9 Şubat 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  687 sayılı kanun hükmünde kararnamede ile işverenlere sigorta prim desteği verilmesi ve çalıştırdıkları sigortalılar için vergi indirimi düzenlemesi yer aldı.687 sayılı kanun hükmünde kararname ile işverenlere verilen sigorta prim desteği hakkı için gerekli şartlar neler? Hangi sigortalılar için bu destekten faydalanabilecek? Başvuru şartı var mı? İşte 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile getirilen sigorta prim desteği hakkında bilinmesi gereken her şey.. 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Sigorta Prim Desteği İçin Gerekli Şartlar 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4447 sayılı kanuna geçici 17 madde eklenmiştir.Söz konusu madde gereği 31 Aralık 2017 tarihine kadar İŞKUR'da kayıtlı işsizleri işe alan işverenlerin işe almış oldukları sigortalı için primlerin tamamı devlet tarafından karşılanacak.Bunun için sigortalının;
  • 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
  • İŞKUR'da kayıtlı işsiz olması,
  • Son üç aylık aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak alınmış olması gerekmektedir.
687 Sayılı KHK ile Getirilen Sigorta Prim Desteği İndirim Tutarı Ne Kadar? İndirim tutarı sigortalının aylık prim hizmet belgesinde bildirilen gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucu bulunacak prim esas kazanç tutarı üzerinden indirim yapılacak.Destek tutarı işsizlik fonundan karşılanacak.İşverenlerin bu destekten faydalanabilmeleri için;
  • Aylık prim hizmet belgesini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini Kanuni süresi içerisinde vermesi,
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştığına dair tespit yapılmamış olması gerekmektedir.
Prim Borçlarını Yapılandıran ya da Taksitlendiren İşverenler de Faydalanacak Prim borçlarını çeşitli kanunlar gereği yapılandıran işverenler ile 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendiren işverenler yapılandırma veya taksitlendirme tutarlarını düzenli ödemeleri, yapılandırma ve taksitlendirme harici prim borcunun bulunmaması halinde bu destekten faydalanacak. Sigorta Prim Desteği Kapsamında Olmayan İşyerleri Söz konusu sigorta prim desteği kamuya ait işyerlerinde, 5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde ve 2886 sayılı kanuna 4734 sayılı kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerler ile emekli olduktan sonra Sosyal güvenlik destekleme primi tabi çalışanlar hakkında uygulanmayacak. Bu madde kapsamında sigorta prim desteğinden faydalanan işverenler diğer indirimli teşviklerden faydalanamayacak 687 sayılı KYK ile Vergi Stopaj İndirimi Verilmesi Yine 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 18 madde ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her sigortalı için sigortalının 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren Özel sektör işyerlerinde istihdam verilmiş olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması ve işe alındığı tarihten önceki son üç aylık prim hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalılara ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir Ayrıca söz konusu sigortalının 31 12 2017 tarihine kadar istihdam edilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda sigortalının 2017 yılında uygulanan Asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı verilecek Muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden ve vergiden terkinedilecek. 687 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalananlar diğer kanunlarda yer alan benzer gelir vergisi stopaj teşviklerinden faydalanamayacak.

Editör: TE Bilisim