2021 SGK Doğum Borçlanması Ne Kadar, Sorgulama E-Devlet

2021 doğum borçlanması ne kadar olduğu doğum yapan çalışanlar tarafından merak ediliyor. Doğum borçlanması yaparak kadın çalışanlar erken emeklilik hakkı elde ettikleri için doğum borçlanması konusu oldukça önemli bir yer tutuyor.

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması tanımı itibariyle kadınların doğum yaptıktan sonra doğum yüzünden çalışamadıkları dönemlere ait olan primleri borçlanma yoluyla ödeyerek emeklilikleri için gün doldurmalarına verilen bir ifade olmaktadır. Kadın çalışanların, SGK kapsamındaki statülere tabi olmaları şartıyla başlangıç gününden sonra dünyaya gelmiş olan çocukları için borçlanma yapmaları mümkündür. Bu sayede bu borçlanma dışarıdan ödenir ve doğum sebebiyle ödenmeyen prim günlerinin ödenmesi sağlanarak sigorta primi emeklilik için tanımlanmaktadır. Bu sayede kadın çalışanlar, çalışamadıkları zamanlara ait olan prim eksikliğini gidererek emekli olma hakkı kazanmaktadırlar. Doğum borçlanması yapmak için ise belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Doğum Borçlanması Şartları Neler?

Doğum borçlanması yapmak için doğum borçlanması şartları yerine getirilmesi gerekiyor. Doğum borçlanması şartları şu şekilde belirlenmiştir;

 • Doğum borçlanması yapacak kişinin sigorta başlangıcı doğum öncesine ait olmalıdır. Başka bir deyişle doğum öncesinde sigortaya giriş yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda staja ait olan sigorta başlangıçları da doğum borçlanması olarak kabul edilmektedir.
 • Memur ya da kendi işinde çalışmakta olanlar, doğum yapmadan önce sigortalılık durumlarını tescil ettirmeleri gerekmektedir.
 • Doğum sonrasında anne adına prim ödemesi yapılmamış olmalıdır.
 • Doğum borçlanması süresi içinde doğan bebeğin hayatta olması gerekmektedir.
 • İlk doğum sonrasında 2 yıl dolmadan ikinci kez doğum yapmış olan anne, ikinci doğumu için borçlanma yapabileceği 2 yıllık süre için ve aynı zamanda iki doğumu arasında geçmiş olan süre için borçlanma yapabilmektedir.

Bu koşulların yerine getirilmesi halinde doğum borçlanması yapmak mümkün olmaktadır.

Doğum Borçlanması Kaç Kez Yapılır?

Doğum borçlanması kaç kez yapılır sorusu özellikle birden fazla doğum yapmış olanlar tarafından merak edilmektedir. İlgili mevzuatın 2014 yılında değişikliğe uğraması sonrasında SGK kapsamında 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabilme hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda örneğin üç çocuk doğurmuş olan bir kadın çalışan her çocuğu için doğum borçlanması yapabilir ve toplamda 6 yıl yani 2160 gün prim kazanma hakkı elde etmektedir. Bu bakımdan emeklilik için gerekmekte olan prim günü süresini dolduruyor ve emekli olabilmek için çalışma yılı da uygunluk taşıyorsa altı yıl beklenmeden emeklilik hakkı kazanılmış olmaktadır. Burada örnek olarak verilen 2160 prim günü doğum borçlanması için aynı zamanda üst limit olarak belirlenmiştir. İhtiyaç duyulan gün sayısı kadar üst limiti aşmamak kaydıyla borçlanma yapılabilmektedir.

Doğum Borçlanması Hangi Statülerde Geçerli?

