Geliri sadece basit usül kazançlardan oluşan basit usülde vergi mükelleflerinin 2016 yılında elde ettikleri kazançlara ait beyannamelerini basit usül beyannamesi ile 27 Şubat 2017 tarihine kadar elektronik ortamda Vergi Dairesine göndermeleri gerekmektedir. 27 Şubat 2017 tarihli son beyan tarihi uzatılacak mı? Basit usül vergi taksidi ilk ödeme tarihi ne zaman? Basit usül beyanname tahakkuku ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? 2017 Basit Usül Beyanname İçin Son Veriliş Tarihi Uzatıldı mı? Basit usül beyanname için son veriliş tarihi 27 şubat 2017. Gelir idaresi Başkanlığı'nın bu tarihi uzatacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.  Dolayısıyla en geç 27 Şubat 2017 tarihinde beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Basit Usül Beyanname Birinci ve İkinci Taksit son Ödeme tarihi Ne Zaman 2017? Birinci taksit son ödeme tarihi 28 Şubat 2017, İkinci taksit son ödeme tarihi ise 1 Haziran 2017-30 Haziran 2017 tarihleri arasında olacak. Basit Usül Kazancı Yanında Beyana Tabi Başka Kazançları Olanlar İçin Vergi taksitleri Son Ödeme Tarihi Ne Zaman 2017? Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, 2016 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 01-27 Mart 2017 tarihleri arasında verilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere, iki eşit taksitte ödenecektir.