2021 İsteğe Bağlı Sigorta ile Nasıl Emekli Olunur?

İsteğe bağlı sigorta yardımıyla emekli olmak için kişilerin ikamet adreslerine bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına gitmeleri gerekir. Bu sayede herhangi bir sigorta şartını yerine getirmeden, özel yollarla prim ödeyerek emekli olmak mümkün hale gelmektedir. Ancak isteğe bağlı sigorta sahibi olmak için belirli şartların karşılanması gerekmektedir. gerekli koşulların sağlanması durumunda özel firmalar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu desteği ile isteğe bağlı sigortalı olmak mümkün hale gelmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortanın Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişilerin, 5510 sayılı kanuna tabi olarak çalışmıyor olması gerekir. Bu kişilerin zorunlu olarak kanuna tabi olmalarını gerektirecek durumların meydana gelmemesi gerekir.
 • Sigortalı olarak çalışanlar için, sigorta süresinin ayın 30 gününden az olması durumunda isteğe bağlı sigorta ile eksik günlerin tamamlanması sağlanabilir. Aynı zamanda tam gün çalışmayan part time işçiler de bu imkandan yararlanabilir.
 • Kendileri normal şartlarda sigortalı olup, bu nedenle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı alamayan kişiler, bu sigorta türünden yararlanabilir.
 • Başvuru yapan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 • Ev hanımlarına özel olarak yapılan reformda, çalışmayan ev hanımlarının da isteğe bağlı sigorta imkanlarından yararlanması mümkün hale gelmiştir.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Başvuru Yapılacak Yerler Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortanın başvurusunun alındığı alanlar, kaçıncı kez başvuru yapıldığına göre değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda başvuru şekli şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk defa isteğe bağlı sigorta başvurusu yapacak kişilerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Formunu doldurmaları gerekir. Bu forma sgk.gov adresinden erişmek mümkündür. Doldurulan belgenin ikamet adresinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekir.
 • Kişilerin daha önce isteğe bağlı sigorta başvurusu yapıp, daha sonra bu sigorta başvurusunu geri çekmeleri ya da dondurmaları durumunda, detaylı şekilde form doldurmalarına gerek kalmaz. Bu kişilerin talep dilekçeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları yeterli olacaktır.
 • İsteğe bağlı sigortanın, isteğe bağlı iştirakçilik durumuna gelmesi durumunda Sıhhiye/ Ankara adresine başvuru yapılması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigortanın başlangıç tarihi, kişilerin başvuru yaptıkları tarihten itibarendir. Sigorta firmasının kurum kayıtlarına, başvuru talebinin intikal etmesinden sonra kayda geçer ve başlatılır.

İsteğe Bağlı Sigortada Prim Ödemeleri

İsteğe bağlı sigortada prim ödeme işlemleri esas kazanç baz alınarak belirlenir. Esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirli bir prim oranı belirlenebilir. Prim üzerinde gösterilecek aylık kazancın %32’si kadarı sigorta primi olarak belirlenir. Bunun %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi olarak alınırken, %12’si genel sağlık sigortası primi olarak belirlenmiştir.

Eski düzenlemede, isteğe bağlı sigortalılık priminin ödenmesi için en fazla 1 ay süre tanınmaktaydı. Ancak yapılan yeni düzenleme ile ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödememesi halinde sigortalının emeklilik ödemeleri askıya alınacaktır. 12 ay sonra yapılacak ödemelerde de gecikme zammı ve faizi alınacaktır.

Hangi Durumlarda İsteğe Bağlı Sigortalılık Sona Erer?

İsteğe bağlı sigortanın sona ereceği durumlar şu şekildedir:

 • Sigortalının sona erdirme talebinde bulunması durumunda, isteğe bağlı sigorta sona erer. Primi ödenmiş son günü takip eden günden itibaren kişi, sigortasız olarak görünür.
 • Kişilerin aylık almaya hak kazanmış olması durumunda, sigortalılık durumları talep üzerine sona erer. Ancak bu durumda, aylık alma hak kazandığının beyan edilmesi için gerekli belgelerin teslim edilmesi gerekir.
 • Ölen sigortalının, ölüm tarihinden itibaren sigortası iptal edilir.

