Liseye gitmek isteyen öğrenciler için LGS başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtlanması büyük önem taşıyor. Başvuru sürecinin özellikle son dönemlerde alınan kararlar kapsamında farklılık taşıması ile birlikte LGS başvuru yapma süreci için de dikkatli olunması gerekiyor.

LGS Nasıl Yapılıyor?

LGS başvuru süreci öncesinde LGS sürecinin nasıl işlediğinin bilinmesi yararlı olacaktır. Liselere öğrenci seçmek için merkezi şekilde yapılan sınav tüm il merkezleri ve gerekli görülmüş olan ilçe merkezlerinde, yurtdışında ise belirlenmiş konsolosluklarda yapılmaktadır. Merkezi sınav için başvurular e-okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrencilerin dışında tüm 8’inci sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Sınava katılmak isteğe bağlı odluğu için başvuruları bakanlık tarafından yapılacak olan öğrencilerin ilave başvuru yapmaları gerekmiyor. LGS içeriği bakımından 8’inci sınıfta uygulanan öğretim programları temel alınarak yapılmaktadır. LGS sınavı iki oturum halinde uygulanmakta ve çoktan seçmeli 90 soru sorularak yapılmaktadır. İlk oturumda 50 sorudan oluşan sözel sorular sorulmakta ve süresi 75 dakika olarak uygulanmaktadır. İkinci oturumda ise 40 soruluk sayısal alandan sorular öğrencilere sorulmaktadır. Bu kapsamda ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil soruları, ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular sorulmaktadır.

LGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS başvurusu son dönemde özellikle salgın şartları yüzünden başvuruların kolay hale getirilmesi amacıyla bakanlık tarafından tüm öğrenciler tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Başka bir deyişle LGS başvurusu için öğrencilerin ek başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında okuyan tüm öğrenciler ve geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumlarına kayıtlı olan öğrencilerin başvuruları bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Başvurusu otomatik olarak yapıldığı için tüm öğrencilerin sınava girme hakkı bulunsa da istemeyen öğrencilerin sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Geçici eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin bilgileri de YÖBİS üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bunun dışında resmi, özel ya da imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıflarında olan öğrenciler ise başvuru bilgilerini başvuru takviminin tamamlanması sonrasında e – okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden rahatlıkla görebileceklerdir.

E-Okul LGS Kayıt İşlemi İçin TIKLAYINIZ

LGS başvuru işlemleri elektronik ortamda yapıldığından bilgileri güncellik taşımayan öğrenciler durumlarını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Başvurular için bu nokta oldukça önemlidir. Bilgileri güncel olmayan ya da hatalı olan öğrencilerin sınava girme konusunda da sorunlar yaşanabileceği için başvuru tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin elektronik ortamda yer alan bilgilerinden okul müdürlükleri sorumludur.

Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Başvuru İşlemleri

Açık öğretim LGS başvurusu için de yine örgün eğitim şartları temel alınacak ve LGS başvurusu için açık öğretimde olan öğrencilerin başvuruları bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Öğrencilerin bilgilerinde herhangi bir yanlışlık bulunması halinde açık öğretim ortaokulu müdürlüklerine başvuru yapılarak ilgili yanlışlıkların düzeltilmesi talep edilmelidir. Tüm açık öğretim ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri sınava başvuru yapmış olarak kabul edilecektir ancak sınava girme zorunlulukları bulunmamaktadır.

Yurtdışında Okuyanların LGS Başvuru İşlemleri

Yurtdışında ortaöğretimde okuyan 8’inci sınıf öğrencileri LGS başvuruları kendileri tarafından yapılacaktır. Bunun için yurtdışı LGS başvuruları sınav başvuru tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk ya da konsoloslukları üzerinden yapılmaktadır. Yurtdışında okuyup e – okul sistemine kayıt olmayan öğrencilerin başvuru işlemleri öncesinde konsolosluklar aracılığı ile e – okul sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Konsoloslukların yanında belgelerin ÖSYM’ye de ulaştırılması gerekmektedir. Kayıt olmak için gönderilecek belgeler şunlardır;
  • Bir adet vesikalık fotoğraf,
  • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi,
  • Onaylı denklik belgesi,
  • Başvuru formu ile belirtilen tarihe kadar belgelerin ÖSYM genel merkezine posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

LGS Başvurularının Geçersiz Sayıldığı Durumlar Neler?

