Bilindiği üzere 27 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı kanun gereği işveren 4a ssk primlerinden 2016/Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat aylarına ait primlerin son ödeme tarihleri ertelendi. Ertelenen tutarlar 9 ay sonrasında ödenebilecek. 2016 Aralık ayı 4a ssk işveren prim borçları için son ödeme tarihi 31 Ocak 2017. Ancak bankalara 2016 aralık ssk primlerini ödemek için giden işverenler düşük prim borçları ile karşılaştı. Bunun sebebi nedir? Ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar; Örneklerle SGK Prim Erteleme Hesabı Ertelenen tutar sigorta prim desteğinden faydalanan gün sayısının 20,70 ile çarpımı şeklinde hesaplanmakta. Damga vergisi ve işsizlik primi ise ertelemeden muaf. Bankaya 2016 Aralık ayı primlerinizi ödemek için gittiğinizde ilk sorgulama yapıldığında karşınıza ertelenen borç haricindeki prim borcu, damga vergisi ve işsizlik prim borcu çıkar. Bunları ödeme işlemini tamamladıktan sonra aynı dönem için yeniden sorgulama yapıldığında karşınıza bu sefer ertelenen tutar çıkar. Eğer ertelemeden faydalanmak istemiyorsanız ikinci defa sorgulama yaparak ödeme yapmanız gerekiyor. Örnek-1: A işyeri'nde 2016/Aralık ayında 1647,00 TL brüt ile çalışan 2 sigortalı bulunmaktadır. Her ikisi için de sigorta prim desteğinden faydalanılmaktadır. Bu durumda ertelenecek prim tutarı damga vergisi ve işsizlik primi hariç olmak üzere 60*20,70=1.242,00 T.L. olacaktır. A işyeri işvereni bankaya gittiğinde karşısına ilk sorgulamada çıkacak borç tutarı damga vergisi ve işsizlik prim borcu olan toplam 23,50+98,82=122,32 TL olacaktır. Bunlar ödendikten sonra yeniden sorgulama yapıldığında ise ertelenen kısım çıkacaktır. Örnek-2:  B işyerinde 2016 Aralık ayında 2250 TL brüt, 2300 TL brüt ve 3200 TL brüt kazançla çalışan üç sigortalı vardır. Bunlardan ikisi sigorta prim desteğinden faydalanmaktadır. Bu durumda;
  • Normalde ödenmesi gereken sigorta prim toplamı: 7750*29,50=2.286,00-200 TL( sigorta prim desteği)=2086,00 TL.
  • Ödenmesi gereken damga vergisi ve işsizlik prim tutarı: 187,00 T.L.
  • En fazla taban brüt asgari ücret kadar prim ertelemeden faydalanıldığı için ertelenecek tutar 60*20,70= 1.242,00 TL olacaktır.
  • Bu durumda erteleme harici ödenecek prim borcu=2086-1242+187=1031,00 TL olacaktır. İlk sorgulamada çıkan borç bu şekilde olacaktır.
  • İkinci kere sorgulama yapıldığında ise kalan 1242,00 TL tutarındaki ertelenen prim borcu ödenecektir.
2016 Aralık Bildirgesinde Sigorta Prim Desteği var mı? Sigortalı başına 100 TL tutarındaki hazine desteği prim borcundan düşülmüş olacak. İşverenler 2016 Aralık ayı prim borçları için de sigorta prim desteğinden faydalanmış olacaklar.

Editör: TE Bilisim