Doğum borçlanması yapabilecek olanlar ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Kadın çalışanlar doğumları nedeniyle iş yaşamından uzak kalabilmektedirler. Bu bakımdan emekli olmak için de gerekli tutulan gün sayı şartını doldurmak açısından zorluk yaşamaktadırlar. Bu bakımdan doğum borçlanması düzenlemesi doğum yüzünden iş yaşamından uzaklaşmış olan kadınlara önemli bir avantaj yaratmaktadır. Fakat her durumda doğum borçlanması yapılması da gerekli değildir. Bu kapsamda 2014 yılına kadar tüm sigortalılar için doğum borçlanması hakkı tanınmıyordu. Fakat 2014 yılında yapılan değişiklik kapsamında tüm sigorta statülerine doğum borçlanması hakkı tanınmıştır. Bu tarih sonrasında statü farkı olmadan tüm kadın sigortalılar için doğum borçlanması yapılabiliyor. Buna göre SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı’na dahil olan sigortalı kadınlar doğum borçlanması yapabilirler.

Doğum Borçlanmasında Staj Kabul Ediliyor mu?

Doğum borçlanması yapmak için doğum öncesinde sigortaya giriş yapılması gerekiyor. Doğum borçlanması için herhangi bir kısıtlama da bulunmuyor ve doğum yapmış olan kadın çalışanlar herhangi bir tarihteki doğumları için borçlanma yapabiliyorlar. Ancak bu noktada sigortaya giriş büyük bir önem taşıyor. Doğum öncesinde sigortalı bir işte çalışamayan kadınlar için de önemli bir kolaylık staj kapsamında sunuluyor. Staj yapan kadın çalışanların doğum borçlanması sigortaya girişleri olarak kabul ediliyor. İş yaşamına staj ile başlayan ve staj süresi kapsamında adına kısa vadeli sigorta kolları kapsamında prim yatırılmış olan kadınlar daha sonrasında uzun vadeli sigorta kollarına dahil olarak çalışmaya başladıkları süre kapsamındaki doğumlarını borçlanabiliyorlar.

Bu kapsamda ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başlanan tarih de borçlanılan süre kadar geriye gelmiş oluyor. Bu durum ise emeklilik yaşının da öne çekilmesine neden olabiliyor. Örnek olarak 25 Mayıs 1994 tarihinde staj girişi yapılmış olan ve bu süre kapsamında adına kısa vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde prim ödemesi yapılmış kadın sigortalı 25 Mayıs 1997 yılında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde işe başlamış ise bu giriş yüzünden 54 yaşında, 5975 prim günü ve aynı zamanda 20 yıl sigorta olma şartı ile emeklilik hakkı elde edebilir. Bu çalışanın 25 Mayıs 1995 yılında gerçekleştirmiş olduğu doğumu için borçlanma hakkı bulunmaktadır.

Doğum borçlanması yapıldığında ilk kez uzun vadeli sigortalı olduğu tarih esasında staja başladığı tarih olan iki yıl öncesinde götürülmüş olacaktır. Bu durumda ise 25 Mayıs 1995 olarak güncellenecek olan sigortalılık tarihi ile beraber bu kişinin emeklilik şartları da 52 yaş, 5825 prim günü ve 20 yıl sigortalılık olarak güncellenecektir. İki yıllık doğum borçlanması sayesinde normal koşullara göre kadın çalışan iki yıl erken emeklilik hakkı kazanmış olmaktadır. Fakat bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta bu durum sadece staj girişi ile ilk kez uzun vadeli sigorta kollarına dahil olunmuş süre içerisindeki doğum borçlanması yapılması halinde geçerlilik taşımaktadır. Diğer yapılacak olan doğum borçlanmalarında sadece prim ödeme gün sayısı eklenmektedir, emeklilik yaşı değişmemektedir.

Doğum Borçlanması Süreleri Neler?

Doğum borçlanma süreleri şu şekilde belirlenmiştir;

 • Kadın sigortalı doğum yüzünden çalışamadıkları süreler için en fazla 3 defa borçlanma, iki yıldan toplamda 6 yıl kapsamında borçlanma yapabilirler.
 • Sigortalı kadın çalışanın doğum sonrasındaki 8 haftalık, çoğul gebelik halindeki 10 haftalık süreleri doğuma 3 hafta kalıncaya dek çalışması durumunda doğum sonrası istirahat süresine eklenecek süre ile birlikte toplam 24 aylık süre için borçlanma yapılmaktadır.
 • Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalı doğum yapmış olduğu tarih sonrasında adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabı için dikkate alınmamaktadır. Prim ödenmiş süreler 2 yıllık süreden düşülerek borçlanma belirlenmektedir.

