Engellilerin yaşamlarının  kolaylaştırması  anayasamızda  güvence altına alınmıştır. Anayasanın 61. maddesinde, Devletin engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına uyumlarını sağlayıcı tedbirleri alacağı ve bu amaçlarla gerekli  kurum  ve  tesisleri kuracağı veya kurulmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.  Engelli vatandaşların, Yaşamlarını kolaylaştırmak rekabet eşitsizliğinin bir nebze olsun azaltmak için vergi kanunlarında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri taşıt alımlarıyla ilgili olarak vergisel açıdan sağlanan bir kısım avantajlardır. Hangi Engelli Vatandaşlarımız ÖTV ödemeden Sıfır Araç Alabilir ? Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (7/2-a) maddesi  uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listede (Ek:8) yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³ ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³ ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından beş yılda bir defa olmak üzere ilk iktisabı (ilk alımı) ÖTV’den istisnadır. Özetle söyleyecek olursak . Engelli araç alımlarında  1600 motora kadar otomobil ler , 2800 motora kadar minibüs kamyonet türü araçlar ve her türlü motosikletler kapsamdadır. Engellilik derecesi yüzde 90 ve üzeri vatandaşlarımız bu araçları alırlarsa ÖTV ödemezler. Engelli araç alımı yapanlar aracı yarı fiyatının altında bir fiyata almış olurlar. Yararlanma Şartları Nelerdir Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre alınmış  % 90 ve üzeri raporu olan vatandaşlarımız yararlanabilir. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabilmektedir.  Bu uygulama kapsamındaki taşıtın ilk alımı (sıfır araç alımları) sırasında ÖTV istisnası uygulanması için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması şartı aranmamaktadır. Engelli Vatandaşlarımız Kapsamda Hangi Araçları Alabilir ?
  • 03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon, vb. taşıtlar,
  • 04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtlar,
  • 11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletler
ÖTV’siz Araç Alımlarında Yararlanılabilecek Taşıt Sayısı ve İstisnadan Yararlanma Süresi Engelli araç alımlarında Her beş yılda sadece bir taşıt bakımından istisnadan yararlanılabilir. Dolayısıyla, taşıtın istisna kapsamında satın alındığı veya ithal edildiği tarihten itibaren beş yıllık süre geçmeden aynı veya farklı kategoride sınıflandırılan ikinci bir taşıt bakımından istisnadan yararlanılamaz. İstisna Uygulaması için Başvuru Nereye Yapılacak Gerekli Evraklar Nelerdir ? Yetkili sağlık kurumlarından alınmış, engellilik derecesini tevsik eden sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin ÖTV mükellefine (taşıt satan bayiye) ibraz edilmesi suretiyle, taşıtın alımında ÖTV uygulanmaması talep edilir. Engelliler  Motorlu Taşıtlar Vergisi Öder mi Engelli araç alımı yapan vatandaşlarımız,  araçlarını satmadığı sürece  Motorlu taşıtlar vergisi ödemezler.
Editör: TE Bilisim