Memurları Yakından İlgilendiriyor! Yıllık İzin Kullanımında Yol İzni Haklarına Dikkat

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışan vatandaşların da bazı özel hakları bulunuyor. Ancak söz konusu hakların bazı durumlarda çalıştıkları kurumdan kuruma ya da bağlı oldukları amirden amire göre değişim gösterebildiği biliniyor. Söz konusu değişiklik gösterebilen haklardan en çok kafa karışıklığı yaratanların başında yol izni hakkının uygulanması yer alıyor. Uygulamada aynı kurum içinde bir amir çalışan memura yol izni verirken, bir diğeri vermeyebiliyor. Bu ve benzeri durumlarda yaşanan kafa karışıklıkları ile memurların özellikle yıllık izin döneminde kullanmaları gereken yol izni haklarına ilişkin bilinmesi gereken detaylar haberimizde yer alıyor.

Yol İzni Uygulamasında Objektif Kriter

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük bir çoğunluğunda, memurların yol izni uygulaması hakkına ilişkin objektif bir kriter bulunmadığı görülüyor. Nitekim 657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izin başlıklı 102. maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ise 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir” hükmü yer almaktadır.” hükmünün yer aldığı biliniyor. Memurların yol izniyle ilgili açıklamalar ise 62 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde yer almaktadır.

Söz konusu tebliğde, “Yasanın 102. maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinler ine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.” ifadesi bulunmaktadır. Dolayısıyla, tebliğin bu maddesine göre memurlara söz konusu iznin verilebilmesi için, memurların bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçirmesi ile çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesinin gerekli olduğu bildirilmektedir.

Yıllık İzin Kullanımında Gidiş – Dönüş Süreleri

Memurların yıllık izin kullanımında tatil yaptıkları yere gidiş ve dönüş için idarenin takdiri ile verilen ikişer günlük yol süresinin verilmesinde bir kriter bulunmamakta olup, yol izinlerinin süresi tamamen izin vermeye yetkili olan amirin inisiyatifine bağlıdır. Uygulamada sık sık görüldüğü üzere, özellikle bazı kurumlarda bu iznin kullanılması sanki zorunluymuşçasına uygulanırken bazı kurumlarda ise hiç uygulanmayabilmektedir. Birçok kurumun çıkarmış olduğu izin yönergelerinde yol izni, 657 sayılı Kanun’un 102. maddesindeki hükümlerle birebir aynı içeriktedir veya hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin 7. maddesinde “Öğretmen dışındaki memurlar, kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebileceği” belirtilmiştir.

Yol İzni Kullanımına İlişkin Önemli Detaylar

Bu kapsamda MEB “zorunlu hallerde” devlet memurlarının yıllık izin hakkına ilave olarak verilebileceği belirtilen ve süresi en çok 4 gün olabilecek izinler için ilgili memurun zorunlu halin ne olduğunu belirtme zorunluluğunu getirmiştir. Fakat pek çok kamu kurumunda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yol izni kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Yıllık izinlerini memuriyet mahalli içerisinde kullanan memurlar, yol izni hakkından yararlanamaz.
  • Her yıla ait izin hakkı için sadece bir defa verilebileceği gibi bir durum söz konusu olsa da her kullanılan izin sürelerine ilave edilmesi de mümkündür.

Kısa Çalışma Ödeneği Alacak 3 Milyon Kişiye Ek Ödeme Mi Geliyor?

Çalışanlar Dikkat! Ücretsiz İzne Çıkartılan İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir Mi?

İşvereni Yıllık İzin Vermeyen İşçi İstifa Edebilir Mi? Çalışanların Yıllık İzin Hakkı

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu