2021 SGK Rapor Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

2021 SGK rapor parası ne kadar sorusu yeni yıl ile birlikte geçici iş göremezlik parası alacak olanlar tarafından merak ediliyor. Belirli şartların sağlanması halinde verilen rapor parası 2021 yılında artış gösterdi. Ancak rapor parası ücretleri rapor süresine göre farklılık taşıyor.

Rapor Parası Nedir?

Rapor parası tanımı itibariyle geçici iş göremezlik ödemesi olarak da bilinen ve belirli şartlar dahilinde çalışanların rapor gerektiren durumlarında maddi olarak kayıp yaşamamaları için SGK tarafından ödenen destektir. Sadece belirli şartların sağlanması halinde verilen rapor parası işveren tarafından değil SGK tarafından ödenmektedir, bu yüzden konuyla ilgili olarak işverenlerin sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sigortalı olarak çalışanların hastalanması, iş kazası geçirmeleri ya da meslek hastalığına yakalanmaları durumunda SGK tarafından ödenen rapor parası çalışmayarak geçen günlerde herhangi bir maddi kayıp olmaması amacıyla ödeniyor. Fakat rapor parası almak için çalışanın durumunu kanıtlayacak bir rapor sunabilmesi gerekmektedir.

Buna göre çalışan raporlu olduğu süreler kapsamında işverenden maaş ödemesi alamıyor. Bu yüzden herhangi bir maddi kayıp yaşamaması için SGK tarafından rapor parası ödemesi yapılıyor.

Rapor Parası Hangi Şartlarda Ödenir?

Rapor parası verilecek durumlar ilgili kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda rapor parası alınacak haller temel olarak 3 farklı duruma dayanmaktadır. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu temelinde ödenen rapor parası, bu hallerin sağlanması dışında ödenmemektedir.

Ödeme yapılmayı gerektiren ilk durum sigortalı çalışanın işyerinde kaza geçirmesi ya da işiyle ilgili olarak meslek hastalığına yakalanması durumunda rapor alırsa SGK tarafından rapor parası ödemesi yapılıyor.

Bunun yanında çalışanın hastalığından ya da herhangi bir nedenden kaynaklı rapor alması durumunda 90 günlük SGK priminin ödenmesi şartı aranıyor. Ayrıca sigortalı kadın çalışanların doğum durumlarında da rapor parası ödemeleri yapılıyor.

Buna göre izne ayrılma süreleri olan doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta rapor parası almaya hak kazanıyorlar. Çoğul gebelik olması halinde ise bu süre 18 haftaya çıkmaktadır.

Rapor parasının alınması için belirli şartların da sağlanması gerekiyor. Buna bağlı olarak hastalık, iş kazası ya da annelik durumu veya meslek hastalığı kapsamında iş göremezlik durumunun yaşanması ve sosyal güvenlik kurumu tarafından yetkilendirilmiş hekimlerden veya sağlık kurullarından sağlık raporunun alınması en önemli şart olarak öne çıkıyor.

Ayrıca yatarak tedavi görmeyi gerektiren hallerde çalışanın prim borçlarının da bulunmaması gerekiyor. Bunun yanında tüm sigortalılar için geçerli olduğu gibi doğum nedeniyle iş göremezlik rapor ödemesi alacak olan kimselerin de doğum öncesindeki bir yıl içinde en az 90 günlük sigorta primlerinin ödenmesi – bildirilmiş olması gerekmektedir.

Rapor Parası Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Rapor parası ne zaman ödenir sorusu da rapor parası alacak olanlar için önemli sorulardan bir tanesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı olarak çalışanlara rapor ödemelerini rapor tarihinin üçüncü günü itibariyle yapmaktadır. Ancak ilk iki günlük rapor ücretin karşılanması için iş sözleşmesinde madde bulunuyorsa bu durumda iki günlük ücreti işverenin ödemesi gerekmektedir.

Fakat iş kazası yaşayanlar için gün sınırı bulunmuyor. İş kazası yüzünden rapor almış olanlar için SGK tarafından her gün ödeme yapılmaktadır. Aynı zamanda iş kazası sonucunda rapor alınması durumunda sağlık kaydı için 30 günlük prim yatırmış olma şartı ve geriye doğru olarak da 90 günlük çalışma şartı da aranmamaktadır.

