Kadın ve erkekler için emekli olma tablosu SGK’ya bağlı olarak çalışan kişilerin prim ödemesine göre değişiklik gösterir. Bu konuda yıllara göre emeklilik başlangıcı baz alınır. 4A, 4B ve 4C emeklilik durumuna göre farklı hesaplama çeşitleri görülür. Sigortalı olma süresi, yaş, prim günü sayısı gibi konular, erkek kadın emeklilik hesaplama tablosunu etkiler. Kişilerin emeklilik başlangıçları aynı olmasına rağmen, aralarda sigortanın ödenmediği dönemlerin varlığı, emeklilik zamanının değişiklik göstermesine neden olabilir. Bunun yanında 3600 günle emeklilik hakkı kazanan kişilerin borçlanma yoluyla emekliliklerini zamanında almaları, ancak aradaki farkı ödemeleri söz konusu olacaktır.

SGK Erkek Kadın Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Erkek ve kadınlar için SGK emeklilik hesaplama işlemi e- devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılacak www.turkiye.gov.tr adresinden işlem yapılmaktadır. şifre ve kimlik numarası ile giriş yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sayfasına girilmesi gerekir. Buraya en alt kısımda bulunan hizmetler bölümünden giriş yapılabilir. SGK  sayfasına giriş yapılmasının ardından ‘Ne zaman emekli olurum?’ kısmına girilmesi gerekir. Sonrasında verilecek tabloda cinsiyet, doğum tarihi, hizmete başlanan yıl- ilk sigorta tarihi, maluliyet durumu ve erken yaşlanma durumu gibi bilgilerin girilmesi gerekir. Bu bilgilerin girilmesinden sonra tahmini emeklilik yaşına ulaşmak mümkün olacaktır.

SGK Emeklilik Prim Günü Sayısı Belirleme

SGK emekliliği için prim günü hesaplama işlemi, emeklilik statüsü ve emeklilik başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir. Tüm emeklilik türleri için doldurulması gereken prim günü sayısı değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda yıllık  hesaplamada da çalışma günü sayısı, statülere göre değişiklik gösterir. Her statüden emekli olmak için emeklilik yılının ve çalışma günü sayısının, o emeklilik gününü  özelliklerine göre tekrar hesaplanması gerekir.

4A Emeklilik Statüsü Nedir?

4A emeklilik statüsünün anlamı 5510 sayılı kanuna bağlı olarak görev alan kişilerdir. Sigortalı olarak çalışsalar da hizmet sözleşmesi imzalamaları gerekir. Bir yahut birden fazla işverenin yanında çalışma imkanı sunulmaktadır. SSK kapsamına alınmış sözleşmeli işçiler, bu sigorta türünde yer almaktadır.

4B Emeklilik Statüsü Nedir?

4B emeklilik statüsünün anlamı, hizmet akdine bağlı olmadan çalışan kişiler olarak tanımlanır. Kanuna göre köy ve mahalle muhtarları bu statüde yer alır. Kendi hesabına bağımsız olarak çalışan kişiler, kendi işyerleri olan bağımsız kişiler, bu emeklilik türünde prim doldurmaktadır. Avukat, doktor, mimar gibi kendi kazançlarına ve ofislerine sahip olan kişilerin 4B emeklilik statüsünde yer alması gerekir. Şirket ortakları ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler, 4B şekilde sigortalanır. Bu sigorta statüsünün eski adı Bağ-Kur’dur. Basit usulde gelir vergisi muafiyeti bulunan kişilerin bu sigorta türü ile emekliliğe hak kazanması gerekir.

4C Emeklilik Statüsü Nedir?

4C emeklilik statüsünün anlamı kamu dairelerinde, 4A’lı olmayan kadro ve pozisyonlarda çalışan kişilerin emeklilik statüsü olarak bilinmektedir. Sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kapsamına girmeyen işçiler, bu sigorta kapsamında değerlendirilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında vekil olarak açıktan atanan kişiler, bu sigorta türüne mensuptur. Sigortalı olması öngörülmemiş kişilerin tamamı, 4C sigorta tipine tabi olarak değerlendirilir. Tüm emeklilik türlerinde bir ay 30 gün ve bir yıl 360 gün olarak hesaplanır.

