İşkur işbaşı eğitim programının tamamlayan kişileri işe alan işverenlere 6645 sayılı kanun gereği sigorta prim teşviki verilmekteydi. Normal şartlarda 31.12.2016 tarihine kadar İŞKUR işbaşı eğitim programına katılan ve tamamlayan kişileri işe alan işverenlerin 1 yıl süreyle sigorta primleri (işveren hissesi) devlet tarafından karşılanmakta. Peki 6645 sayılı sigorta prim teşvikinden faydalanma süresi uzatıldı mı? İşveren ve sigorta açısından şartları neler? 6645 Sayılı Kanun Gereği Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanma Şartları Nelerdir? 6645 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile birlikte İşverenlere İŞKUR işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları işe almaları halinde sigorta prim teşviği veriliyor. İşverenlerin bu teşvikten faydalanabilmeleri için;
  • Son ödeme vadesi geçmiş SSK prim borcunun bulunmaması,
  • SGK aylık prim ve hizmet belgesinin zamamında gönderilmesi,
  • Prim borçlarının vadesinde ödenmesi,
  • İdari para cezası borçlarının bulunmaması,
  • Prim borçları varsa ve yapılandırma kapsamında ise yapılandırma taksitlerinin düzenli ödeniyor olması gerekmektedir.
  • Ayrıca işe alınacak kişi için sigorta prim indiriminden faydalanabilmek için kişinin İŞKUR işbaşı eğitim programını tamamladıktan itibaren en geç 3 ay içerisinde eğitim gördüğü alanda istihdam edilmesi gerekmektedir. Yani tornacı olarak eğitim alan birisini garson olarak alırsanız bu teşvikten faydalanamazsınız:)
Ayrıca sigortalının mevcut çalışanlara ilave olarak alınması, alındığı tarihteki çalışan ortalamasının aşağısına düşülmemesi gerekmektedir. 6645 Sayılı Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanma Süresi Uzatıldı Söz konusu teşvikin süresinin Bakanlar Kurulu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar uzatılabileceği belirtilmişti. Bu yetkiye istinaden, 24 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin 2016/9643  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2016 tarihi 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldı.Böylece 31.12.2017 tarihine kadar İŞKUR işbaşı eğitimine katılan kişileri istihdam eden işverenlerin işe aldıkları sigortalının işveren hissesinin tamamı (%20,50) hazinece karşılanacaktır. Ayrıca işverenler için yeni işe aldıkları sigortalılar adına faydalanılacak bir teşvik daha var. 4447/10. Madde Prim teşviki şartları için TIKLAYINIZ  
Editör: TE Bilisim