Bilindiği üzere 23 4 2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen 15. madde ile İşkur işbaşı eğitim programını tamamlayan kişileri işyerinde işe alan işverenlere sigorta prim teşviki verilmesi uygulaması başlamış ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanmıştır. Peki 4447/15. madde prim teşvikinden faydalanma süresi hangi tarihe kadar uzatıldı? Bu prim teşvikinden faydalanma şartları nelerdir? İşkur İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayarak İşe Alınan Sigortalılar İçin Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı
Normalde İşbaşı eğitim programını tamamlayıp 31 Aralık 2016 tarihine kadar istihdam edilen kişiler için bu sigorta prim indiriminden faydalanmak mümkün iken 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada belirtilen tarihi birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar ertelemeye yetkilidir.”  hükmünün Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden,  24/12/2016 tarihli, 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli, 2016/9643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre İŞKUR işbaşı eğitim programını tamamlayan ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar 4a ssk kapsamında istihdam edilen sigortalılara ait primlerin işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır. 4447/15. Madde İşkur İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayan Sigortalılar İçin Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanma Şartları
  • İşe alınacak kişinin 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınması,
  • İşbaşı eğitim programını tamamladıktan sonra en geç 3 ay içinde eğitim gördüğü meslekle ilgili 4a ssk kapsamında işe alınması,
  • İşe alındıkları tarihten bir önceki takvim yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alınmış olması (Örnek: 15 Ocak 2017 tarihinde işe aldığınız sigortalı için 2016 yılı 12 aylık ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınmış olması gerekir. )
  • İşverenlerin son ödeme vadesi geçmiş ssk prim borcu olmaması ya da borçlarını taksitlendirmiş olması ve taksitleri de düzenli ödüyor olması gerekmekte.
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin süresi içerisinde verilmesi gerekir.
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler bir yıl süre ile bu teşvikten faydalanamaz.
İşbaşı Eğitim Programı Sigortalıları İçin Sigorta Prim Teşvikinden Faydalanma Süresi Kaç Aydır?
  • İşyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay,
  • Diğer sektörlerde ise 30 ay süreyle sigorta prim teşviki verilmektedir.
Not: Fondan karşılanan tutarlar gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
Editör: TE Bilisim