2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin 9 ay ertelenmesi konusunda daha önce sizlere bilgi sunmuştuk. Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin nasıl erteleneceği, ertleme kapsamına giren prim borçlarının hangileri olacağı, ne kadar tutar için ertleme hakkının kullanılacağı konuları da netlik kazanmaya başladı. Bu konuda merak edilen tüm sorularınızın cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarının ertlenmesi “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilecek.En geç 2017 Ocak sonuna kadar yasalaşmasını bekliyoruz.  SGK Prim Borcu Ertelenmesinden Kimler Faydalanacak?
  • Prim borç ertelenmesi hakkında 4a eski ismi ile SSK kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri faydalanacak. Bağkur prim borçları, genel sağlık sigortası prim borçları ya da diğer SGK primlerinin ertelenmesi söz konusu değil.
  • İşverenlerin prim borçlarının 9 ay ertelenmesi hakkından faydalanabilmesi için asgari ücret desteğinden de faydalanıyor olması gerekiyor. Dolayısı ile prim borçlarının zamamında ödenmiş olması, son ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olmaması gerekmektedir. Borç varsa bile yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması ve taksit ödemelerinin de düzenli yapılıyor olması gerekmektedir.
  Hangi Aylara Ait SGK Borçları Ertlenecek ve Ertelenecek SGK Prim Tutarı Nasıl Hesaplanacak?
 • Şuna özellikle belirtmekte fayda var. Tahakkuk eden prim borçlarının tamamı ertelenmeyecek.
 • 2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayı primlerine ait tahakkuklar prim ertelenmesi kapsamında olacak.
 • Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin asgari ücret desteğine esas prim gün sayısı ile 60 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak olan sigorta primi tutarları ertelemeye konu olacak, bunun dışındaki sigorta prim borçları yasal süresi içinde ödenecektir.
 • İşsizlik sigortası primleri erteleme kapsamında olmayacak.
 • Ertelenecek borç hesabı için formül şu şekilde olacak: Ertelenecek Borç=Asgari Ücret Desteğine Esas Prim Gün Sayısı X 60 TL X % 34,5 *
SGK Prim Borçlarının Ertelenmesi Ne Kadar Süreyle Olacak? Yukarıda belirtilen hesap ile SGK prim borçları için son ödeme tarihi belirtilen aylar için 9 ay süreyle ertelenecek .9 ay süre boyunca bu borçlar için gecikme zammı ve faizi uygulanmayacak. Buna göre;
 • 2016/Aralık ayı prim borçları için son ödeme tarihi 2017 Ekim sonuna,
 • 2017/Ocak ayı prim borçları için son ödeme tarihi 2017 Kasım sonuna,
 • 2017/Şubat ayı prim borçları için son ödeme tarihi 2017 Aralık sonuna ,
kadar ertelenmiş olacak.
Editör: TE Bilisim