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler üzerinden değerlendirmeler ve sorgulamalar yapılmakta olup dilekçe üzerinden beyan edilen iletişim bilgilerine de geri dönüş yapılmaktadır. Bu nedenle verilen bilgilerin doğruluğu önem arz eden bir konudur.

SGK Şikayetleri Nasıl, Nereye Yapılır?

İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

SSK, SGK, Bağ-Kur Rapor Parası Hesaplama

Editör: TE Bilisim