Rapor parasının yatırılması ise işverenin çalışan tarafından ibraz edilmiş raporunu SGK’ya iletmesi sonrasındaki en geç 15 günlük süre içinde PTT aracılığıyla ödenmektedir. Yatırılan ücretin alınması için belirli noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Yatırılmış olan ücretin belirli sürede alınması gerekmektedir, aksi halde yatırılan ücret tekrar SGK’ya aktarılmaktadır.

Rapor Parası Ödemesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Rapor parası hesaplama için rapor öncesindeki son üç aylık ödemelerin temel alınması gerekmektedir. Son 3 aylık süre içinde çalışma bulunmuyorsa bu durumda geriye doğru gidilerek diğer aylara da bakılmaktadır. Son 3 aylık süre içinde ödeme olması halinde ise bu süreçteki toplam ödemeler ve gün sayıları temel alınmaktadır.

Aynı zamanda da prim ikramiye gelirleri mevcutsa onların da hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında yapılan toplam ödemeler gün sayısına bölünürler. Ardından ise bu sayı raporlu olunmuş gün sayısından 2 çıkarılır, 2 rakamının çıkarılması ilk 2 günün ödemesi yapılmadığı içindir, daha sonrasında ise çıkan gün sayısı ile çarpılır.

Ayakta tedavi gerektiren durumlarda üçte ikisi, yatış gerektiren tedavilerde ise ikide bir oranında ödeme alındığı için tedavi şekline göre de hesaplama tamamlanmış olmaktadır. Sigortalı çalışanın işe ilk başlamış olduğu gün şayet iş kazası meydana gelirse emsal ya da aynı işte çalışmakta olan bir başka sigortalı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

2021 En Düşük ve En Yüksek Rapor Parası Ne Kadar ?

2021 rapor parası tutarı yeni yıl ile birlikte değişikliğe uğramıştır. Rapor parası hesaplama işleminde kullanılmakta olan günlük ücret, brüt asgari ücretin artışı ile değişti. 2020 yılında brüt asgari ücret 2943 TL idi ve günlük kazanç hesaplaması da 98 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılında asgari ücretin brüt 3527 TL olması ile birlikte günlük asgari ücret brüt 117,58 TL olmuştur.

Net olarak ise günlük rapor parası 2021 yılında 78,38 TL olarak belirlendi. Başka bir deyişle her gün için ödenecek günlük rapor parası bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Örnek olarak bir hesaplama yapılırsa 2021 yılında 10 günlük rapor alan asgari ücretle çalışan bir işçi ortalama 627 TL rapor parası alabilecektir.

Rapor parası yatış ve ayakta tedavi durumlarında farklılık gösterdiği için bu durumlara ve günlere göre farklılık taşımaktadır. Kolaylık sağlaması açısından durumlara göre 2021 yılında uygulanacak olan rapor parası tutarları şu şekildedir;

Ayakta tedaviler;

 • 3 günlük rapor parası; 78,39 TL
 • 5 günlük rapor parası; 235,17 TL
 • 7 günlük rapor parası; 391,95 TL
 • 10 günlük rapor parası; 627,12 TL
 • 15 günlük rapor parası; 1019 TL
 • 20 günlük rapor parası; 1411 TL
 • 30 günlük rapor parası; 2194,92 TL
 • 45 günlük rapor parası; 3370 TL olarak ödemesi 2021 yılında yapılacaktır.

Yatış gerektiren durumlarda ise;

 • 3 günlük rapor parası; 58,79 TL
 • 4 günlük rapor parası; 117,58 TL
 • 5 günlük rapor parası; 176,37 TL
 • 6 günlük rapor parası; 2356,16 TL
 • 7 günlük rapor parası; 293,95 TL
 • 8 günlük rapor parası; 352,74 TL
 • 9 günlük rapor parası; 411,53 TL
 • 10 günlük rapor parası; 470,32 TL
 • 15 günlük rapor parası; 764,27 TL
 • 20 günlük rapor parası; 1058 TL
 • 30 günlük rapor parası; 1646 TL olarak ödeme yapılmaktadır.

Yatış gerektiren durumlarda rapor parasının ayakta tedaviye göre daha düşük olmasının sebebi ayakta tedavi gerektiren durumlarda günlük ücretin üçte ikisi üzerinden hesaplama yapılırken, yatış gerektiren durumlarda günlük ücretin yarısı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Aynı zamanda her iki durum için de tüm günlerden ilk iki günün ücreti çıkarılarak ödeme yapılmaktadır, söz konusu hesaplamaya bu durum yansıtılmıştır.

