Ölenin anne babasının maaş alması belli koşullar sağlanıyorsa mümkün bir durumdur. Sigortalı kişi vefat ettikten sonra 5510 sayılı kanuna göre anne ve babasına maaş bağlanabilir. Ölenin anne ve babasına maaş bağlanırken anne ve babanın yaş durumu değerlendirilir. Anne ve baba 65 yaş altındaysa ölenin eş ve çocuklarından artan bir hisse olması gerekir. Aynı zamanda anne ve babanın kazanç durumu asgari ücretin net tutarından daha az olmalıdır. Bu anne ve babaya başka çocuklarından bağlanan aylık ve gelirler hariç olacak şekilde herhangi bir aylık bağlanmamış olması gerekir. Ölen sigortalının anne ve babası 65 yaş üzerindeyse daha farklı bir uygulama yapılır. Gerekli şartları sağlıyorsa ölenin hak sahibi eş ve çocuklarına geriye kalan hisseye bakılmaz. Herhangi bir hisse artmasa bile ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm Aylığı Eşe Nasıl Bağlanır?

Ölüm aylığının eşe bağlanması için öncelikle resmi nikahlı olmak gerekir. Ölen kişinin resmi nikahlı karısı ölüm aylığı için başvuruda bulunabilir. Vefat eden sigortalının eşine %50, aylığı bağlanmış ve çocuğu olmayan eşe ise bazı şartları kapsaması durumunda %75 ölüm aylığı bağlanır. Bu aylık bağlanmış eşin kanun kapsamında çalışmaması, yabancı ülkelerde çalışmaması ve kendi sigortalılığının olmaması gerekir. Ölümden önce boşanması gerçekleşmiş kişilere ölüm aylığı bağlanmaz. Ölen sigortalının erkek ya da kadın olmasına bakılmaksınız maaş bağlama işlemi için başvurulabilir.

Ölüm Aylığı Çocuklara Nasıl Bağlanır?

Ölüm aylığının çocuklara bağlanması farklı özelliklere bağlı olarak yapılır. Çocukların cinsiyeti, yaşı, malullük durumlu, öğrenimi ve medeni halleri ölüm maaşı bağlanırken değerlendirilir. 4A kapsamında sigortalı olan vefat etmiş kişinin çocukları 18 yaşı doldurana kadar ölüm maaşı alır. Çocuk lise ve dengi alanlarda eğitim görürse 20 yaşına, yükseköğrenime devam ederse 25 yaşına kadar aylık bağlanması gerçekleşir. Aylık alırken sigortalı çalışmaya başlasalar da yaşları dolmadıkça maaşlarında kesilme olmaz. Yaşın dışında cinsiyette maaşın alınmasın etkilidir. Erkek çocukları evli olup olmadıklarına bakılmadan yükseköğrenim gördülerse 25 yaşına kadar maaş alabilir. Eğer orta öğrenime kadar eğitimleri sürerse 20 yaşına kadar maaş alırlar. Eğitim görmedikleri zaman 18 yaşına kadar maaş bağlanır. Kız çocukları için böyle bir yaş şartı durumu yoktur. Ölen sigortalının kız çocukları için yaş ve eğitim şartı aranmaz. Onlar da sigortalı aylığı almamalı ve evli olmamaları şartı aranır. Çocuğun malul olması durumunda engel durumuna bakılır. Sağlık kurulu tarafından en az %60 oranda çalışma gücünü kaybettiyse yaş, evlilik, eğitim fark etmeden maaş alabilir. Fakat engellilik durumu %60’ın gerisine düşerse maaşları kesilir.

Kimler Ölüm Maaşı Alır?

Ölüm maaşı alan kişiler ölen kişini birinci dereceden yakını olmak zorundadır. Ölen sigortalının çocukları, eşi ve anne babası ölüm maaşı almaya hak kazanır. Bu kişiler dışında ölüm maaşını birine bağlamak mümkün değildir. Ölenin eşi maaş alma konusunda önceliklidir. Eş ve çocuk olması durumunda yine öncelik onlara aittir. Belirli oranlar dahilinde ödemeler sağlanır. Çocukların cinsiyeti de ölüm aylığı alma durumunu etkiler. Eş, çocuklar ve anne baba için ayrı ayrı ödeme alma şartları mevcuttur. Bu şartlar sağlandığında bu kişiler devlet desteği almaya hak kazanır. Sigortalı kişinin vefat etmesi durumunda eşi, çocukları ya da anne babası verilen devlet yardımından yararlanabilir. Buradaki amaç ölümüm ardından ailenin maddi sorunların hafifletmektir. Ölüm aylığının miktarı ölen kişinin maaşına göre değişiklik gösterebilir.