Ev Hanımlarının İsteğe Bağlı Sigortalı Olması

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta durumu, primlerin düzenli şekilde ödenmesi durumunda mümkündür. Ancak bunun için de bazı şartlar konmaktadır.

Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Ev hanımının sigortalı olarak bir yerde çalışması durumunda sigorta iptal edilir.
 • Malullük ve yaşlılık aylığına kaydolması durumunda sigortadan yararlanamaz.
 • Ev hanımının 18 yaşından büyük olması gerekir.
 • Ev hanımının kendine ait herhangi bir gelire sahip olması, isteğe bağlı sigorta yapılmasına uygun değildir.

İsteğe bağlı sigortanın ev hanımları için yapılması durumunda farklı kriterler göz önüne alınır. Standart isteğe bağlı sigortadan farklı olarak ev hanımları için yapılan isteğe bağlı sigorta, daha düşük primler ve daha esnek ödeme avantajları ile sunulmaktadır. Bu nedenle herhangi bir gelire sahip olmayan ev hanımları için daha uygun bir fırsat olarak sunulur.

Ev Hanımları İsteğe Bağlı Sigortaya Nasıl Başvuru Yapabilir?

İsteğe bağlı sigorta başvurusunu ev hanımlarının yapması için en yakın gelir idaresi dairesine başvuruda bulunulması gerekir. Kişinin kendisinin yapacağı başvuruda, yanında kimlik belgesinin bulunması ve kimliği göstermesi gerekir. Gelir vergisi mükellefi olmadığına dair yazılı bir belge alma şartı bulunmaktadır. Bu belge, gelir idaresi tarafından temin edilir. Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web adresi kullanılarak İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi doldurularak teslim edilir ve böylece başvuru alınmış olur.

Ev Hanımları Ne Zaman İsteğe Bağlı Sigorta İle Emekli Olabilir?

Ev hanımlarının emekli olması belirli şartları yerine getirmelerinden sonra mümkün olabilmektedir. Öncelikle bu sigorta türü ile emekli olmak isteyen kişilerin gün sayısını doldurması gerekmektedir. başvuru yapılan tarihten itibaren 25 yıl boyunca prim ödemesi yapması şartı bulunmaktadır. Sürenin toplu ödeme yapılarak kısaltılması mümkün değildir.

Diğer yandan 25 yıllık prim ödemesi yapılmış olsa bile yaş sınırının aşılmış olması gerekir. Ev hanımlarının isteğe bağlı emeklilik için geçmeleri gereken yaş sınırı 58 olarak belirlenmiştir. Bu yaş sınırı, ödeme yapan  her ev hanımı için geçerlidir. Bu kapsamda 30 yaşında başvurusunu yapan bir kişi, 25 yıl ödeme yapsa bile, 55 yaşında prim ödemeleri bitmektedir. Buna rağmen 58 yaşını beklemesi gerekir.

Eğer ev hanımının yaşı ilerlemişse, prim ödemelerini 25 yıl yapması durumunda 58 yaşını geçeceği öngörülüyorsa, yaş konusunda kolaylık sağlanmaktadır. Bu kapsamda normal şartlarda yapması gereken 7000 günlük prim ödemesini 5400 güne indirerek yapılacak ödeme günü sayısı düşürülebilir. Böylece ev hanımlarının daha kolay şekilde emekli  olması sağlanmaktadır.

Ev hanımlarının sigorta primlerini çıkarmak için sigortaya tabi olmayan küçük çaplı çalışmaları, bu konuda soruna yol açmamaktadır. Evde el işi yaparak küçük ücretlerle satan bir ev hanımı, bu konuda sigorta firması ile sorun yaşamayacaktır. Ev hanımları için ödenmesi gereken prim günü en az 931 TL, en fazla 6.853 TL olarak belirlenmiştir.

Ev hanımlarının çalışmıyor olma şartı, yalnız başvuru sırasında geçerlidir. Başvuru sırasında çalışmayan bir ev hanımı, isteğe bağlı sigorta hakkı kazanıp prim ödemesi yapmaya başladıktan sonra işe başlasa bile sorun meydana gelmez.  Bu durum, sigortalı olmak isteyen ev hanımı için avantaj da sağlayabilir. Bu kapsamda sigortalılık döneminin emekliliğe yakın son 3,5 yıllık döneminde çalışan bir kişi, prim günü sayısını 7200 güne düşer. Bu sayede ödenmesi gereken prim gününde 25 yıldan 20 güne düşüş yaşanır.