Kime Ne Kadar Rapor Parası Yatar?

Pek çok sigortalı çalışan hastalık sebepleri ile geçici iş görmezlik parası almaktadır. Sigortalı olarak çalışmış oldukları kurum içerisinde ya da doğal yollar ile oluşan hastalıklar gibi sebeplerle sigortalı çalışanların rapor aldıkları süre için ödenen paradır. Geçici işsizlik ödeneği alabilecek kişiler ve ücretleri için,

İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren kişiler için,

 • Çalışmış oldukları kurum içerisinde mesai saatleri içerisinde iş kazası geçiren ya da meslekleri sebebi ile meslek hastalığına yakalanmış olan kişiler tam teşekküllü bir hastaneden alınacak olan rapor ile SGK’ya başvurabilirler.
 • Gerekli belgelerin tam olması ile iş görmezlik ödeneği alacak kişiler için maaşlar, bakıma muhtaç olanlar ve iş göremeyecek olan kişiler için değişmektedir. Asgari ücret üzerinden yatan maaşlar için 2021 yılı kapsamında rapor parası 412,02 TL olarak hesaplanmıştır.

Doğal yollar ile hasta olan kişiler için,

 • Sigortalı olarak çalışıyor olan kişilerin doğal yollar sonucu geçici olarak hastalanmaları sonucu hastane raporunu işverenine iletmesi halinde hastalanan kişilerin 90 günlük GSS primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. Kişilerin rapor parası alabilmeleri için en az iki günlük rapor almaları gerekmektedir.
 • Doğal yollar sonucu hastalanan ayaklı tedavi gören kişilere ödenecek rapor parası ise günlük asgari ücret üzerinden verilmekte olup kişilere, 119,25 TL olarak verilmektedir.

Kadınlar için hamilelik ve doğum için rapor parası alacaklar için,

 • Kadınların hamilelik ve doğum süreçlerinde çalışamayacak olan kadınlar için doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere 16 haftalık süre içerisinde doğum izni alabilmektedirler. Kadınların birden fazla doğum yapmaları halinde bu süreç 18 haftaya çıkmaktadır.
 • Kadınların hamilelik izni alabilmeleri için izne ayrılmadan önceki 1 yıl içerisinde en az 90 günlük GSS primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir. Böylelikle kadınlar doğum ve hamilelik izni sebebi için almış oldukları izinlerin ücretlerini alabileceklerdir. Kadınlara ödenecek olan doğum parası kişinin almış olduğu maaşa göre değişmektedir.

Doğum Nedeniyle Rapor Parası Nasıl Alınır?

Doğum durumunda alınacak rapor parası, izinlerin tam kullanılması şartı ile verilmektedir. Kişilerin, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 hafta izin kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda 16 haftalık izin parası, kişilere ulaştırılmaktadır.

Ancak bu hesaplamada, 3 aylık kazanç, 3 aylık çalışma gününe bölünerek günlük kazanç bulunur. Bulunan miktarın 2/3’ü oranında doğum raporu ödemesi yapılır.

Doğum Sebepli Rapor Parasının Yatma Zamanı Nasıl Ayarlanır?

Doğum durumunda rapor parasının yatma zamanı, çalışmazlık bildirisinin yapılma tarihine göre değişiklik göstermektedir. Rapor parası, doğum nedeni ile çalışmazlık bildirilmesinden sonra 7- 15 gün arasında değişiklik göstermektedir.

Doğum nedeni  ile yapılan rapor bildirisinde işveren, bildiri parça parça göndermektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrasında iki parça halinde yapılan çalışamazlık bildirgesi doğrultusunda, işçi de rapor parasını iki parça halinde alır. eğer işveren, rapor süresinin bitimini bekledikten sonra bildiriyi gerçekleştirirse, para tek seferde alınabilir.

İş Kazası Durumunda Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

İş kazası nedeni ile verilecek rapor parasında kişiler, yine 3 aylık brüt maaşları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bulunan günlük kazanç, işçinin yatış durumuna göre değerlendirilir.

Yatış gereken hasta için günlük kazancın yarısı, ayakta tedavi olması gereken hata için günlük kazancın 2/3’ü rapor parası olarak verilir. Ancak iş kazasında, işçinin 1 günlük raporunda dahi parasını alma hakkı bulunmaktadır. İşçi, iş kazası nedeni ile alınmış raporlarda raporun ilk 2 gününden sonrasını değil, tüm günlerini rapor parası olarak alabilmektedir.

İş Kazasında Kişinin Maaşı Kesilir Mi?

İş kazası durumunda maaş kesintisi, sadece verilecek rapora göre değişiklik göstermektedir. Kişilerin raporlarının istirahat raporuna dönmesi durumunda işveren, maaş kesme hakkına sahiptir. Özel sektörde istirahat süresince işveren tarafından maaş kesintisi yapılabilir.

Kesilen maaş miktarı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş göremezlik ödeneği şeklinde yatırılır. Dolayısıyla işçinin bir kaybı olmaz.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

66 Yorum

 1. merhaba 57 günlük raporum var ocak 11 de başladı hesaplamasını nasıl yapabilirim

  1. Merhaba
   Başladığı günden itibaren parmak hesabı gün atlamadan yapabilirsiniz.

 2. merhaba, özel sektörde çalışıyorum kanser hastası anneme bakmak zorundayım 2 aylık rapor alsam sgk primi ve maaş işveren mi yoksa devlet tarafından mı ödenecek teşekkürler.

  1. Merhaba
   Rapor ödemesini devlet karşılar fakat herhangi bir sigorta ödenmesi yapılmaz.

 3. Merhabalar hocam ben ilk seferde 10 gün rapor aldım o bitti ikincisinde de 10 günlük rapor aldım kac para alırım saygılarım la

  1. Merhaba
   Rapor parası sigotanızın ödenme oranına göre değişiklik göstermektedir.

 4. Mrhb bnım kolum kirildıgı ıcın 1 ay lik rapor verildi 15 aydır calısmaktyım ve kolum gecmıcek gıbı doktor tekrar bana rapor yazılcak buyuk ihtimal bn 2.kez rapor ucretı alabılırmıyım

  1. Merhaba
   Rapor ücretini doktorunuz rapor yazdığı kadar alma hakkına sahipsiniz.

 5. İşçinin rapor parası alabilmesi için işverenin SGK sisteminden raporu onaylaması yeterlidir. Bunun haricinde işverenin yapması gereken bir iş, hazırlaması gereken herhangi bir evrak yoktur. Rica etsem açıklama yapar mısınız…

  1. Merhaba
   İşçinin rapor parası alabilmesi için söyledikleriniz doğrudur.

   1. Sayın Hocam, haddimi aşmış olmayım ama mümkünse o kısmı düzeltebilir miyiz, okuyanların kafası karışmasın. Sitenizi yeni fark ettim. Bundan sonra inşallah takip edeceğim.

    1. Merhaba
     Düzeltmemi istediğiniz kısmı belirtirseniz sevinirim. Eğer o kısımda bir yanlışlık mevcut ise elbetteki düzeltme gerçekleştirebiliriz.

  2. selam hocam kamu işcisiyim kolum kurildi param kesilecek diye rapor almadim maasim 3350 tl 20 senelik isciyim 15 gun rapot alirsam kaybim olurmu

 6. Merhaba ben Temmuz ayında böbrek nakli oldum 4 ay rapor verdiler her ay aldıgım rapor parasında çok farklılıklar var nedeni nedir 1373-2419-1847-1370 farklılıklar nereden geliyor.

  1. Merhaba
   Farklılıkların nedeni raporların gün toplamından kaynaklı olabilir.

 7. Merhaba, Mart ayın da 4 günlük rapor aldım prim günümde mart ayı 28 gün olması gerekirken 27 gün olarak yani üç gün kesilmiş görünüyor bir gün de eksik gün görünüyor benim kafam çok karıştı doğrumudur sizce bu.Ayrıca mart ayında maaşımda kesinti olmadı sgk tarafından yatan ödemeyi işverene vermek zorunda mıyım?

 8. Mwrhabalar eşim 5guñ rapor aldi eşimin işyeri rapor parasini vermiyormus rapor parasini verme zorunlulugu yokmu

  1. Merhaba
   Rapor ödemesi SGK tarafından ödenmektedir. Yapılan ödeme de varsa tanımlı banka hesabınıza yok ise adınıza PTT’ye gönderilir.

