2015 Yılı içerisinde çıkması beklenen yeni torba yasaya eklenmesi için meclise 09.03.2015 tarihinde sunulan teklif ile evlenecekleri teşvik etmek için ödenecek evlenme yardımının detayları belli oldu.Evlenme yardımı kimlere ödenecek, şartları neler işte tüm detaylarıyla devlet tarafından ödenecek evlenme yardımı

1-Evlenme Yardımı Ödenecek Kişilerin Kaç Yaşında Olması Gerekir?

[caption id="attachment_3150" align="aligncenter" width="348"] EVLENME YARDIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR[/caption] Evlilik tarihinde 27 yaşını doldurmamış Türk vatandaşlarına evlendiklerinde evlenme yardımı yapılacak. 2-Evlenme Yardımı Nasıl Ödenecek?

27 yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahiplerinin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanuna tabi bankalarda gönüllü katılıma dayalı Türk Lirası cinsinden açılacak çeyiz hesaplarına Devlet katkısı ödenecek.

3-Evlilik Yardımı Ne Kadar Süreyle Ödenecek?

Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenecek. 4-Evlenme Yardımı Sistemi Nasıl İşleyecek?

Çeyiz hesaplarına yapılacak Devlet katkısı, kişilerin sadece ilk evliliklerinde ve tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatırılan tutarların, asgari süre kalınması şartıyla düzenli ödeme planına ve/veya hak ediş sürelerine göre farklılaşan oran ve tutarda ve azami 5.000 Türk Lirasını geçmeyecek miktarda ödenir. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılır. Azami tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

5-Evlenenlere Evlenme Yardımı Kim Tarafından Ödenecek?

Çeyiz hesaplarına ödenecek Devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

6-Evlenme Yardımı Elden mi Banka Aracılığı İle mi Ödenecek?

Devlet katkısı, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenir

7-Evlenme Yardımı Hesabı Hangi Kurum Tarafından Yapılacak?

Hak sahipliğinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumludur

8-Yersiz Ödenen Evlenme Yardımlarını Devlet Geri Alabilecek mi?

Haksız olarak yapıldığı tespit edilen Devlet katkısının ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte 1 ay içinde ödenmesi gerektiği Bakanlık tarafından bir yazı ile bankaya bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacaklar, vergi dairesince anılan Kanun hükümlerine göre, ilgili bankalardan takip ve tahsil edilir.

9-Evlenme Yardımı ile İlgili Düzenlemelerden Hangi Kurumlar Sorumludur?

Bankalar nezdinde çeyiz hesabı açılmasına, çeyiz hesabı sözleşmesi düzenlenmesine, hesaba yapılacak ödemelere ve türlerine, hak ediş sürelerine, Devlet katkısı oranlarına, çeyiz hesabına yapılacak Devlet katkısı ödemelerine, ikinci fıkrada belirlenen azami tutarı hak ediş sürelerine göre azaltmaya ve hesapların denetimi ile bu maddenin uygulanmasına yönelik diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir."

Editör: TE Bilisim