Ölüm Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

Ölüm aylığı başvurusu Sigorta Güvenlik Müdürlüğüne yapılabilir. Ölüm maaşı almaya hakkı olan kişiler gerekli belgelerle başvuru işlemini yapabilir. Ölenin anne ve babasına maaş ödemesi yapılması için şartları tamamlıyor olmalıdır. Aynı durum eş ve çocuklarda da geçerlidir. Ölüm maaşı almak isteyen aile bireyi 4/A kapsamında çalışan ölenin kendi ikamet adreslerinde yer alan Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürlüklerine gitmelidir. Aylık bağlandıktan sonraki ikincil işlemler için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’ na müracaat edilmelidir. Ödenek talep belgesiyle müracaat işlemi yapılmalıdır. 4/B kapsamında çalışan bağ-kurlu kişilerin ölümünün ardından da maaş bağlanabilir. Bunun için ikamet adresinde bulunun Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürlüklerine talep belgesi ile gidilmelidir. Bu talep belgesine malul çocuk varsa sağlık kurulunun raporu ve vasi tayin edilirse vasi ilamı eklenmek zorundadır. Gerekli başvuru işlemleri tamamladıktan sonra ölüm aylığı alınabilir.

Ölüm Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?

Ölüm aylığı almanın şartları sağlanıyorsa ölen kişinin eşi, çocuğu ya da anne babasına ödeme yapılabilir. Bu ölüm maaşını almayı hak eden kişiler için farklı şartlar vardır. Anne ve babanın yaş durumu, çocukların cinsiyeti maaş durumunu etkileyen faktörlerdir. Bunların dışında temel bazı ölüm aylığı şartları bulunur. Ölüm aylığı alırken gereken şartlar şu şekildedir:
  • SSK’lı olarak çalışan sigortalı 2008 yılı Ekim ayından önce vefat ettiyse 5 yıl sigortalı şekilde çalışmış olmalıdır. Aynı zamanda en az 900 günlük prim ödemesi yapmış olması gereklidir.
  • Bağ-kurlu olarak çalışan sigortalı 2008 Ekim ayından önce öldüyse 1080 günlük prim ödemesini tamamlamış olmalıdır.
  • Emekli sandığına bağlı olan ya da bağ-kurlu sigortalı 2008 Ekim’den sonra öldüyse en az 1800 gün pirim ödemiş olmalıdır.
  • SSK’lı sigortalı Ekim 2008’den sonra vefat ettiyse 5 yıl sigortalı çalışmış olmak zorundadır. Vefat eden kişinin 900 gün prim ödemiş olması gerekir.
  • Vefat eden kişi bağ-kurlu ise tüm prim borçlarının ödenmiş olması gereklidir.
Bunların dışında malullük ya da yaşlılık aylığı alan kişiler ya da malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almaya hak kazana ama henüz maaş alamamış olan kişilerin vefatı sonucunda ölüm aylığı alınabilir. Aynı şekilde bağlanan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı çalışmaya başlaması sonucunda kesildiyse ölen kişinin yakınları ölüm aylığından yararlanabilir.

2023 Ölüm Aylığı Ne Kadardır?

Ölüm aylığı miktarı her yıl enflasyon miktarına göre belirlenir. 2023 yılı için belirlenen miktar yılın ilk altı ayında ödemelere yansır. En düşük olan ölüm aylığı 1012 TL olarak belirlenmiştir. Hak sahipliği oranına göre bu maaş miktarı değişir. Hak sahipliğine göre 3735 TL, 2025 TL ve 4783 TL şeklinde ödemeler yapılır. Sigortalı şekilde çalışan kişinin vefat etmesinin ardından eşi, çocukları ya da anne babası ölüm aylığı almak için gerekli başvuruyu yapabilir. Şartları sağlayan kişilere bu aylık bağlanır.

Ölüm Aylığının Kesildiği Durumlar Nelerdir?

Ölüm aylığının kesilmesi farklı nedenlere dayanır. Ölenin anne ve babasına maaş verildikten sonra bazı durumlarda kesintiler olabilir. Bunlar eş ve çocuklar içinde geçerlidir. Kesinti durumları şu şekilde sıralanabilir:
  • Vefat eden kişiden dul maaşı alan eşin başka biri ile remi nikahla evlenmesi
  • Çocukların bir maluliyetleri varsa ve bu maluliyet ortadan kalkarsa
  • Kız çocuğunun evlenmesi ya da sigortalı olarak bir işe başlaması
  • Erkek çocuklarını 18 yaşını doldurması ve eğitimine devam etmemesi, eğitim hayatlarına devam edip 25 yaşını doldurmaları
  • Ölen kişinin anne ve babasının 65 yaşın üstünde olmaması ve gerekli olan şartların üzerinde bir kazanç elde ediyor olmaları

Yetim Maaşı (Aylığı) Ne Kadar, E-Devlet Başvuru

Asker Ailelere Maaş Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Torun Bakma Maaşı (Parası) Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Editör: TE Bilisim