Bilindiği üzere işverenlere 2016 yılında çalıştırdıkları sigortalı başına 100 TL tutarında hazine desteği verilmişti.  Bu konuda detaylı bilgiyi sigorta prim desteği konusunda merak edilen soruların cevabı konulu yazımızda yer vermiştik. Sigorta prim desteği 4A SSK kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler ve ev hizmetleri kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için 2017 yılında da uygulanacak. Buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 22 Şubat 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Peki sigorta prim desteği için gerekli şartlar nelerdir? 2017 yılı için destek tutarı sigortalı başına ne kadar olacak? İşte detaylar; İşverenlere 2017 yılında Ne kadar sigorta prim desteği verilecek? 2016 yılında verilen sigortalı başına 100 TL tutarındaki sigorta prim desteği 22 Şubat 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 2017 yılında da sigortalı başına 100 TL olarak uygulanacak.  Buna göre 2017 yılında çalışan sigortalılar için gün başına 3,33 TL destek sağlanmış olacak. 100 TL Sigorta prim desteğinden faydalanmak için gerekli şartlar nelerdir? İşverenlerin sigorta prim desteğinden faydalanabilmeleri için;
  • Son ödeme vadesi geçmiş prim borçlarının olmaması,
  • Srim borçlarını yapılandıran işverenlerin yapılandırma yada taksitlerini düzenli ödüyor olması,
  • Kayıt sigortalı çalıştığına dair tespit yapılmamış olması,
  • İdari para cezası borçlarının olmaması,
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin zamanında göndermesi ve tahakkukları vadesinde ödemesi gerekmektedir.
İşverenler destekten  faydalanmak için başvuru yapacak mı? işverenlerin sigorta prim desteğinden faydalanmak için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Sistem destek tutarı cari prim borçlarından otomatik olarak mahsup edecektir. Prim ertelemeden faydalanan işverenler destekten faydalanacak mı ? Bilindiği üzere torba kanun ile yapılan düzenleme ile birlikte işverenlerin 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat aylarına ait 4A SSK primlerini son ödeme tarihi 9 ay süreyle ertelenmiştir prim erteleme ile ilgili detaylı bilgiye SGK primlerinin ertelenmesi konulu yazımızda yer vermiştik. Prim ertelenmesinden faydalanan işverenler erteleme haricindeki borcu ödediklerinde sistem sigorta prim desteğini bu aşamada tahsil edilecektir.  Eğer erteleme haricindeki prim borcu sigorta prim desteğinden az ise sigorta prim desteği için oluşan fazla tutar gelecek ayı cari prim borçlarına mahsup edilebilecektir. 2017 Şubat, Mart Ev Hizmetleri Prim Borcum sistemde Neden Az Çıktı? Sigorta prim desteğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yeni yayımlandığından ev hizmetleri sigortalıları için 2017 Ocak ve Şubat ayında destek yansımamıştı. ancak 2017 mart ayından itibaren destek sistemlere yansımış olacak. Ev hizmetleri sigorta prim borcunuz 2017 mart ve sonraki aylarda bu yüzden eksik çıkabilir. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı şu şekilde;

BKK 2017/9865 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

(22.02.2017)  Sayı: 29987
Karar Sayısı : 2017/9865
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi uyarınca 2017 yılında sağlanacak destek tutarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/2/2017 tarihli ve 1377248 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Kanunun geçici 71 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
6/2/2017 TARİHLİ VE 2017/9865 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Destek tutarı
MADDE 1- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 2017 yılı için sağlanacak olan destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.