Doğum Borçlanması Ne Kadar?

Doğum borçlanması tutarı borçlanma yapılacak yıla göre belirlenmektedir. Doğum borçlanması hesaplaması da brüt asgari ücretin günlük yüzde 32’sine denk gelecek şekilde hesaplanır ve 1 günlük borçlanma bu oran ile bulunmaktadır. Bunun 7,5 katı olan tutarı ise yapılabilecek en yüksek borçlanma tutarı olmaktadır. Asgari ücrete 2021 yılında zam geldiği için doğum borçlanması tutarları da değişmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde doğum borçlanması yapan kadınlar günlük en az 119,25 TL yani aylık 3577 TL ödemeleri gerekmektedir. En üst tutardan ödeme yapacaklar ise günlük 894,38 TL yani aylık 26,831 TL ödeme yapmaları gerekmektedir. Dilerlerse taban ve tavan tutarları arasında herhangi bir ücret belirleyerek o tutar üzerinden de ödeme yapabilirler.

SGK Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

SGK doğum borçlanması başvurusu yapmak için yapılması gereken işlemler, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

 • Doğum borçlanması başvurusu yapmak için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine gidilmelidir.
 • Doğum borçlanması talep eden kadınlar tarafından bizzat başvuru yapılması gerekir.
 • SGK tarafından verilecek doğum borçlanması başvuru belgesi doldurulduktan sonra, talep edilen diğer evrakların da kuruma teslim edilmesi gerekir.
 • Doğum borçlanması için gerekli görülen evraklar, analık izni süresi örnekleri, ücretsiz doğum izni belgeleri, doğum belgesi, kimlik belgesi, çocukların kimlik belgesi fotokopisi ve SGK hizmet dökümüdür.

Tüm evrakların kuruma teslim edilmesinin ardından, doğum borçlanması başvurusu işleme alınacaktır.

Doğum Borçlanmasını Sorgulaması Nasıl Yapılır ?

Doğum borçlanması başvuru sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ ağlantı adresi kullanılarak, e-devlet resmi internet sayfası açılmalıdır.
 • İnternet sitesinin ana sayfasında bulunan “Giriş Yap” seçeneğine tıklandıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin talep edildiği giriş ekranı açılacaktır.
 • Talep edilen bilgilerin doğrulanmasının ardından “Giriş Yap” seçeneğine tıklanmalı ve sistem girişi tamamlanmalıdır.
 • Sistem girişi yapıldıktan sonra, sayfanın sağ köşesinde yer alan arama bölümüne “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazılmalı ya da e-hizmetler bölümü üzerinden, SGK işlem sayfası açılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası açıldıktan sonra, “Doğum Borçlanması” seçeneğine tıklanmalı ve sorgulama başlatılmalıdır.

Doğum borçlanması sorgulamasının ardından, prim ödemelerinin toplam tutarı ve ödeme yapılması gereken tarihlere dair detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Doğum Borçlanması Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Doğum Borçlanması Hakkı Kısmi Olarak Kullanılabilir Mi?

Doğum borçlanması için belirtilen üst sınır 4 yıl olmakla birlikte, kişilerin emeklilik için ihtiyaç duyduğu oranda, doğum borçlanması günü hesaplanabilir. 2 çocuk için toplam sürenin 4 yılı aşmaması şartıyla, prim ödemelerinin eksiği olan toplam prim günü, doğum borçlanması üzerinden kapatılabilir. 4 yılın tamamını kullanmaya gerek bulunmamakla birlikte, sadece 1 ay için dahi doğum borçlanması hakkından faydalanılabilir.

Doğum Borçlanması Primleri Ne Zaman Ödenmelidir?