   1. SELAM ALEYKÜM İNŞALLAH İYİSİNİZDİR ABDULLAH AKAN
    BEN 20.12.2009’DA KONYADA İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN 13.KATTAN DÜŞTÜM ÖZÜR ORANIM % 35 DEVLET ÖZÜRÜ OLANA İŞ VERİYOR ÖZÜRÜM % 40 TAN AŞAĞI OLDUĞU İÇİN BANA İŞ VERMİYORLAR 1.000 TL LİK YARDIMIDA VERMİYORLAR NE YAPMAM GEREKİR SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

    1. Merhaba
     Tam teşeküllü devlet hastanesi ya da eğitim araştırma üniveriste hastenelerine giderek güncel bir rapor alabilirsiniz. Aldığınız rapor ornaına göre hareket ederek işlemlerinize devam edebilirsiniz.

 9. Merhaba kolay gelsin
  Kronik böbrek yetmezliği hastasıyım haftada 3 gün diyalize gidiyorum
  Sorum şu covid 19 salgını dolayısıyla işyerim 1 ay rapor kullanmamı söyledi heyet raporu aldım şimdi maaşım tam mı yatar eksik mi yatar
  Teşekkür ederim

  1. Merhaba
   Rapor ödemeleri genelde son üç aylık brüt maaş toplamınıza göre belirlenmektedir. Ve ödeme genelde ayakta hastalar için brüt maaşın 2/3 oranında yapılmaktadır.

 10. Saglik ocagindan 3 gunluk rapor aldim benim aldigim maas toplam 4300 tl nekadar rapor parasi alabilirim

  1. Merhaba
   Aldığınız raporun ilk 2 günü kesilecektir. Alabileceğiniz rapor ödemesi sadece 1 günlük olmaktadır.
   Hastalık nedeni ile yapılan rapor parası hesaplamasında, kişinin brüt kazancı baz alınır. Bu kapsamda 3 aylık brüt kazanç, 3 aylık iş gününe bölünür. 3 ayda işçinin çalıştığı her gün için brüt kazancın 1 günlük tutarı bulunur. Eğer hasta ayakta tedavi edilecekse, bulunan sonucun 2/3’ü kullanılır.

    1. Merhaba
     Raporunuz kaç günlük olursa olsun sistem gereği ilk 2 gününü ssk ödemez, bu nedenle kalan gün toplamı için ödeme yapılmaktadır.

 11. Merhaba benim bir 4 günlük birde 5 günlük raporum var aralarında 1 gün var ben g kac günlük rapor parası alicam acaba

 12. Merhabalar, 29 ağustos tarihinde 32 haftayı doldurduğum ve çalışmaya devam edeceğim için çalışabilir raporumu hastaneden alıp kuruma teslim ettim. Bu raporla 3 Ekim tarihine kadar çalışıyor olacağım. Çalıştığım 5 hafta doğumdan sonraki 8 haftaya eklenecek diye biliyorum. Konuyla ilgili işleyecek prosedür nedir evrak vb süreç varmıdır yoksa sistemden otomatik mi gerçekleşmektedir?
  8+8 haftalık raporumun ücretiyle ilgili ne zaman nereye başvuracağım? Nekadar ücret alacağım. Ekstra faydalanabileceğim destek ücretler var mıdır var ise ilgili yerler nerelerdir? Şİmdiden teşekkür ederim kafamdaki soru işaretlerini giderdiğiniz için… (çalıştığım kurumda 5.yılımın içerisindeyim.)

 13. Ahmet bey merhaba ben 05.03.2018de işten ayrıldım ,27.06.2018de tekrar işe basladım ekım sonu dogumum gerceklesecek
  ssk annelık iş görememezlilik parası almaya hakkım var mı ?

 14. Merhaba, eşim Ekim ayında doğum yapacak ama son 2 yıldır çalıştığı iş yerinden kendi rızası ile Temmuz ayında istifa etmeyi düşünüyor. Geçmişe dönük sigorta primleri sorunsuz yatırılmıştı. Son aylarında çalışmıyor olsa dahi son 1 yıl içinde 120 gün prim ödediği için 16 haftalık maaşa hak kazanabilir mi?

 15. doğum yapmadan son 1 yıl içinde 120 günlük sigorta primim var. Ancak doğum raporunu alabilmemiz için o tarihte çalışıyor olmamız şart değil mi?