LGS başvurularının geçersiz sayıldığı durumlar nedeniyle LGS’ye girmek mümkün olmayacaktır. Başvurular yeni alınacak bir karara kadar bakanlık tarafından tüm öğrenciler adına yapıldığı için başvurularda herhangi bir eksiklik çıkma olasılığı düşüktür ancak öğrencinin elektronik bilgilerinde eksiklik, çelişki ya da hata bulunuyorsa bu durumda başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bu bakımdan öğrencilerin bilgilerini okul müdürlüklerine başvuru yaparak mutlaka güncel hale getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında LGS başvurusu geçersiz sayılacak bir diğer durum da yurt dışında yaşayan ve başvuru belgelerinde eksiklik olan öğrencilerin için geçersiz sayılmaktadır. Yurtdışında bulunan öğrencilerin başvuruları için de gerekli olan belgelerin tesliminin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesine dikkat edilmelidir.

LGS Sınav Giriş Yeri ve Belgesi Nasıl Alınır?

Sınava katılmak için LGS sınava giriş belgesi büyük önem taşıyor, bu belgeye sahip olmayanlar sınav alınmadıkları için sınava katılacak öğrencilerin yanlarında belgeyi bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler LGS tarihi öncesinde e – Okul veli bilgilendirme sisteminden duyurulmaktadır. En az 7 gün önceden duyuru yapıldığı için velilerin ve öğrencilerin sınav yerini öğrenmeleri sağlanmaktadır. Sınava giriş belgesi ise yayınlandığı tarihten itibaren okul müdürlükleri tarafından temin edilecek, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salonda tutulacaktır. Sınava giriş belgesinde kimlik bilgilerinin yanında sınava girilecek sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri gibi bilgiler de yer almaktadır. Öğrencinin sınav giriş belgesinde bulunan sınav bölgesinde sunava görmesi gerekmektedir. Çok zorunlu sebepler yani; nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurtdışından gelenler gibi başka illerde bulunmakta olan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan bir dilekçe ile birlikte belirlenmiş tarihe kadar başvuru yapması halinde sınav belgesinde yer alan sınava giriş yeri bilgileri değiştirilecektir. Aynı şekilde sınavın yapılacağı bölgede doğal afet, deprem, yangın gibi olayların yaşanması halinde de sınava giriş yeri değiştirilmektedir.

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerin LGS Süreci

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin LGS işlemleri okul müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda  öğrenciler için sınav tedbir hizmeti alınmakta ve sınava alınacak öğrenciler bu tedbirler kapsamında sınav gerçekleştirecektir. Okul müdürlüklerinin sorumlu olduğu bu önlemlerin yanında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler daimi olarak kullandıkları araçları ve cihazları da kendileri getirmeleri halinde sınavda kullanabilmektedirler. Özel eğitim öğrencileri için sınav esnasında talep edilmesi halinde ek süre verilmektedir. Verilecek her bir ek süre ise her oturum için ayrı olarak uygulanmaktadır. Görme yetersizliği olan öğrenciler için de sınav koşulları ayrı olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınırlar. Az gören öğrencilerde soru muafiyeti bulunmamaktadır ancak her oturum için ilave 20 dakika ek süreye sahiptirler. Aynı zamanda talep ederlerse okuyucu ve kodlayıcı isteyebilmektedirler. Daha çok görme yetersizliği olan öğrenciler ise tek kişilik salonlarda sınava alınmaktadırlar. Okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde yapılan sınavlarında her oturum için 20 dakika ek süre tanınmaktadır. Sorularda resim, şekil ya da grafik içeren sorular yerine eş değer sorular bulunmaktadır. İşitme yetersizliği olan öğrenciler için de tek kişilik salonlarda sınav yapılmakta olup her oturum için 20 dakika ek süre tanınmaktadır. Yabancı dil sorularından muaf tutulması için öğrenci velisinin daha önceden okul müdürlüğüne dilekçe vermiş olması gerekmektedir.
Editör: TE Bilisim