Doğum borçlanması için belirlenen toplam SSK prim tutarının, doğum borçlanması başvurunun sonuçlanması ve kişilere tebliğ edilmesinin ardından, en geç 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir. 1 aylık süre içerisinde borçlanma tutarı ödenmediğinde, kadınların tekrardan başvuru yapması gerekecektir. Doğum borçlanmasının ödenmesi için belirtilen süre içerisinde toplam tutarın ödenmemesi durumunda, herhangi bir cezai yaptırım uygulanmaz ya da kişilerin doğum borçlanması hakları ellerinden alınmaz. 65 yaşına gelene kadar, kadınların doğum borçlanması başvurusu yapma hakkı devam edecektir.

Doğum Borçlanması Primleri Geri Alınabilir Mi?

Doğum borçlanması için SGK’ya ödenen prim ödemeleri, daha sonra geri alınamayacaktır. Emeklilik için gerekli olan prim tutarını doğum borçlanmasıyla kapatacak kişilerin, ödeme yapmadan önce tüm detayları incelemesi gerekir. Doğum borçlanması primleri ödendikten ve emeklilik için gerekli tüm prim borcu kapatıldıktan sonra, yaşı gelen kişiler emekliye ayrılacaktır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

68 Yorum

 1. Tekrar Başlatabilirmiyim Yurtdışı borçlanması yaptım 5075 günden 138496.TL Çıkardılar ödeyemedim O zaman günlü 27.29.TL idi Şimdi 31.39.TL olmuş Tekrar başlatabilirmiyim Şimdi tutarı 159304.TL olmuş bunu yatırınca Emekli olablirmiyim

  1. Merhaba
   Hesaplattırma yaptırdığınız birime ödeme yapmadan önce tekrar hesaplattırarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

 2. Hocam merhabalar. Esim mevsimlik isci olarak calısıyor ve emekli olmak icin yaş şartını yerine getirmiş durumda. Ancak gün eksigi bulunuyor ve doğum borclanması sartları da tutuyor. 2020 yılı icin 30 mart-22 kasım tarihleri arasında calısacak. 22 kasım 2020 geldiginde emekli olabilmek icin 7 sgk gunu eksigi kalıyor. Sadece 7 gun borclanabilir miyiz? Ya da bu konuda bir alt sınır var mıdır en az kac gun borclanabiliriz? Tesekkür ederim.

 3. Merhaba 01.04.89 tarih girisli sgk var.02.02.2015 bagkur baslagici 1617 günüm var.120 gün once tekrar sgk geçtim.20.08.1975 dogumluyum.yasim doluyor.ancak bağkur fazlam mi var.çocuk borclanmasi yapabilirmi yim acaba teşekkürler

 4. Ahmet bey merhaba. Eşim 02.02.1974 dogumlu. Bugün itibari ile 1700 günü var 4a lı olarak. 1993 sigorta başlangıcı var. 2 çocuk 1996 ve 2003 doğumlu. Doğum borçlanmasını 2 çocuk için kaç gün, kaç lira yapabiliriz ve ne zaman emekli olabiliriz. teşekkürler.

 5. MRB İLK işe giriş tarihim 01.07.2005 2013.yılında oğlum ve 205 yılında kızım oldu doğum borçlanması yaparsam emeklilik yaşım düşermi ve emekli maaşımda yükselme olurmu öneririmisiniz

 6. merhabalar. eşim 1992 yılında sigortalı olarak işe başladı ve 5 yıl çalıştıkdan sonra ayrıldı. 3 doğum yaptı ve borçlanarak emekli olmak istemektedir ne zaman emekli maaşı alabilir

 7. İyi günler benim işe giriş tarihim 01.10.1987, sonra iki çocuğum oldu.Şuan toplam sigortalı prim gün sayısı 2014.Sizden ricam iki çocuk için borçlanma yaparsam emekli olabilirim. Ne kadar ödemem gerekli iki çocuk için

 8. eşim 1970 doğomlu 1988 de ssk başlangıcı var daha sonra işten ayrılmış 1996 da evlendik ve 2 çocuğumuz oldu eşim bu doğumlarda çalışmıyordu daha sonra 1 yıl kadar ssk lı çalıştı ve işten ayrıldı bizde ev hanımı sigortası ödüyoruz eşimin tahminen eyer ssk dan emekli olursa 6 yıla yakın ödeme yapmamız lazım eşimi ssklı bir işe koysak ssklı iken 2 çocuk borçlanması yapsak 4 yıl ssk ödemiş oluyormuyuz ve 7 yılda hangi kuruma fazla ödediysek ordan emekli oluyormu yani ssk dan emekli olabiliyormu cevaplarsanız sevinitim tşkrr

 9. merhaba 01.06.1998 tarihinde işe başladım 914 gün pirim günüm ve 1994 doğumlu ve 2004 doğumlu iki çoçuğum var yanılmıyorsam sadece 1 çoçuk için doğum borçlanması yapabilirim internette bir haber okudum emeklilik yaşı gelip çalışamıyanların 1800 günle emeklilik yolu açılıyor diye bir haber okudum pirim günüm 3600 gün olsaydı 51 yaşında emekli olabiliyrdum bu yasa çıkarsa çoçuk borçlanması ve 914 pirim günümü 1800 güne tamamlasam 1800 günle emekli olabilirmiyim şimdiden tşkler

 10. iyi günler. Eşim 2006-2013 yıllar arasında bir bankada çalıştı. Eşim 2013 kasım ayında işten ayrıldı ve bu süreçden sonra herhangi bir yerde çalışmadı. 2014 temmuz ayında çocuğumuz oldu. Acaba bizde 2014 yılında doğan çocuğumuz için borçlanma yapabilirmiyiz. Teşekkür ederim…

 11. merhaba
  babam 1960 doğumlu 1974 ssk başlangıç 2204 günü var nasıl emekli olabilir ne kadar para yatırması gerek

 12. Merhaba

  15.04.1981 işe giriş tarihim 1965 doğumluyum sigortaya girişim olduğunu 2 yıl önce öğrendim 119 gündü ve çalışmaya başladım şuan 860 gün 91,92,95 li 3tane çocuğum var doğum borçlanması yaparak ödeme yapmak istiyorum 2 çocuğu şimdi ödeyip son çocuğu emekli olmadan 1 ay önce falan ödersem bağlanacak maaşım yüksek olur mu?

  son olarak bu doğum borçlanmasını günlük tutarı: 21,64 TL yada 162,32 TL den yatırmak arasındaki fark nedir ?

 13. merhaba ben 1969 doğumluyum
  almanya dan 1987 den 3 aylık sigortam var
  türkiyede de 2014 yıllından beri sigortalı çalışıyorum
  almanyadaki 3 aylık sigortamı borçlandım
  kaç gün ve kaç yaşında emekli olurum

  bana sigorta başlama yılı 1987 sayılır dendi bu doğrumu

 14. Merhaba Hocam.
  Eşim 1976 Ekim doğumlu. 1996 yılında 6 ay kadar SSK lı çalıştı. 1997 aralık ayında 657 ye tabi olarak göreve başladı ve halen çalışıyor. 2005 de ilk doğumda 1 yıl, 2013 de ikinci doğumda 2 yıl ücretsiz izin kullandı. 2018 haziran – temmuz ve ağustos aylarında ücretsiz izinli olacak. 30 Mayıs 2019 da da görevden ayrılmak istiyor. 1 çocuk için 2 yıl (720 gün) borçlanma 20 hizmet yılını doldurmak için yeterli olur mu acaba, aydınlatırsanız sevinirim.
  Saygılarımla

 15. Merhaba, Eşim 03.07.2008’de doğum yaptı, doğumdan sonra iş başı tarihi 01.06.2010. Bu durumda “Doğumdan sonraki 24 çalışmış olmaması gerekiyor” kriterine uymuyor ama, Doğum tarihi (03.07.2008) ile iş başı tarihi (01.06.2010) arasında kalan 23 ay borçlanılabilir mi?
  Saygılar.

 16. Merhaba annemin 991 prim günü var kendisi vertigo hastası geçen bir haber okumuştum 1800 prim günü olan ve raporlu ilaç kullanan kişiler malulen emekli olacak diye bir çocuk ödemesi 720 gün bunu ödesek o zaman 1711 pirim günü oluyor kalan 89 gün dişardan ödesek bu şekilde emekliliğe hak kazanırmı

 17. mrb ilk işe giriş tarihim 2011 ve 2015 yılında ikiz kızım oldu şuandada tekrar işe başladım ve sigortam yatıyor güncel primim 1050 çoğul doğum yaptığım için iki çocuk mu göz önünde bulundurulur yoksa da tek çocuk olarak mı borçlandırma yapılır. bide neden bu kadar yüksek borçlandırma

 18. Merhaba annem işe 1986 girişli 52 yaşında yaşını doldurdu 3600-2824= 776 gün pirimi kaldı, 98 ve 94 doğumlu iki çocuğu var, 3000 güne kadar çalışıp, kalan 600 günü borçlanabilirmi, bu borcu toplu ödeyebilirmi ve emekli maaşını ne zaman almaya başlar? Şimdiden çok teşekkürler.

 19. Merhaba, (1977 doğumluyum ) 1995 senesinde bir yayın kurumunda çalıştım ama sigorta girişim maalesef yok ,1996 yılın da evlilik sebebi ile Almanya ya gittim 97 yılında da çalışmaya başladım.Kulaktan dolma bilgiler ile aile birleştirmesi ile yurtdışına giden eşler otomatik olarak işçi sıfatında sigortalı olarak gözükmektedir diye bir bilgi var ne derce doğru?99 ve 2000 yılları doğumlu iki çocuğum var.2004 yılında boşanma esnasında emeklilik primi hesabı ve dağılımı yapıldı.2010 yılından berde Türkiye de sgk lı olarak çalışıyorum.BU karmaşık durum emekliliğime nasıl yansır? Ben işin içinden çıkamadım.Hangi yolu izlemeliyim?

  1. Merhaba;yurtdışına giden bayanların ev hanımlığında geçirdiği süreleri borçlanma hakkı var,işçi sıfatı dediğiniz sanırım o uygulama,süreleri borçlanma yaparak hizmet kazanabilirsiniz.

 20. Annem 1960 doğumlu 1983 işe giriş tarihi 3198 günü vardı 410 gün doğum borçlanması talebinde bulunduk kabul oldu belirtilen meblağı yatirdik şuanda 3608 günü var emeklilik dilekçesi ni versek olurmu teşekkür ler

 21. Mrb benim 1981 girişim var 1989 ve 1990 doğumlu iki çocuğum var ve benim şuan 2000 gün pirim var ne zaman emekli olabilirim

 22. Merhaba sgk başlangıç tarihim 1975 lakin arada çok boşluklar oldu.. 2,yıl 7ay 26 gün isteğe bağlı, 1050 gün sigortalı günüm var ve hali hazırda çalışmaktayım. 1978 ve 1983 doğumlu iki çocuğum var. Benim için doğum borçlanması mı geçmişe dair çalışmadığım günlerin primini ödemek mi avantajlı olur? Ocak 1961 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim?

  1. Merhaba;2000 öncesi olduğundan dolayı borçlanma yapmanız avantajınıza olur.3600 gün ile 58 yaşında emekli olabilirsiniz.

 23. Merhaba, ablam ( İşe Giriş 11.09.1978) 1962 doğumlu (1978 yılında 56 gün +1981 yılında 34 gün sgk sı var ) 16/07/2014 yılından beri Ek5 tarım ödüyor. Şuan Uzun Vade Gün Sayısı:1396 ve 3 çocuk için borçlanma yapıp 3600 günden emekli olabilir mi ?