İsteğe Bağlı Tarım Sigortası Yaptırma Koşulları

İsteğe bağlı Ek 5 sigorta yaptırma şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişiler, çiftçi olmaları gerekmektedir.
 • Tarım haricinde işlerle ilgilenen kişilerin, orman işlerinde süresiz olarak (mevsimlik ya da gündelik) çalışmaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir iş yerinde SSK kapsamında çalışmıyor olunmalıdır.
 • Çiftçilik kaydı, vergi kaydı ve şirket ortaklığı yapılmıyor olması gerekmektedir.
 • Tarım işleri ile uğraşmayan kişilerin bu sigortaya başvuru yapmaları halinde başvuruları direkt olarak reddedilecektir.

4/B İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırmak

İsteğe bağlı sigorta çeşitlerinden 4/B, hane bütçesine gelir sağlamak için evde örgü, dantel gibi işlerle para kazanmaya çalışan ev hanımlarının sahip olacakları bu sigorta hakkı, Bağ-Kur çerçevesine alınmıştır. Bu kapsamda bu sigortadan  yararlanmak isteyen kadınların, en düşük prim miktarı ile primlerini ödemeleri gerekmektedir.

Bu sigortadan yararlanmanın şartları şu şekilde sıralanabilir:

 • Evde dantel, süs eşyası gibi materyallerle para kazanılma çabasında olunmalıdır.
 • 4A haricinde herhangi bir iş yerinde çalışılmammış olması gerekmektedir.
 • Aktif ticari vergi kaydının bulunmaması gerekmektedir.
 • Emeklilik hükümlerine sahip olunmaması gerekmektedir.
 • 000 gün prim ödenmesi gerekmektedir.

4/C Emekli Sandığı İle Emeklilik Şartları

4/C emeklilik sistemine dahil olmak için şartlar, kişinin en az 10 yıl süre ile sigortalı çalışmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda kişilerin 10 yıllık çalışma sürelerinin ardından işten ayrılmalarının ardından bir daha sigortalı bir işe girmeyi düşünmemeleri durumunda, geriye kalan prim ödemelerini kendileri yapmaları şeklinde ilerlemektedir. İsteğe bağlı sigorta türleri arasında yer alan isteğe bağlı Emekli Sandığı emekliliği, kişilerin kendi sigortalarını kendileri tamamlaması şeklinde ilerlemektedir. Kendi primlerini kendi ödeyecek kişilerin ödemeleri, kendi özel gelir kaynaklarından yapılacaktır. Bu kapsamda kiralardan yada farklı gelir kaynaklarından yapılacak ödemeler, kişilerin emekliliklerini erkenden edinmelerini sağlayacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Hesaplama

İsteğe bağlı sigortada prim hesaplaması, asgari ücrete bağlı olarak yapılmaktadır. bu bağlamda asgari ücretin; %20’si malullük, %12’si Genel Sağlık Sigortası olmak üzere %32’si alınır. Hesaplamanın sonrasında ise prime esas kazancın baz alınarak hesaplamaya katılması ile belirlenmektedir.

Kadınlar Çalışmadan Nasıl Emekli Olur?

Emekli Maaşı Hesaplama Yöntemi Nasıl?

4500 Gün Emeklilik Şartları Nelerdir, Maaşı Ne Kadar?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

27 Yorum

 1. Merhaba 58 yaşındayım 2013 yılında ilk olarak bagkur tescılım var iş yerini 2019 ekim ayında devir ettim o tarihten beri sigortam yok(toplamda 6 yıl 7 ay kadar primim mevcut)isteğe bağlı emekli olabılır mıyım