SGK’dan Emekli Olma Koşulları Nelerdir?

SGK emeklilik şartları şu şekilde sıralanabilir:
 • Emeklilik türüne uygun şekilde belirli bir süre kişinin sigortalı olarak çalışması gerekir. Emeklilik gün sayısına bağlı olarak emeklilikte alınacak ücret değişiklik göstermektedir. Burada işe giriş tarihi, yani ilk emeklilik tarihi önem taşımaktadır.
 • Emeklilik yaşının belirlenmesi, cinsiyete göre yapılmaktadır. Kadınlar, tüm emeklilik türlerinde erkeklere kıyasla daha erken emekli olmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen prim sayısının, emekli olmaya yetecek gün sayısına ulaşması gerekir. İşe giriş tarihi, emeklilik zamanını belirlese de aralarda bulunan emeklilik priminin ödenmediği günler sorun meydana getirebilir.
 • Emeklilik yaşının tamamlanmaması durumunda, prim gün sayısı doldurulmuş olsa da, emeklilik yaşının doldurulmaması durumunda emekli olma imkanı tanınmamaktadır.
 • Emeklilik yaşları, çalışanların cinsiyet özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.
Emeklilik hesaplamalarında erkek kadın emeklilik hesaplamalarında değişiklik meydana gelmiştir.Sosyal Güvenlikte Reform adıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, SSK, SGK emeklilik hesaplamalarında değişiklik yapılmıştır. 8 Eylül 1999 tarihi sonrasını kapsayan düzenlemeler kapsamında emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim günü sayısı yukarı çekilmiştir. Bu tarihe kadar erkek çalışanlar 43 yaşında emekli olabilmektedir ancak bu tarihten sonra işe başlayan çalışanlar, en az 60 yaşında emekli olabilmektedir. 1999 sonrasında işe başlayan ve sigorta girişleri yapılan erkek çalışanların 60 yaşında emekli olması sağlanmıştır. Daha sonra kademeli olarak emeklilik yaşı yukarılara çekilmiştir. Bu kapsamda 30 Nisan 2008 yılından sonra sigorta girişi yapan erkek çalışanların emeklilik yaşları 65’e çekilmiştir. Bu kişiler en erken 2048 yılında emekli olabilecektir.

Erkek Kadın Emeklilik Hesaplama Örnekleri

Erkek ve kadınların emeklilik zamanlarının hesaplanması sırasında kritik tarihler bulunmaktadır. Bu tarihler, Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında özel olarak belirlenen sigorta dönüm tarihleridir. 08.09.1999 tarihinden önce işe girişi bulunanlar, 08 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında işe girişi bulunanlar ve 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk sigortalı işine giriş yapmış olanlar olarak farklı kategorilerde değerlendirmeler yapılmaktadır. yapılan değişikliklerin kapsamı, hem kadın çalışanları, hem erkek çalışanları etkilemektedir. Bu üç dönem, sigortalı çalışanlar için farklı yaş ve prim özelliklerine göre değerlendirilmektedir. Gerekli şartların karşılanması durumunda prim günü sayısı, yaş şartlarını ortadan kaldırabilmektedir. Bu konuda örnek hesaplamalar şu şekilde yapılabilir:
 • 1976 yılının Eylül ayından önce işe giren erkek çalışanların 25 yıl sigortalı olarak çalışması durumunda, 5000 gün prim ödemesi gerekir. Bu şartların karşılanması durumunda yaş şartı aranmadan emeklilik mümkün hale gelir.
 • İlk işe başlama- ilk sigortalı olma tarihi 1983 yılının Ocak ayına tekabül edenler, 25 yıl prim ödemesi yapması yapmalıdır. 5150 gün prim ödemesi yapılması ve 25 yıl sigortalı olarak çalışılması durumunda en erken 47 yaşında emekli olmak mümkündür.
 • Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olarak işe başlayan kişiler için sigortalılık süresi bir şart olmaktan çıkarılmıştır. Bu kişiler, en az 7000 gün prim ödemesi yaparak 60 yaşında emekli olma hakkı kazanır.
 • 2020 yılında ilk işe başlama tarihinin şubat ayı olması durumunda, bu kişi sigortalılık süresine göre hareket etmek zorunda değildir. Ancak emekli olmak için en az 60 yaşını doldurması gerekir. Aynı zamanda 7200 prim gününü doldurması gerekir.
Kadınlar, aynı şartların sağlandığı erkeklere kıyasla en az 5 yıl erken emekli olmaktadır. erkek kadın emeklilik hesaplama işlemlerinde emeklilik zamanının bulunması için, kişinin ilk işe giriş tarihi ve sigorta prim günü ödemesi kontrol edilmelidir. Sigorta türüne bağlı olarak gerekli prim günü sayısı değişiklik göstermektedir. Aynı durum özel emeklilik türlerinde de kendini göstermektedir. SSK’ya bağlı olarak emekli olmak isteyen kişiler, gerekli şartları karşılaması gerekir.

