Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) işsizlik maaşı almayı hak edecek şekilde işten çıkartılan işçiye, yeni bir iş sahibi olana kadar belirli bir süreliğine temel ihtiyaçlarını karşılaması, ekonomik açıdan zor durumda kalmaması ve faturalarını ödeyebilmesi amacıyla devletin kısmen destek olmak için verdiği ödeneklerden biri de işsizlik maaşıdır. Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle işten ayrılmak durumunda kalanları yakından ilgilendiren işsizlik maaşı hesaplaması hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve bilinmesi gereken detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Öncelikle işsizlik ödeneği veya halk arasındaki tabiriyle işsizlik maaşı, sigortalı çalışanların çalışma hayatları boyunca her ay ödedikleri işsizlik sigortası primleri kapsamıyla elde ettikleri bir gelir hakkıdır. Söz konusu gelir, çalışanların işsiz kalmaları durumunda yeni bir iş bulana kadar belirli bir süre için temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenmektedir. Hak sahibi konumunda olan vatandaşlara yapılan işsizlik maaşı ödemeleri, İşsizlik Fonu’ndan ödenmektedir. İşçinin işsizlik sigortası kapsamında çalıştığı süre içinde düzenli olarak işsizlik primlerinin ödenmiş olması şartıyla belirli bir süre işsizlik ödeneği alma hakkı bulunduğu bilinmektedir. İşsizlik maaşı hesaplanmasında dikkat edilecek birtakım hususlar bulunmaktadır.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Devletin İşsizlik Fonu’ndan hak sahibi konumundaki vatandaşlara verdiği işsizlik maaşı şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. İşsizlik sigortası kapsamından yararlanıp ödeme alabilmek için en temel şart işsizlik sigortası kapsamına dahil olmaktır. Dolayısıyla çalışma hayatları boyunca düzenli olarak kuruma işsizlik primi ödemeyen kişilerin, işsiz kalmaları durumunda bu sigortadan yararlanmaları mümkün değildir. Örnekle açıklamak gerekirse; emekli olan fakat çalışma hayatına devam eden işçiler, işsizlik sigortası kapsamı dışında kaldıkları için, işsiz kalmaları halinde Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) işsizlik maaşı almaya hak kazanamazlar. İşsizlik maaşı alma şartlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:
  • İşten çıkış sebebinin işsizlik ödeneğini hak eden bir nedene bağlı olması gerekmektedir. Her işten çıkış işlemi için İŞKUR işsizlik maaşı ödemesi yapılmaz.
  • İşten ayrılmadan önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak
  • Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olmak
  • İşsizlik ödeneğinden tam anlamıyla faydalanabilmek için işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak
Bu şartların mevcut olması halinde işsizlik ödeneğinden yararlanmak mümkün olabilmektedir. Ayrıca başvurularda ödenek başvurudan sonraki süreçten itibaren alınmaya başlandığı için başvurudan önceki işsizlik dönemi için ödenek ödenmemektedir. işsizlik ödeneği tutarının ne kadar olacağı, ne kadar süre devam edeceği de işçinin çalışması süresince aldığı ücretle ilişkili olarak hesaplanmaktadır.

İşsizlik Maaşı Süresi

İşçiler, işsizlik ödeneği alırken hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alma şartlarını sağlayan işçilerin iş sözleşmelerinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;
  • 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay)
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)
  • 1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle işsizlik ödeneği ödemesi yapılmaktadır.
İşsizlik maaş tutarı hesaplamasında, sigortalı çalışanın son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınmaktadır. Mevzuata göre 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanmaktadır. Dolayısıyla işçi kaç gün ödenek alacaksa, o kadar günle çarpıldıktan sonra işsizlik maaşı aylık olarak işçinin hesabına yatırılmaktadır. Bir başka deyişle çalışan, ortalama ücretinin yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alacak 3 Milyon Kişiye Ek Ödeme Mi Geliyor?

SGK İş Göremezlik Ödeneği Hangi Şartlarda Alınır?

Çalışma Belgesi Nedir? Çalışma Belgesi Nasıl Alınır ve Doldurulur?

Editör: TE Bilisim