 2. Merhaba, öncelikle vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. 1974 doğumluyum. 10.2000 tarihinde kendi şirketim üzerinden bağkur girişim var. Öncesinde herhangi bir ssk, bağkur, isteğe bağlı vs hiçbir kaydım bulunmamakta. 2010 yılı aralık ayına kadar şirketim üzerinden ödedikten sonra, hisselerimi devrettiğim için sigortalılık halime isteğe bağlı bağkur olarak devam ettim.2019 mayıs ayına(dahil) kadar düzenli ödedim. 2019 Haziran tarihinden günümüze kadar yurt dışında olduğumdan ödeyemedim ve kendi kendine kapanmış. An itibari ile açtırıp geriye doğru da 12 ay satın aldım.(böyle bir imkan varmış) Şu an toplam hizmetim(bu yeni aldığım geriye dönük 12 ay ile birlikte), 18 yıl 11 ay ve 6820 gün gözükmekte. Primleri tabandan ödüyorum. Yani an itibari ile 941.76 TL Sorum şu şekilde;

  1- 9000 günü tamamlamak zorunda mıyım? Sitenizde isteğe bağlılıktan 4600 ve 5400 gibi prim günlerinde emekli olunabileceğini okudum. Bunlar kısmi emeklilik midir yoksa 9000 gün ile aynı haklara mı sahiptir? SGK’dan sadece askerlik borçlanması ile 58 yaş hakkım olduğunu öğrendim ve onunda 14 bin TL gibi bir rakam tuttuğunu söylediler. Askerliğimi 12.1999-07.2000 tarihleri arasında, yani bağkur kaydımdan önce yaptım.
  SGK personelinden bir türlü net bilgi alamıyorum.Bu şekilde 5400 gün ile emeklilik hakkım varsa, fazla ödemelerimi de geri alabilir miyim? Sonuç olarak ne yapmalıyım? Açıkçası aklım çok karıştı, boş yere zarara mı uğruyorum diye düşünmekteyim. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  3- 60 yaşında emekli maaşı hakkı kazanacağım diye biliyorum, bunu öne çekebilme yolları var mıdır? Üniversite zamanında yapmış olduğum stajlarım var. Fakat herhangi bir kaydını bulamadım. Bir tanesi bir holding bünyesinde diğeri de Kalkınma Bankasında. Bunları bir şekilde saydırma ve bu sayede sigorta başlangıcımı ve dolayısı ile emeklilik yaşımı geriye çekme imkanım var mıdır?

  Vereceğiniz cevaplar için şimdiden çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.

  1. Merhaba
   İsteğe bağlı Bağ-Kur ödemesinden 9000 bin günü tamamlamanız gerekmektedir.
   Emekliliğe 60 yaşında hak kazanıyorsunuz. Öne çekebilmek için sadece askerlik süresi kadar ödeme hakkınız bulunmaktadır.

 3. 30.12.2003 girişli 5100 günüm var… sormak istediğim şu an işten çıksam primimi kendim ödeyip isteğe bağlı olarak hangi şartlarda emekli olurum teşekkürler

  1. Merhaba
   İsteğe bağlı olarak Bağ-Kur şartlarında emekliliğe hak kazanırsıznız.

 4. 58 yasindayim 2011 de sigorta girişim var 7 yıldır çalışıyorum çalıştığım gün kadar sigortam yatıyor eksik günlerimi kendim geriye dönük yatırabilirmiyim 1293 sigorta günüm var kaç yaşında emekli olabilirim pirim dolmadan yaştan emekli olabilirmiyim

  1. Merhaba
   Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda 61 yaşına emekliliğe hak kazanmaktasınız.

 5. Merhaba Mehmet bey kızım mayıs 99 doğumlu hiç sigorta girişi yok kendisi hemşire lisesinden mezun büyük ihtimal ilerde hemşirelik mesleğini yapacak.basından duydum. şu an sigortası olan bayan 58 yaşında yılbaşından sonra sigortalı olan bayan 65 yaşında emekli olabilecekmiş. kızımı hemen isteğe bağlı sigortalı yaptırmak istiyorum ama hemşire olarak çalışırken ki sigortalılık aynı kapsamda mı yani emeklilik günü hesaplanırken isteğe bağlı sigortalılık başlangıç tarihi esas alınacak mı çünkü kendimin 94 yılından 10 gün sigortam var ancak nisan 95 ten beri bağkurluyum emeklilik yaşım bağkur başlangıç tarihinden hesaplanıyor aynı durum olmaması için ne yapmalıyız? Teşekkürler.