 16. Merhaba benim daha önceden sigortam yoktur beş buçuk aylık hamileyim sigortalı bi ise girip çalışacağım yarın… iş göremezlik ödeneği alabilir miyim doğumda alabilirsem ne kadar alırım lütfen yardımcı olur musunuz teşekkürler…

 17. merhaba eşim 22 şubatta doğum izinine çıktı şirkete bildirim yaptım.onlarda rapor bitimi günü bildirim yapılacagını belirttiler.dogrumudur.ve bildirimden sonra ne kadar süre ile ödeme yapılır…

 18. Merhabalar Şubat ayında 2 günlük raporum vardı ve kesinti olmuş maaş ta bu normal bı durum mu acaba

 19. 5 ocak doğum öncesi raporumu yazdırdım 2 şubatta da doğum yaptım iş yerim doğum raporumu onaylamıyor iş başı yapınca bildiricegini söyledi bu konu hakkında bilgi almak istiyorum böyle bir hakları varmı yasalmi ?

 20. merhaba , 3-4 aylık hamile iken işten ayrılıp başka bir firmada başlarsam analık parası için yeni başladığım firmada en az ne kadar sigortalı olmam gerek. aynı işyerinde 4 ay prim durumu hamileler içinde geçerlimi

 21. 2860 bürüt maaşın 14 günlük bir raporum 5 de bir raporum var 1 tanesin ödemesi merkez banka diyor ptt gitiğimde biz de para yok diyor

  1. merhaba hocam ben diz kapagimdan ameliyat oldum 30gun rapor verildi bunun 1 gunu hastanede yatarak diger 29 gun ayakta son 3ay primlerim eksiksiz yatti ve yatan toplam tutar 11500 buna gore rapor ucretim ne kadar olur? teşekkür ederim saygilarimla.

 22. merhaba 3 gün rapor aldım asgari ücretli maaşımdan 100tl para kesti işveren ama sgk bana 45 tl ödüyor bundan bi yanlışlık yokmu?

  1. Merhaba;SGK prime esas kazancınıza göre ödeme yapar,bu nedenle düşük.Ayrıca ayakta tedavi ya da yatarak tedaviye göre geçici iş göremezlik ödeneği değişir.

 23. “◾Hastalık raporlarında rapor aldığınız tarihten önceki son üç aylık brüt kazanç toplamının yine son 3 aylık toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan tutarın ayakta tedavi ise 2/3’ü, yatarak tedavi ise 1/2’si bir günlük rapor parası olarak ödenir.” deniyor

  peki son üç aylık brüt kazanç yoksa nasıl hesaplanıyor.. annelik iznine ayrıldım 4 aydır maaş alamıyorum.. annelik izni bitince ek 1 aylık rapor aldım.. iki gün hastanede yatış var ardından bir aylık rapor verildi.. sisteme bakıldığında sedece o 2 günlük hastanede yatan maaş var.. ona göre bu son aldığım bir aylık raporun parası nasıl hesaplanır..cevaplarsanız sevinirim…

 24. Merhaba. 1 gün istirahatli durumlarda ödemeyi sgk’dan mı alıyoruz yoksa tamamını iş yeri mi karşılıyor acaba?

 25. İyi günler, 07/01/2018-19/01/2018 tarihleri arasında 12 günlük raporum var e-devlette ptt sisteminde gözükmüyor. Alo 170’i aradım bana ait hiçbir rapor kaydı yokmuş öyle dediler ne yapmalıyım ?

 26. Iyi akşamlar benim 01.10.2016 15 günlük raporum vardı fakat işyeri onayı yok işyerini aradım öyle bi rapor görünmüyor diyolar birbuçuk yıldır uğraşıyorum ama sonuç yok ne yapmalıyım hastane onayı var 170 i aradım işyeri onayı yok diyolar

 27. iyi günler. Benim eşim ( 21.12.2017-10.01.2018) 20 günlük rapor almıştı. En geç 15 gün içerisinde bankaya gönderilir diyorsunuz ama hala E devlette gözükmüyor? Neden acaba?

 28. Merhaba,hamileyim ve Allah izin verirse doğumum Ağustosun ilk haftası olarak görülüyor.Sorum şu ki Ağustosun 20 sinde Kurban bayramı tatili var 9 gün,doğum iznim bu tarihleri kapsıyor mu yoksa 1 hafta daha eklenebilir mi?zaten herkes için tatil olduğu için o günler iznimden sayılmaz diye umud ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu