ARTVİN İLİNDE YAŞANAN SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ DUYURU

Artvin ilinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel, su baskını ve heyelanlar olmuştur. Konuyla ilgili olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 26/8/2015 tarihli ve 18511 sayılı kararları ile 24/8/2015 tarihinde Artvin ilinde meydana gelen selin Artvin ili Borçka, Hopa ve Arhavi ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde genel hayata etkili olduğuna karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Artvin ili Borçka, Hopa ve Arhavi ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren işverenler ile sigortalıların herhangi bir başvuruya bağlı kalınmaksızın tümünün;

24/8/2015 ila 23/11/2015 tarihleri arasında Kuruma vermekle yükümlü oldukları belgelerin 30/11/2015 tarihine kadar Kuruma verilebilmesi,

 Ödeme vadesi 24/8/2015 ila 30/11/2015 tarihleri arasında sona eren Kuruma olan borçları ile Kurumca takibi yapılan diğer borçlarını 31/8/2016 tarihine kadar ödeyebilmesi,

Ödeme vadesi 24/8/2015 veya öncesinde sona erdiği halde ödenmemiş Kuruma olan borçları ile Kurumca takibi yapılan diğer borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/8/2016 tarihine kadar ödeyebilmesi, imkanı getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Editör: TE Bilisim