9 Şubat 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni bir torba kanun teklifi gönderildi. Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair torba kanunda neler var? Yeni torba kanunda erken emeklilik ile ilgili düzenleme var mı? Yeni torba kanunda GSS borçları silinecek mi? Yeni torba kanunda sosyal güvenlik ile ilgili hangi düzenlemeler var? Yeni torba kanunda vergi ile ilgili hangi düzenlemeler var? İşte madde madde yeni torba kanun? Yeni torba kanunda neler var?
  • Torba kanunla getirilecek düzenleme ile birlikte vergisini düzenli ödeyen mükellefler yüzde 5 tutarındaki vergi indiriminden faydalanabilecek.
  • Esnaf Ahilik sandığının kurulması ve esnaflara işsizlik maaşı verilmesi.Torba kanun ile 4447 sayılı kanuna ek madde eklenecek ve esnaflar için Ahilik sandığı kurulacak kurulacak. Bu sandık ile esnaflar da 4A SSK kapsamında çalışanlar gibi işi bırakmaları halinde işsizlik maaşından faydalanabilecek.
  • Söz konusu torba kanun ile Sosyal Güvenlik kanunda yapılacak en önemli düzenlemelerden birisi genel sağlık sigortası ile ilgili olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte genel sağlık sigortasında tek tip prim uygulamasına geçilecek. Yeşil kartlılar hariç diğer tüm gelir seviyeleri kaldırılacak. Hrrkes eşit seviyede genel sağlık sigortası primi ödeyecek ve geçmiş prim borçlarına af gelecek.
Torba kanunda yer almayan düzenlemeler nelerdir? Özellikle sosyal güvenlik ile ilgili olarak çok kişinin merakla beklediği aşağıdaki düzenlemeler Torba kanunda yer almamıştır.Bu düzenlemeler;
  • 4B Bağkur kapsamındakilere 2008 yılı öncesindeki oda ve vergi kayıtları için geriye dönük Bağkur tescili hakkı verilmesi,
  • Bağkur'da dondurulan süreleriN af kapsamına alınması ya da kısmı ihyası verilmesi.
  • Staj ve çıraklık sigorta başlangıçlarının emeklilikte giriş olarak sayılması.
  • ilk sigorta başlangıç tarihinden önce doğan çocuklar için doğum borçlanması hakkı verilmesi.
  • Emeklilikte yaş bekleyenler ile ilgili düzenleme yapılması ve erken emekliliğin getirilmesi.
  • Bağkur'dan emekli olunacak gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi.