Mülk sahibi olanların merak ettikleri emlak vergilerinin iadesi konusunda önemli bir karar alındı. Buna göre muaf olunan emlak vergilerinin yatırılmış olması halinde 5 yıla kadar yatırılmış olan tüm ödemeler iade edilecekler.

Geriye Dönük Ödemeleri Almak Mümkün

Mülk sahibi olanlar için emlak vergisi konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Pek çok mülk sahibi emlak vergisi ödemelerinin ve iadesinin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Buna göre belirli şartları sağlayan ya da durumda olan mülk sahiplerinin bilmeden yaptıkları emlak vergisi ödemeleri geriye dönük 5 yıllık süre dahilinde iade edilecek. Hiçbir geliri olmayan ev hanımları, işsizler, gaziler, engelliler, dul ve yetimlerden alınmış olan emlak vergileri iade ediliyor. Hak sahiplerinin brüt olarak 200 metrekareye kadar olan mülklerinden emlak vergisi alınmıyor. Birden çok hisseye sahip olanlar ya da emekli olmalarına rağmen maaş alanlara ise bu haktan yararlanma hakkı tanınmıyor. Engelli emekli çalışanlar ise söz konusu düzenlemeye dahil edildi. Buna göre, bu durumda olan ancak emlak vergisini yanlışlıkla ya da bilmeden ödenmişse bu kişiler tam 5 yıllık süre içinde geriye dönük olarak haklarını talep edebilecekler.

Evde Oturma Zorunluluğu Bulunmuyor

Emlak vergisi iadesinden ve muafiyetinden yararlanmak için sahibi olunan mülkte oturmak zorunlu tutulmuyor. Sahibi olduğu mülkte oturmayan, farklı bir yerde oturan mülk sahibi ilgili kategoriye girdikten sonra vergi ödemekten muaf tutuluyor. Aynı şekilde bankada paraları olan ve bunu belirli fonlar üzerinden işleterek gelir elde eden emekliler için de muafiyet sağlanıyor. Aynı zamanda eşlerinden ötürü aylık alan kimseler de emlak vergisi iadesinde bulunabilirler. Emlak vergisi iadelerinin yapılması için ise Gelir Vergisi Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor. 200 metrekareye kadar olan mülkler için, ilgili muafiyet kapsamında olup ödeme yapmış olan kimseler bu kuruma başvuru yaparak ücretlerinin iadesini talep edebilecekler. Daha sonra ücretlerinin iadesini aldıktan sonra ise mülkleri için emlak vergisi ödemeyecekler. Ancak mülklerinin 200 metrekareden fazla olması halinde ise emlak vergisi ödemek zorunda kalacaklar. Ayrı ayrı mülklerinin toplamı 200 metrekareyi geçenler de yine ödeme yapmak durumunda sayılacaklar.
Editör: TE Bilisim