SGK 4/A Erkek Emeklilik Hesaplama Tablosu

4/A sigorta koluna bağlı erkeklerin emeklilik hesaplamaları aşağıda verilmiştir:
Sigorta Başlangıcı Emeklilik Süresi Yaş ve Prim Günü
09.1976’dan önce 25 Yıl 5000 gün prim
09.1976 ila 23.05.1979 arası 25 Yıl 44 yaş ve 5000 gün prim
05.1979 ila 23.11.1980 arası 25 Yıl 45 yaş ve 5000 gün prim
11.1980 ila 23.05.1982 arası 25 Yıl 46 yaş ve 5075 gün prim
05.1982 ila 23.11.1983 arası 25 Yıl 47 yaş ve 5150 gün prim
11.1983 ila 23.05.1985 arası 25 Yıl 48 yaş ve 5225 gün prim
05.1985 ila 23.11.1986 arası 25 Yıl 49 yaş ve 5300 gün prim
11.1986 ila 23.05.1988 arası 25 Yıl 50 yaş ve 5375 gün prim
05.1988 ila 23.11.1989 arası 25 Yıl 51 yaş ve 5450 gün prim
11.1989 ila 23.05.1991 arası 25 Yıl 52 yaş ve 5525 gün prim
05.1991 ila 23.11.1992 arası 25 Yıl 53 yaş ve 5600 gün prim
11.1992 ila 23.05.1994 arası 25 Yıl 54 yaş ve 5675 gün prim
05.1994 ila 23.11.1995 arası 25 Yıl 55 yaş ve 5750 gün prim
11.1995 ila 23.05.1997 arası 25 Yıl 56 yaş ve 5825 gün prim
05.1997 ila 23.11.1998 arası 25 Yıl 57 yaş ve 5900 gün prim
11.1998 ila 08.09.1999 arası 25 Yıl 58 yaş ve 5975 gün prim
09.1999 ila 30.04.2008 arası 25 Yıl 60 yaş ve 7000 gün prim
05.2008 ila 2035 arası 25 Yıl 60 yaş ve 7200 gün prim

01.05.2008 Tarihi ve Sonrasında İşe Giren Erkeklerin Emeklilik Yaşları Nedir?

01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe giren 4/A’ya bağlı erkeklerin emeklilik yaş ve prim günleri aşağıda belirtilmiştir:
 • 60 yaşını ve 7.200 prim gününü dolduranların emekli olabilmeleri için sigorta başlangıçlarının 01.05.2008 tarihi ile 31.12.2035 tarihi arasında olması istenmektedir.
 • 01.2036 tarihinden 31.12.2037 tarihine kadar olan süreçte işe girenler 61 yaşlarını doldurduklarında yeterli prim gün sayısına sahip iseler emekli olabilmektedirler.
 • 62 yaşında emekli olabilmek için 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında işe başlanmış olmalıdır.
 • 01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında işe başlayanlar 63 yaşında emekli edilebilmektedirler.
 • 01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında sigortalı olanların 64 yaşlarını ve 7.200 prim gününü doldurması gereklidir.
 • 01.2044’ten sonra işe girilmesi durumunda emekli olabilmek için 65 yaşın ve 7.200 prim gününün doldurulması gereklidir.

