Türkiye’de işçi ile işveren arasındaki ücret alacağı davaları sık sık gündeme geliyor. Çalışmasına karşılık ücretini alamayan işçilerin haklarını hukuki yollarla araması gerekiyor. Türkiye’deki milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren emsal karar Yüksek Mahkeme’den geldi. Bir aylık maaş alacağı bulunduğunu öne süren işçi, işinden kendi isteğiyle istifa etti. Fakat istifa ettiği için kıdem tazminatını alamadı. Tazminatını almak isteyen işçi işverenini mahkemeye verdi. Davaya son noktayı koyan Yargıtay, işçinin maaş, prim, fazla mesai gibi ücretlerinin ödenmemesi durumunda haklı fesih yoluyla işinden istifa edebileceğine ve bu sayede işverenden kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti. Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren emsal kararın tüm ayrıntıları haberimizde yer alıyor. Milyonlarca çalışanı olduğu kadar işverenleri de yakından ilgilendiren emsal niteliğindeki karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden geldi. Bir iş yerinde usta öğreticisi olarak çalışan işçi, ücret alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle istifa etti. İşverenden ücret alacaklarını, fazla mesai ve kıdem tazminatını talep eden işçi, hakkını alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Mahkemede, iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini belirten işçi, kıdem tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren avukatı ise davacı işçinin çalışmasının istifa ile sona erdiğini ifade etti. Yerel mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmedince kararı taraf avukatları temyiz etti.

Yargıtay’dan İşçi ve İşverenleri İlgilendiren Karar

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücretin işçi için en önemli hak, işveren için de en temel borç olduğunun hatırlatıldığı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, dava dosyasını incelemesinin ardından verdiği emsal kararda, 857 sayılı İş Kanunu'nun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceğinin hüküm altına alındığına dikkat çekti. Kararda söz konusu durumun aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmesi gerektiği dile getirildi. Ücreti ödenmeyen işçinin bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi kanuni yollardan talep etmesinin mümkün olduğunun belirtildiği kararda iş hukuku kapsamında şu ifadeler yer aldı:
  • Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir.
  • İşverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da tanınmıştır.
  • İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkanı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
  • İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir.

İşveren İstifa Eden İşçisinin Kıdem Tazminatını Ödeyecek

Davacı işçinin geçirdiği trafik kazası sonrası aldığı rapor doğrultusunda işe gelmediğine dikkat çekilen Yüksek Mahkeme’nin kararında, “Somut uyuşmazlıkta, ihtarname ile raporlu olarak işe gelmediğini, ücretlerinin ödeneceğinin belirtilmesine rağmen ödenmediğini beyan etmiştir. İş Kanunu'ndan ve iş sözleşmesinden dolayı hak ettiği mali hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirterek ödenmesini talep etmiştir. Yargılama aşamasında da, davacının talep konusu fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil alacaklarına hak kazandığı anlaşılmıştır. Mahkemenin kıdem tazminatı ödenmemesi yönündeki kararı yasaya aykırıdır. Zira fesih tarihinde davacı işçinin ödenmeyen işçilik alacaklarının bulunduğu anlaşılmakla, başka bir anlatımla haklı fesih nedeninin devam ettiği görülmekle hak düşürücü süre işlemeyecektir.” Kararda ayrıca davacı işçinin ödenmeyen bir aylık maaşının ödenmesinin ihtarname ile işverenine talep ettiğini, bu alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin de mahkeme tarafından kabul edildiğinin sabit olduğu belirtildi. Bu sebeple verilen kararda, “İş sözleşmesini davacının haklı nedenle feshettiğinin kabulü ile kıdem tazminatı talebinin hüküm altına alınması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir." denildi

SGK SSK Rapor Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Ölüm Aylığı (Maaşı) Ne Kadar, Kimlere Bağlanır?

Editör: TE Bilisim