DOĞUM YARDIMI İÇİN İZLENECEK YOL

DOĞUM YARDIMI NASIL ALINIR KİMLERE ÖDENİR  

2015 yılında çıkması planlanan yeni torba yasaya doğum yardımı konusunda madde eklenmesi için meclis komiyonuna teklif sunuldu.Tasarıya göre anne ya da babaya canlı doğmak koşulu ile birinci çocuk için 300,00 T.L, ikinci çocuk için 400,00 .T.L, üçüncü çocuk için 600,00 T.L doğum yardımı yapılacak.

Doğum Yardımı Ödesinden Kimler Faydalanacak?

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 Türk Lirası doğum yardımı yapılacak

Doğum Yardımı Ödemesi Anneye mi Babaya mı Yapılacak?

Doğum yardımı Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek

Doğum Yardımı İçin Hangi Belgeler Gerekli, Hangi Kayıtlar Esas Alınacak?

Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınacak. Tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkili olacak.

Memurlara Doğum Yardımı Yapılacak mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmayacak

Türk Vadandaşı Olmayana Doğum Yardımı Yapılacak mı?

Çıkma izni almak koşuluyla Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler de imkandan yararlandırılacak.

Doğum Yardımından Herhangi Bir Kesinti Yapılacak mı, Doğum Yardımına Haciz Konulabilecek mi?

Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

Doğum Yardımından Yersiz Faydalananlara Ödenen Paralar Geri Alınacak mı?

Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.

Editör: TE Bilisim