  1. 16/06/1989 ssk girişim 01/01/1966 doğum tarihim. 4275 sigorta günüm var. En avantajlı nasıl ne zaman emekli olabilirim

 6. 13.10 2008 yılında engelli bir çocugum dogdu 06.12 2013 yılında ilk engeli raporu aldık oranı %6o 2yıl sonraki raporu %74 oranında agır engelli raporu verildi. Hanım çocuk dogduktan sonra bir daha çalışamadı. Hanımı hangi sigorta pirimini yatırırsam kaç yaşında kaç lira pirim ödeyerek emekli olmasını saglayabilirim
  Sigota başlangıcı 01.01.2008
  Dogum tarihi. 29.06.1987

  1. Merhaba;engelli çocuğu olan annelerin ÇALIŞTIKLARI her yıla 1/4 oranında ekleme yapılacak ve eklenen süre kadar yaş haddinden düşülecek.

 7. 1976 doğumlu bir bayanım. 23.05.1993 yılında SSK ya giriş yaptım ve 1800 gün SSK primim var. 2015 yılından 90 gün Ek5 tarım SSK günüm var. Simdi çalışamıyor um. Hangi isteğe bağlı sigorta ya kayıt yapsam avantaj li olur. Kaç yasında emekli olurum. Ayrıca doğum borçlanması yapabilir miyim.

 8. merhaba sigorta girişim 25.01.1988 pirim günüm 2400 gün. şu anda ev hanımıyım.çocuğum yok.4A ssk Kapsamındayım.9 yıl ücretli olarak kamuda çalıştım .o yüzden çalışırken sigortam çalıştığım gün kadardı ve eksikti.Bunu tamamlamak üzere eksik gün primlerimi tamamıyla ödeyip mevcutta kazandığım emeklilik hakkımı kullanabilir miyim.çok teşekkür ederim saygılar.

  1. Merhaba;5225 günü tamamlayarak 44 yaşında emekli olabilirsiniz.Eksik günlerinizin tamamlanıp tamamlanmayacağı primlerinizin hangi kapsamda ve belge türüne bağlı olarak değişir.

  2. Merhaba 1991 girişim var1962 doğumluyum 570 iş günüm var 2500 yurtdışı borclanma yaptiriyorum 3600 günden yararlana biliyomuyum yararlana biliyorsam eksik günümü nasıl tamamlaya bilirim yaşım nedeniyle işte vermiyorlar turkiyedeyim artık gitmiycem yurt dışına napmam gerek bilgi verirmisiniz teşekkür ederim

   1. Merhaba
    İsteğe bağlı ödeme yaparak, gününüzü tamamlayabilir ve emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

 9. Merhaba ben 5 yıllık SSK dan sigortalıyım ve işten çıkıcam çıktığım takdirde isteğe bağlı sigortalı olabilirmiyim ve bu 5 yıllık SSK da geçerli olurmu

  1. Merhaba 7280 gün öğretmen olarak 4c sigortam var ve 1. Derece 4. kademedeyim. Kalan sigorta günlerini isteğe bağlı emekli sandığı sigortası olarak dışardan ödeyerek emekli olabilir miyim? Emekli Tazminatımı alma konusunda her hangi bir sorun yaşarmıyım ? Son olarak emekli maaşım emekli öğretmen maaşı kadar mı olur?

   1. Merhaba
    İsteğe bağlı sigorta ödeme işlemi Bağ-Kur üzerinden yapılabilmektedir.

    1. Merhaba, öğretmen emekliliği haklarımı kaybetmemek için kalan sigortamı nasıl doldurabileceğim konusunda yol gösterebilir misiniz ? Teşekkür ederim,

     1. Merhaba
      Emeklilik hakkınız doğana kadar mesleğinizi devam ettirmeniz gerekmektedir.

 10. yeni yapılandıma yasasında 1998 2002 yılları arası ödeyemediğim içi iptal edilen isteğe bağlı sigortalarımı canladırıp ödeyebilirmiyim

 11. Ben 1959 doğumluyum isteğe bağlı sigortalı olabilir miyim eğer oluyorsa kaç yıl para yatirmaliyim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu