Doğum borçlanması, SGK kapsamında çalışan ve çocuk sahibi olan kadınlar tarafından yapılmaktadır. Doğum borçlanması kullanım hakkı, en fazla 3 çocuğa kadar değerlendirilecektir. Doğum borçlanması sistemiyle, çalışan kadınların daha erken yaşta emeklilik hakkı elde etmesi sağlanır. Doğum borçlanması yapan kadınlar, borçlanma süresi için belirlenen prim tutarını elden ödeyecektir. Doğum borçlanması için belirlenen prim gün tutarı ödendikten sonra, belirlenen yaşta emeklilik talebi oluşturulması söz konusudur. Doğum borçlanması hakkı, SGK kapsamında ele alınan 4A – 4B – 4C sigortalı kadınların tamamını kapsamaktadır. Doğum borçlanması çalışmaları ve doğum borçlanması kullanımında belirlenen şartlar, yazı içerisinde tüm detaylarıyla ele alınmıştır.

Doğum Borçlanmasının Genel Özellikleri Nelerdir?

Kadınlar için hazırlanan doğum borçlanması kullanım hakkı, SGK kapsamındaki tüm sigorta kollarını içinde barındırmaktadır. Doğum borçlanması hakkı, SGK'lı kadın çalışanların sigorta primlerini erken dönemde tamamlamalarını sağlamaktadır. Doğum borçlanması, kadınların 3 çocuğa kadar ki doğumlarını ele almaktadır. Kadın çalışanların erken yaşta emekli olmasını sağlayan doğum borçlanması sistemi, her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı vermektedir. Doğum borçlanması kullanımıyla, kişilerin emeklilik yaşı erkene çekilmektedir. En fazla 3 çocuk için kullanılan doğum borçlanmasıyla, 6 yıl daha erken emekli olunabilir. Doğum borçlanması için belirlenen sürenin tamamının kullanımı gibi bir zorunluluk olmadığından, emeklilik primlerinin tamamlayacak kadar doğum borçlanması yapılabilir. Her çocuk için 2 yıllık borçlanma üst limiti bulunurken, herhangi bir alt limit belirlenmemiştir. Doğum borçlanması için ödenmesi gereken prim tutarı, belirlenen borçlanma süresine göre aylık olarak hesaplanacaktır. Doğum borçlanması primlerini ödeyen ve emeklilik için belirlenen yaş sınırını tamamlayan kişiler, normal şekilde emekli olabilir ve ilk aydan itibaren, düzenli olarak emekli maaşı kullanabilirler.

Doğum Borçlanması Kullanım Şartları Nelerdir?

Doğum borçlanması hakkından faydalanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:
 • Doğum borçlanması için kadınların SGK kapsamında 4A / 4B / 4C sigorta kapsamında çalışması gerekir.
 • Doğumun gerçekleşmesi ve doğan çocukların hayatta kalması gerekir.
 • Sigortalıların en fazla 3 çocuk için borçlanma talep etmesine izin verilecektir.
 • Doğum borçlanması hakkından faydalanacak kadınların, sigorta başlangıcı bulunmalıdır.
 • Kürtaj ya da ölü doğumlar için doğum borçlanması talep edilemez.
 • En fazla 6 yıllık doğum borçlanması talebi oluşturulabilir.
 • Doğum borçlanmasının primleri, emeklilik süresine göre toplu ya da taksitli şekilde ödenmek durumundadır.
Doğum borçlanması için belirlenen toplam prim tutarı tamamlandığında, kişilere emeklilik hakkı verilecektir.

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir?

SGK kapsamında doğum borçlanması yapmak için kadın çalışan olmak gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının erken yaşta emekli olması amacıyla geliştirilen borçlanma hakları, kadınlar için doğum borçlanması olarak özelleştirilmiştir. Çocuk sahibi olan sigortalı kadın çalışanların erken yaşlarda emekliliğe ayrılmasını sağlayan doğum borçlanması, çalışanların çocuk sahibi olmasını teşvik etmektedir. Doğum borçlanması haricinde, yurt dışında yaşayan kadın ve erkek çalışanlar ya da askere giden erkeklere de borçlanma hakkı verilecektir. Doğum borçlanması ya da SGK kapsamında belirlenen farklı borçlanma hakları, aynı sistem üzerinden hesaplanacaktır. Borçlanma kriterlerine uyum sağlayan her vatandaşın, erken emeklilik için borçlanma yapma hakkı bulunmaktadır. Borçlanma süresi içerisinde, belirlenen prim tutarı tolu şekilde ödenebilir ya da SGK şartlarına uyum sağlanarak ödemeler taksitli hale getirilebilir.

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Doğum borçlanmasının hesaplanması için dikkate alınan değerler, aşağıda detaylı şekilde sıralanmıştır:
 • Doğum borçlanması hesaplaması için asgari ve azami tutarlar belirlenmiştir. Asgari tutar üzerinden doğum borçlanması alt limiti hesaplanırken, azami tutar üzerinden doğum borçlanmasının üst limiti hesaplanacaktır.
 • Doğum borçlanması için ödenecek prim tutarı, kişilerin tercihine bırakılsa da son dönemde ödenen prim değeri üzerinden genel bir tutar hesaplanacaktır.
 • Doğum borçlanması prim hesaplamasında, kişilerin günlük kazancının %32’si üzerinden tutar hesaplanacaktır. Normal prim ödemelerinde, günlük olarak sosyal güvenlik kurumuna gönderilen tutar bu kadardır.
 • Kişilerin kaç günlük doğum borçlanması talep ettiği belirlendikten sonra, doğum borçlanması tutarı belirlenecektir.
 • 5 aylık doğum borçlanması talep edildiğinde, 120 günlük hesaplama üzerinden doğum borçlanması tutarı belirlenmektedir. 15 aylık doğum borçlanması talep eden kişiler, 450 günlük prim ödemesi üzerinden toplam doğum borçlanması primi ödemek durumundadır. 18 aylık doğum borçlanması talep ettiğinde, 540 gün üzerinden günlük prim tutarı belirlenmekte ve toplam prim tutarı hesaplanmaktadır.
Doğum borçlanması için belirlenen prim gün tutarı, günlük prim ödemesiyle çarpılmakta ve toplam doğum borçlanması tutarı hesaplanmaktadır. Son 3 ay içerisinde kişiler adına ödenen SGK prim borçlanma tutarı üzerinden, doğum borçlanması günlük primleri değerlendirilecektir.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması başvurusu için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:
 • Doğum borçlanması başvurusu yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne gidilmesi ya da e-devlet sisteminin kullanılması gerekir.
 • Doğum borçlanması için gerekli evraklar hazırlanarak, SGK müdürlüğüne elden ya da kurye aracılığıyla teslim edilmelidir.
 • Evraklar kuruma iletildikten sonra, kurum görevlileri tarafından sisteme işlenir ve kurum tarafından inceleme başlatılır.
 • Türkiye'nin herhangi bir ilinde yer alan SGK müdürlüğüne gidilerek, doğum borçlanması talebi oluşturulabilir.
 • Borçlanma başvurusunun ardından, emeklilik için talep edilen borçlanma gün sayısı kuruma bildirilmelidir.
 • Kurum tarafından yapılacak hesaplamanın ardından, toplam prim tutarı kişilere bildirilecektir.
Doğum borçlanması prim tutarı ödendikten sonra, kişilere emeklilik hakkı verilecektir.

Doğum Borçlanması Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Doğum borçlanması başvurusunun sorgulanması için Sosyal Güvenlik Kurumu online işlemler sayfası kullanılmalıdır. E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen doğum borçlanması sorgulama işlemleri, aşağıda detaylıca ele alınmıştır:

Doğum Borçlanması Başvuru Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-dogum-borclanmasi-basvurusu bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet sorgulama sayfası açılmalıdır.
 • Sistemde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, giriş sayfası açılmalıdır.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresinin doğrulanmasıyla, e-devlet girişi tamamlanacaktır.
 • Sisteme giriş yapıldıktan sonra, doğum borçlanması başvuru formu doldurulabilir ya da daha önceki dönemlerde gerçekleştirilen doğum borçlanması başvurusu için sorgulama başlatılabilir.
 • Doğum borçlanması başvuru sorgulaması seçeneği tercih edilerek, önceki dönemlerde gerçekleştirilen başvurunun son durumu teyit edilebilir.
Doğum borçlanması başvurusu onaylandığında, sorgulama raporunda detaylı bilgilendirmeye yer verilecektir. Başvuru sonucu olumsuz sayıldığında, doğum borçlanması için herhangi bir rapor ya da bilgiye yer verilmeyecektir. Doğum borçlanması prim ödemeleri geciktirilirse, tekrardan başvuru yapılana kadar ilk başvuru askıya alınacaktır.

Doğum Borçlanmasının Getirileri Nelerdir?

Doğum borçlanması uygulamasının, kişilere sağladığı getiriler aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:
 • Doğum borçlanması kullanımıyla, kişilerin emeklilik yaşı erkene çekilmektedir. İleri yaşta emekli olmak yerine, 6 yıla kadar geriye çekilen süreyle doğum borçlanması elde edilebilir.
 • Doğum borçlanması için belirlenen süre, kişilerin talebine göre değişiklik gösterir.
 • Doğum yapan kadınların dışında, 2 yaşından büyük çocukları evlatlık edinen kadınlar da doğum borçlanması hakkından faydalanabilir.
 • Doğum borçlanması için belirlenen süre içerisinde, çalışma hayatına devam etme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Emeklilik süresine göre, doğum borçlanması primleri toplu ya da taksitli şekilde ödenebilir.
 • 65 yaşın altındaki tüm kadın çalışanlar, doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.
Doğum borçlanmasının getirisi, uzun dönem çalışmaya gerek kalmadan, istenen prim sınırından emeklilik elde edilmesidir.

SGK Çeyiz Parası Evlenme Yardımı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Süt Parası (Emzirme Ödeneği) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Çocuk Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Editör: TE Bilisim