SGK 4/A Kadın Emeklilik Hesaplama Tablosu

4/A’ya bağlı kadınların emeklilik bilgileri aşağıda sıralanmıştır:
Sigorta Başlangıcı Emeklilik Süresi Yaş ve Prim Günü
04.1981’den önce 20 Yıl 5000 gün prim
09.1981 ila 23.05.1984 arası 20 Yıl 5000 gün prim ve 40 yaş
05.1984 ila 23.05.1985 arası 20 Yıl 5000 gün prim ve 41 yaş
05.1985 ila 23.05.1986 arası 20 Yıl 5075 gün prim ve 42 yaş
05.1986 ila 23.05.1987 arası 20 Yıl 5150 gün prim ve 43 yaş
05.1987 ila 23.05.1988 arası 20 Yıl 5225 gün prim ve 44 yaş
05.1988 ila 23.05.1989 arası 20 Yıl 5300 gün prim ve 45 yaş,
05.1989 ila 23.05.1990 arası 20 Yıl 5375 gün prim ve 46 yaş
05.1990 ila 23.05.1991 arası 20 Yıl 5450 gün prim ve 47 yaş
05.1991 ila 23.05.1992 arası 20 Yıl 5525 gün prim ve 48 yaş
05.1992 ila 23.05.1993 arası 20 Yıl 5600 gün prim ve 49 yaş
05.1993 ila 23.05.1994 arası 20 Yıl 5675 gün prim ve 50 yaş
05.1994 ila 23.05.1995 arası 20 Yıl 5750 gün prim ve 51 yaş
05.1995 ila 23.05.1996 arası 20 Yıl 5825 gün prim ve 52 yaş
05.1996 ila 23.05.1997 arası 20 Yıl 5900 gün prim ve 53 yaş
05.1997 ila 23.05.1998 arası 20 Yıl 5975 gün prim ve 54 yaş
05.1998 ila 23.05.1999 arası 20 Yıl 5975 gün prim ve 55 yaş
05.1999 ila 08.09.1999 arası 20 Yıl 5975 gün prim ve 56 yaş
09.1999 ila 30.04.2008 arası 25 Yıl 7000 gün prim ve 58 yaş
05.2008 ila 2035 arası 25 Yıl 7200 gün prim ve 58 yaş

Kadınların 01.05.2008 Tarihi ve Sonrasında İşe Girmesi Durumunda Emeklilik Yaşları Ne Olmaktadır?

01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe giren 4/A mensubu kadınların emeklilik yaşları aşağıdaki gibidir:
 • 05.2008 tarihinden sonra işe girenlerin 7.200 prim gününü doldurmaları gerekmektedir. 31.12.2035 tarihine kadar sigortalı olanlar için ise, emeklilik yaşı 58 olarak belirlenmiştir.
 • 59 yaş, 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında sigortalı olanlar için belirlenmiş emeklilik yaşıdır.
 • 64 yaşında emekli olabilmek için 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında sigortalı bir işe giriş yapılması gereklidir.
 • 01.2048 tarihinden sonra işe giren kadınlar 65 yaşında emekli olabilmektedirler.

4/B ve 4/C Mensubu Erkekler İçin SGK Emeklilik Hesaplama Tablosu Nasıldır?

Bağ-Kur ve emekli sandığına bağlı erkeklerin 9.000 prim gününü doldurmaları gereklidir. 23.05.2002 tarihi itibari ile kalan prim gün sayılarına göre hesaplama tablosu aşağıdadır:
 • 720’den az prim günü kalanların tamamlamaları gereken yaş 44’tür.
 • 45 yaşında emekli olacak olanların kalan gün sayısının 720 ile 1.260 arasında olması gereklidir.
 • 740 ile 7.920 arasında bir prim gününün kalması durumunda, 58 yaşında emekli olunabilmektedir.
 • 920 prim gününden daha fazla gün kalmış ise emeklilik yaşı 60 olmaktadır.

