Bildiğiniz gibi her yılın temmuz ayında belirlenen tarihler arasında mali tatil uygulaması yapılmaktadır. 2017 mali tatil ne zaman? 2017 yılında mali tatil uygulaması hangi tarihlerde olacak? 2017 temmuz ayı beyanname verme tarihleri ? Mali tatil 2017 ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bu yıl yani 2017 yılında mali tatil 01 Temmuz 2017 tarihinde başlıyor ve 20 Temmuz 2017 tarihinde sona eriyor.  2017 Temmuz Vergi Beyanname verme süreleri
  • 01 Temmuz 2017 tarihi ile 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında mali tatil uygulaması olacağından bu tarihler arasında verilmesi gereken beyannamelerin son süresi 27 Temmuz 2017 Perşembe tarihi olacaktır.
  • 27 Temmuz 2017 tarihine kadar verilen beyannamelerden kaynaklanan tahakkukların son ödeme süresi ise 28 Temmuz 2017 tarihi olacak.
  • Ayrıca beyan süresinin son veriliş tarihi 25 Temmuz 2017'ye kadar sona erecek olan beyannameler için de beyannamenin son veriliş tarihi 25 Temmuz 2017 Salı, beyannamelerin ödenme süresi de 26 Temmuz 2017 Çarşamba olacaktır. 
  • Örnek: Muhtasar beyanname son veriliş tarihi ayın 24'ü olmasına rağmen Temmuz 2017 tarihinde son veriliş tarihi 25 Temmuz 2017 tarihi olacaktır.
2016 Haziran SGK Aylık prim ve Hizmet Belgesinin Temmuz Son Veriliş Tarihi 1-Mali Tatilde ssk aylık prim ve hizmet bildirgesi
  • Bildiğiniz gibi çalışanlara ait aylık prim ve hizmet belgesinin özel sektör işverenleri için takip eden ayın 23'üne kadar verilmesi gerekmektedir. 2017/Haziran ayı aylık prim ve hizmet belgesinin son veriliş tarihi normalde 23 Temmuz 2017 tarihi iken mali tatilden dolayı bu tarih 25 Temmuz 2017 olarak uygulanacaktır. 
2-Mali tatilde sigortalı işe giriş bildirgesi Bildiğiniz gibi normalde sigortalı işe giriş bildirgesinin bazı istisnalar hariç sigortalının çalışmaya başladığı tarihten en geç 1 gün önce elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi gerekmektedir. Ancak 01 Temmuz 2017 tarihi ile 20 Temmuz 2017 tarihi arası işe alınan bir çalışan için sigortalı işe giriş bildirgesinin son veriliş süresi 25 Temmuz 2017 olarak uygulanacaktır. 01 Temmuz 2017 tarihi ile  20 Temmuz 2017 tarihleri arasında işe giren bir çalışan için sigortalı işe giriş bildirgesini 25 Temmuz'a kadar göndermeniz halinde Mali Tatilden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. 3-Mali tatilte SGK işten ayrılış bildirgesi Malumunuz üzere işten ayrılan bir çalışan için işten ayrılış bildirgesinin en geç işten ayrılış tarihini takip eden 10'uncu güne kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi gerekmekte, gönderilmemesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak 01 Temmuz 2017 tarihi ile 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında işten ayrılan bir çalışan için 25 Temmuz 2017 tarihi yine son tarih olarak esas alınacaktır. Örnek: 10 Temmuz 2017 tarihinde işten ayrılan çalışan için normalde 20 Temmuz 2017 tarihine kadar işten ayrılış bildirgesini vermeniz gerekir. Ancak 25 Temmuz 2017 tarihine kadar vermeseniz bile yine hakkınızda idari para cezası uygulanmayacaktır.