[caption id="attachment_1970" align="alignleft" width="364"] 2015 YILINDA YAŞLILARA VE ENGELLİLERE ÖDENECEK HARÇLIK TUTARLARI[/caption]

2015 Yılına ait harçlık tutarlarına ait SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA BAKIMI SAĞLANAN ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERE HARÇLIK ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 31.01.2015 tarihli resmi gazetede yanınlandı.

Bu yönetmeliğin amacı:, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılara ve engelli bireylere aylık harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.2015 Yılında Ödenecek Harçlık Tutarları ise kişi bazında şu şekilde:

Yaşlılara 1620 * 0,079308 = 128,48 TL 6-12 yaş arası engellilere 649 * 0,079308 = 51,47 TL 13-18 yaş arası engellilere 973 * 0,079308 = 77,17 TL 18 yaş ve üzeri engellilere 1.297 * 0,079308 = 102,86 TL

ÖDENECEK HARÇLIK TUTARLARI NASIL HESAPLANIR?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesi kapsamında yapılacak harçlık ödemesi; yaşlılara (1.620), 6-12 yaş arası engellilere (649), 13-18 yaş arası engellilere (973), 18 yaş ve üzeri engellilere (1.297) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle yapılır.

Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarının belirlenmesinde, (1.620) gösterge rakamını geçmemek üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınır.

Editör: TE Bilisim