 24. merhabalar annemin işe giriş tarihi 01/08/1974 ve bugün itibari ile 2075 günü var 1982 ve 1989 doğumlu 2 çocuğu var bunları borçlanarak yaptığımız hesaplamaya göre 3600-2075=85 gün yani üç ay daha gün prim ödenecek. şimdiden çocuk borçlanması yapılabilir mi? ne kadar ödemesi gerekir? bu arada kendisi Ek 5 tarım sigortası ödüyor

 25. Merhaba Ahmet Bey,
  18.04.1971 doğumluyum. 1.10.1987 tarihinde işe başladım. pirim eksiğim var. üç çocuğum var. doğum tarihleri 1994 , 1996, 2001 dir.şimdiye kadar birikmiş pirim gün sayım 720 dir. 3600 pirim gün sayısıyla emekli olmak istiyorum.mümkün müdür?

 26. merhabalar işe giriş tarihim 24.07.2001 – 14.10.1983 doğumluyum şuan toplam ssk prim günüm 3130 2 çocuğum var 1.çocuğum 2009- 2.çocuğum 2015 doğumlu doğum borçlanması yapsam emeklilik için daha
  çok beklemem gerekir mi ne önerirsiniz değerli görüşlerinizi bekler, kolaylıklar dilerim

  1. Merhaba;emeklilik yaşınız 58 en az 5400 günü tamamlamanız gerekiyor.Eksik gününüz olursa doğum borçlanması ile tamamlayabilirsiniz.

 27. Merhabalar ;işe başlangıçtarhim 1989 prim gün sayım 3555gün 96 ve 2001doğumlu iki çocuk var . İki çocuk borçlanması yaptığımda ne zaman emekli olurum ve maaş almaya başlarım. Çok teşekkürler

 28. Merhaba işe başlangıç tarihim 1987 prim gün sayım 1673 gün 25.03.1996 ve 06.02.2001 tarihlerinde iki çocuğuma doğum yaptım . İki çocuğa doğum borçlanması yaptığımda 3600 günden emekli olabilirmiyim.Teşekkürler

 29. MERHABA.
  benim sigorta başlangıç tarihim1991 .o dönem benim sigortam üzerinden annem ssk hastanesinde amelyat dahi oldu
  fakat buna rağmen o dönem hiç bir prim görünmüyor. kızım 1994 doğumlu.emekli olabilmek için prim eksiğim var annelik borçlanması yapabilirmiyim lütfen beni aydınlatınız.teşekkür ederim.

 30. HOCAM KOLAY GELSİN :
  Eşim tüm şartları yerine getirerek S.S.K dan emekliliğe hak kazandı. Fakat kızımdan dolayı 02.10.1998 ile 02.10.2000 arası DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI bulunmaktadır. Doğum borçlanması yapmamızı tavsiye eder misiniz ? Emekli maaşına sizce kayda değer bir etkisi olur mu ? Çünkü 2000 den önce ödenen primlerin emekli maaşına daha fazla etkisi olduğunu duymuştum . Bu doğrumu ? YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM .

  1. Merhaba;2000 den önce ödenen primler maaşları yükseltiyor.Ancak prim gününüz yeterli ise borçlanma yapmanıza değmez çünkü borçlanma tutarları da çok yüksek çıkıyor.

 31. merhaba dogumdan borçlanacağım iki çocuk var fakat benim yaşımın dolmasına ikibuçuk sene varve prim sayım doldu .iki çocuğu borçlanarak fakat ben kalan süreyi bir çocuğum için çalışarak diğer çocuğuda çalışırken primini ödeyerekten tamamlasam kanuna uygun oiarak emekli olurmuyum.

 32. Merhaba, eşim 1990 SSK girişli ancak 2008-2016 arasında 4-b isteğe bağlı bağkur kayıtlı olarak devam etti. 2016 yılında ise 4-a ek-5 tarım sigortalısı olarak bu güne kadar primlerini yatırdı. Şu anda toplamda 4410 günü var. 2005 yılında çocuğumuzun doğumu oldu ve o tarihten 2007 yılına kadar sigortası yoktu yani doğum borçlanması yapabilir. Bu duruma göre 01.12.2018 de başvuru yaptığı zaman 4-a SSK emekli olabilmesi için son 1261 gün prim süresi şartını bu borçlanma ile karşılayabilir mi?
  Teşekkür ederim.

