Konut veya işyerlerini kiraya vererek kira geliri elde edenler gelirlerini beyan ederek  tahakkuk eden vergilerini ödemeleri gerekmektedir.  Peki kira geliri elde edenler ne zaman beyanname verecek? 2016 yılı için kira gelir beyannamesi ne zaman verilecek?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira Gelir Beyannamesinin Hangi Tarihe Kadar Verilebilir?

2015 yılında elde edilen kira gelirleri için  kira gelir beyannamesi 1 mart 2016 - 25 mart 2016 tarihleri arasında verilebilir. Yani beyannamenin son verilme tarihi 25 mart 2016 tarihidir.

Sadece Mesken/Ev Kira Geliri Elde Edenler İçin Alt Sınır Nedir?

Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2015 yılı için istisna tutarı olan 3.600 TL’yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2015 yılı içerisinde 3.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

Sadece İşyeri Kira Geliri Elde Edenler İçin Alt Sınır Nedir?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2015 yılı için beyanname verme sınırı olan 29.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.

Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2015 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.500 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nereye Verilir?

2015 yılında kira geliri elde ednler  ilgili beyannamelerin elektronik ortamda yollanılması mümkün veya söz konusu beyannamelerin kağıt ortamda düzenlenip, elden vergi dairesine verilebileceği gibi posta kanalıyla taahhütlü olarak yollanması da mümkün.

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman, Nereye Ödenecek?

Kira gelir vergisi beyannamenizi verdiniz. Peki  ne zamana kadar ödeyeceksiniz? Nereye ödeyeceksiniz?. Kira gelir vergisinin  ilk taksidi 31 Mart’a, ikinci takside 31 Temmuz 2015 tarihine kadar vergi daireleri vezneleri ve anlaşmalı bankalara ödenebilecek.

Editör: TE Bilisim