2018 Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı? Bugünlerde bize en çok sorulan soru bu. 2018 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücret bilgilerine asgari ücret ne kadar 2018 başlıklı yazımızda yer vermiştik. Uygulanacak asgari ücretin tüm yıl için mi geçerli olacağı yoksa 2018 Temmuz ayından sonra asgari ücretin değişip değişmeyeceği konusunda bu sıralar okuyucularımızdan yoğun bir şekilde sorular geldiğinden biz bu konuya açıklık getirmek amacıyla bu yazıyı yazma gereği duyduk. Peki asgari ücret 2018 temmuz zammı olacak mı, asgari.ucret temmuz 2018'de zamlanacak mı? İşte cevabı; 2018 temmuz asgari ücret ne kadar? Asgari ücret komisyonu 4. toplantısı sonunda belirlenen asgari ücret 2018 yılının tamamı için aynı tutarlar üzerinden ödenecek. Buna göre 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında brüt asgari ücret 2029,50 TL, net asgari ücret ise 1603,12 TL (bekar ve çocuksuz çalışan için agi dahil asgari ücret) olarak uygulanacak. Dolayısıyla asgari ücret 2018 Temmuz ayından itibaren değişmeyecek.  Asgari ücret ne kadar oldu 2018, Asgari ücret agi dahil mi hesaplanıyor? Brüt asgari ücret yukarıda da belirttiğimiz üzere 2029,50 TL, net ise 1603,12 TL olarak belirlendi. Brütten nete asgari ücret 2018 hesabı aşağıdaki gibi olacak;
 • Brüt asgari ücret: 2029,50 TL,
 • SGK Primi (%14):284,13 TL
 • İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,30 TL
 • GELİR VERGİSİ %15: 258,76 TL
 • DAMGA VERGİSİ % 07,59:15,40  TL
 • KESİNTİLER TOPLAMI: 578,59 TL,
 • Asgari geçim indirimi (Bekar ve çocuksuz çalışan için): 152,21 TL
  • NET ASGARİ ÜCRET: 1.603,12 TL (Bekar ve çocuksuz çalışan için)
2018 asgari ücret agi dahil ve asgari ücret agi hariç ne kadar? Bekar ve çocuksuz çalışan için AGİ dahil asgari ücret 1603,12 TL, agi hariç ise 1450,91 TL olacak. Asgari geçim indirimi AGİ Tablosu 2018, AGİ 2018 Temmuz'da artacak mı? Asgari geçim indirimi takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır ve tüm yıl aynı oranlar üzerinden devam eder. Dolayısıyla 2018 Temmuz ayından sonra çalışanların  gelir vergisi matrahından düşülecek asgari geçim indirim tutarlarında farklılık olmayacak. AGİ tablosu 2018 aşağıdaki gibidir.
MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR
Bekar 152,21 TL
Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
Evli eşi çalışan 152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL
Asgari ücret artışı emekliye yansır mı ? SSK ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam alır. Memur emeklileri de toplu sözleşme ile Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alır. Dolayısıyla asgari ücret artışı emekli maaşlarını etkilemez. Asgari ücret artışı emekli maaşlarını etkilemez. Asgari ücret vergi kesintisi 2018 yılında devam edecek mi? Bildiğiniz üzere ücretli çalışandan tabi olduğu gelir vergisi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 2018 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi asgari ücretli çalışan ve diğer tüm ücret karşılığı çalışanlardan gelir vergisi kesintisi yapılmasına devam edilecektir. Gelir vergisi kesintisi oranı da gelir vergisi toplam matrahının isabet ettiği gelir vergisi dilimine göre hesaplanıyor. Şimdi 2018 gelir vergisi dilimleri ve asgari ücretlilerin nasıl bir üst vergi dilimine geçerek maaşının düştüğünü örneklerle açıklayalım. Asgari ücretli için 2018 vergi dilimleri
Gelir Dilimi Vergi Oranı
14.800 TL'ye kadar % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası % 35
Asgari ücretli için 2018 gelir vergisi matrahı hesaplama Yukarıda 2018 yılı için belirlenen vergi dilimlerinden de anlaşılacağı üzere gelir vergisi matrahı 14800 TL ye kadar olanlar için gelir vergisi kesinti oranı %15'tir. Gelir vergisi matrahının yıl içerisinde 14800 TL'yi aşması halinde gelir vergisi kesinti oranı değişeceğinden ve bir üst dilim olan %20 kesinti oranına geçileceğinden net maaş da doğal olarak düşmüş olacaktır. Ücretli çalışanlar için gelir vergisi matrahı hesaplama formülü aşağıdaki gibidir; Toplam brüt kazanç- (%14 SGK işçi hissesi+%1 SGK işsizlik primi hissesi)= gelir vergisi matrahı 2018 yılında asgari ücretli için gelir vergisi matrahı hesabı şu şekilde olacaktır; Brüt asgari ücret: 2029,50 TL SGK Primi (%14):284,13 TL İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,30 TL Gelir vergisi matrahı: 1725,07 TL olacaktır. Kümülatif gelir vergisi de takvim yılı başından itibaren tabi olunan gelir vergisi matrahının toplamıdır.
 • 2018-01 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-02 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-03 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-04 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-05 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-06 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-07 gelir vergisi matrahı: 1725,07
 • 2018-08 gelir vergisi matrahı: 1725,07 (kümülatif gelir vergisi : 13,800)
 • 2018-09 gelir vergisi matrahı: 1725,07 (kümülatif gelir vergisi : 15525,63)
 • 2018-10 gelir vergisi matrahı: 1725,07 (kümülatif gelir vergisi : 17250,70 )
 • 2018-11 gelir vergisi matrahı: 1725,07 (kümülatif gelir vergisi : 18975,77 )
 • 2018-12  gelir vergisi matrahı: 1725,07 (kümülatif gelir vergisi : 20700,84 )
Yukarıda görüldüğü üzere asgari ücretli 2018/09. aydan itibaren birinci vergi dilimi olan 14800 TL gelir vergisi matrahının üzerine çıkmakta. Dolayısıyla 2018/Eylül ayından itibaren gelir vergisi kesinti oranı %15 yerine %20 oranından yapılacağından net asgari ücrette yaklaşık 60 TL civarında düşüş olacaktır. Asgari ücretli 2018 yılında üst vergi dilimine girecek mi, ilave agi desteği 2018 yılında verilecek mi? Bildiğiniz üzere 2017 yılında net asgari ücret 1404 TL olarak belirlenmiş ancak yukarıdaki hesaplamada verdiğimiz gibi asgari ücretli 201/09 döneminden itibaren bir üst vergi dilimine geçtiğinden Hükümet ilave agi düzenlemesi ile net maaşın yıl sonuna kadar 1404,00 TL üzerinden ödenmesi ve dolayısıyla da asgari ücretlilin kaybının olmamasını sağlamıştır. 2018 yılında da 2017 yılına benzer bir uygulama olmasını bekliyoruz. Eğer aynı şekilde bir kanuni düzenleme olmazsa asgari ücretli maaşını 2018 Eylül ayından itibaren 60-100 TL aralığında daha düşük almış olacaktır.
Editör: TE Bilisim