08.09.1999 Tarihinden Sonra İşe Başlayan 4/B ve 4/C Mensubu Erkeklerin Emeklilik Hesaplamaları Nasıldır?

08.09.1999 tarihinden sonra işe giren Bağ-Kurlular ve emekli sandığı mensubu erkekler için hesaplama tablosu şöyledir:
 • 09.1999 tarihi ile 31.12.2035 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olanlar 60 yaşında emekli olabilmektedirler.
 • 61 yaşında emekli olmak isteyenlerin 01.01.2036 tarihi ile 31.12.2037 tarihleri arasında işe giriş yapmaları gereklidir.
 • 01.2042 tarihinden 31.12.2043 tarihine kadar olan süreçte işe giriş yapanlar 64 yaşını doldurduklarında emekli olabilmektedirler.
 • 2044’ten sonra işe başlayanlar 65 yaşında emekli olabilmektedirler.

Kadınların 4/B ve 4/C SGK Emeklilik Hesaplama Tablosu

4/B ve 4/C’ye bağlı kadınlar için emeklilik hesaplama tablosu şu şekildedir:
 • Emeklilik hesaplama tablolarına göre 720’den az prim günü kalanlar 40 yaşlarını doldurmaları ile beraber emekli olabilmektedirler.
 • 720 ile 1.080 arasında bir prim gününün kalması durumunda emeklilik yaşı 41 olmaktadır.
 • Emeklilik hakkı kazanmaya 5.760 ile 6.120 prim günü arasında bir prim günü kalmış ise emeklilik yaşı 55 olmaktadır.
 • 58 yaşında emekli olabilmeleri için 23.05.2002 tarihi itibari ile 7.200 günün dolmasına 6.120 ile 6.480 arası prim günlerinin kalmış olması gereklidir.

4/B ve 4/C Mensubu Kadınların 08.09.1999 Tarihinden Sonra İşe Girmeleri Durumunda Emeklilik Yaşları Ne Kadardır?

08.09.1999 tarihinden sonra işe giren 4/B ve 4/C’ye bağlı kadınların emeklilik yaşları aşağıda belirtilmiştir:
 • 09.1999 ile 31.12.2035 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olanlar 58 yaşlarında emeklilik hakkı kazanmaktadırlar.
 • 59 yaşında emekli olabilmek için 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında işe giriş yapılması gereklidir.
 • 01.2046 tarihinden 31.12.2047 tarihine kadar olan süreçte işe giriş yapanlar 64 yaşında emekli olabilmektedirler.
 • 01.2048 tarihinden sonra işe giriş yapanlar için emeklilik yaşı 65’dir.

Kadınlar İçin Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

Doğum borçlanma koşulları aşağıdadır:
 • Üzerinden doğum borçlandırması yapılacak olan çocuk sağ olarak doğmuş olmalıdır.
 • Doğum yapmadan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gereklidir.
 • Doğum gerçekleştikten sonraki 2 yıl süresince sürekli bir sigorta olmamalıdır.
 • 3 çocuğa kadar doğum borçlanmasına izin verilmektedir.
 • Bir çocuk için maksimum 720 gün borçlanma yapılabilmektedir ve toplamda borçlanma yapılabilecek gün sayısı 2.160 gün olmaktadır.
 • Sigorta statüsüne bakılmaksızın bu hizmetten yararlanılabilmektedir.

Doğum Borçlanması Örnek Hesaplamaları Nasıldır?

Doğum borçlanma hesaplaması aşağıda örneklendirilmiştir:
 • 2021 yılı içerisinde tek çocuk için yapılacak olan borçlandırmada 720 prim günü üzerinden en az 27.475 TL ödenmesi gereklidir.

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması Hesaplama Örnekleri Nasıldır?

Askerlik borçlanma örneği şöyledir:
 • 2021 yılında 360 gün üzerinden askerlik borçlanması yapmak için 16.301 TL ödenmelidir.

Emeklilik Tarihi Hesaplamasını Etkileyen Etkenler Nelerdir?

Emeklilik hesaplama tablolarını etkileyen faktörler; sigorta türleri, doğum tarihi, sigorta başlangıç tarihi ve cinsiyet gibi faktörlerdir.

SGK, Bağ-Kur Emeklilik Maaşı (Aylığı) Bilgisi Sorgulama

PTT Emekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır ?

İsteğe Bağlı Sigorta ile Nasıl Emekli Olunur?

Editör: TE Bilisim