 33. Sayın hocam,”3 çoçuk için doğum borçlanması (2160 gün):436742,40 TL olacaktır.” ibarenizde sanırım bir yazım hatası oldu. 46.742,40 TL yazacaktınız sanırım. Bilginize

 34. Eşim doğumdan önce doğumdan sonra ssk devam ediyor tek çocuk boşlamadan yararlanabiliyormuyuz

  1. Merhaba;doğumdan sonra çalışamadığı günleri borçlanabilir,doğumdan sonra çalışma varsa borçlanma yapma hakkı yok.

 35. Merhaba, Eşi vefat eden bir kadın eşinin emekli maaşını(ssk) ve kendi emekli maaşını (ssk) alabilir mi. Eğer kadın bağkurlu olsaydı fark eder miydi. Teşekkürler.

 36. Merhaba, doğum borçlanması ile ilgili SGK’dan yazıyı bugün itibariyle aldık.Yazıda ödemenin 1 ay içinde yapılması gerektiğini ve ödenecek tutarı bilgisi yer alıyor. Ödemeyi 2018 yılı Ocak ayı içinde 1 aylık süre sona ermeden yapar isek, asgari ücret zammından etkilenir miyiz?
  iyi çalışmalar,

 37. Merhaba Doğum borçlanması için yatırılacak tutar ssk lı yada bağkurlu olunca değişiyor mu?Annemin ssk günü var.şu anda bağkurlu. Acaba ssk ya geçip emeklilik başvurusu yaparsak maaşı daha mı yüksek olur.bu durumda doğum borçlanması için yatıracağımız tutar değişir mi.teşekkürler.

  1. Merhaba; borçlanma tüm statülerde aynıdır (SSK,BAĞ-KUR,E.SANDIĞI) 2000 den önce hizmetleriniz çok ise SSK dan emekli olmanız biraz daha avantajlı

 38. Merhabalar be 1994 yılında işe başladım .Ama sigorta başlangıcım 1999 yılında olmuş Sigorta giriş kartım var ama 1999 yılına ait var ben 1994yılında işe başladım 1994 yılında çalıştıgımı sadece tanıklar ile ıspatlayabilirim ama 1994 yılına ait ne Sigorta giriş kartı yok nede işe giriş bildirgem yok benim sorum şu .1994 yılına ait 1 günlükde olsa dava açabilirmiyim? Elimde 1994 yılına ait hiçbir belge yok Sigorta giriş kartında 1999 yılı başlangıç yazıyor hizmet tespit davasında 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu olurmu .dava açsam davam kabul edilirmi .1994 yılından başlayarak 1999 yılına kadar kesintisiz çalıştıgımı tanık ifadeleriyle ıspatlasam davam kabul olurmu davayı kazanabilirmiyim? Çok teşekkürler

   1. Merhaba
    Haziranda emekliliği doluyor ama gün eksiğim var.doğum borclanmasindan faydalanıyorum eksik günüm 1100 bu eksik günü en yukseksekten yatırma imkanım varmı maaş yükselmesi için teşekkürler

     1. Merhaba
      2020 yılı için belirlenen SGK doğum borçlanması prim tutarı, en az 31,39 TL olarak hesaplanmıştır. Günlük olarak ödenmesi gereken doğum borçlanması priminin üst limiti 235,44 TL olmaktadır.

    1. Merhaba
     Borçlanma kademesini ödeme yapabileceğiniz rakamı duruma göre siz belirleyebilirsiniz. 2020 yılı için belirlenen SGK doğum borçlanması prim tutarı, en az 31,39 TL olarak hesaplanmıştır. Günlük olarak ödenmesi gereken doğum borçlanması priminin üst limiti 235,44 TL olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu