2021 SGK Çocuk Yardım Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?

2021 SGK çocuk yardım parası tutarı yeni yıl ile birlikte artış gösterdi. SGK kapsamında sunulan çocuk yardım parası sayesinde aileler çocuklarının başına destek alabilmektedirler. Aynı zamanda yeni yıl ile birlikte muhtaç aileler için sunulan çocuk yardım parası destekleri de artış gösterdi.

Çocuk Yardım Parası Nedir?

Çocuk yardım parası tanımı itibariyle esasında iki şekilde sunulmakta olup genelde sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Çocuk yardım parası SGK kapsamındaki çalışanlar için işverenleri ya da kamu kuruluşları tarafından sunulan bir yardım olmasının yanında aynı zamanda çeşitli sosyal kuruluşlar tarafından yoksul ailelerin çocuklarının eğitim ve sağlık masraflarının karşılanması için sağlanmakta olan bir yardımdır.

SGK kapsamında sunulan çocuk yardım parası işverenin çalışanlarına kendi inisiyatiflerinde ödememiş oldukları ya da iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesine dahil edildiği için ödenen yardımdır. İsminden anlaşıldığı gibi çalışanın çocuklarına karşılık verilmektedir. İşveren ödemiş olduğu bu yardımları çocukların yaşlarını dikkate alarak çocuk başına hesaplanan tutarda SGK ve vergi matrahından düşmektedir. Çocuk yardımı bu bakımdan işveren tarafından sağlanan bir hak gibi görünse de vergiden düşülmesi kapsamında esasında devlet tarafından sağlanan bir yardım olmaktadır. 4A kapsamında çalışanlar için işleyiş bu şekildeyken 4C kapsamında olanlara yani devlet memurlarına da yine aynı tutarlar üzerinden çocuk yardımı yapılabilmektedir. 4A kapsamında çalışanlar için çocuk yardımı söz konusu olacaksa sadece gelir vergisi indirimi yapılmaz, 4C kapsamında olanlar için gelir vergisi matrahından indirim söz konusu olacaktır.

Yoksul Olanlar İçin Çocuk Yardım Parası Nedir?

SGK kapsamında sunulan çocuk yardım parasının dışında muhtaç ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da çocuk yardım parası verilmektedir. Bu destek ise maddi durumu kötü olan ve muhtaçlık durumunda olan ailelerin çocukları için ödenmekte olup çocukların eğitim ve sağlık masraflarının karşılanmasını içermektedir. Ekonomik zorlukların yüzünden temel eğitimlerini alamayan çocuklar için ailelerin uygun şartları taşımaları halinde çocuk yardım parası ödenmektedir. Bu yardım her ne kadar çocuk yardım parası olarak bilinse de görüldüğü gibi SGK kapsamında verilen çocuk yardım parasından farklıdır ve şartlı eğitim yardımı olarak yasalarda geçmektedir.

Doğum Yardım Parası Nedir?

Çocuk yardım parası konusunda bir diğer sunulan destek doğum yardımı olarak geçmektedir. Esasında doğum yardımı da çocuk yardım parasından farklı olmasına karşılık yine çocuk yardım parası olarak genellemeye maruz kalmaktadır. Çocuk yardım parası olarak sayılan doğum yardımı da 5 yaşından küçük çocuğu olan annelere bir kez verilen bir yardımdır. Çocuk sayısına göre ödeme tutarları değişiklik göstermesine karşılık sadece tek bir sefer ödeme yapılmaktadır. Doğum sonrasında yapılacak başvuru sonrasında bebeğin hayatta olması yani ölü doğum yapılmaması şartıyla annelere verilmektedir. Bu doğum yardımı anneler için sunulan genel bir hak olup doğum yapan tüm annelerin başvuru yapmaları halinde doğum yardımı almaları mümkün olmaktadır. Çocuk sayısına göre yapılan yardım miktarı da artış göstermektedir.

SGK Çocuk Parası Tutarı Nedir?

SGK çocuk parası tutarı her yıl değişen asgari ücret tutarları üzerinden farklılık göstermektedir. 2021 yılı SGK çocuk parası tutarları işverenler ve kamu kuruluşları tarafından çocuk başına şu tutarlar üzerinden verilecektir;

  • 01.2021 – 31.12.2021 tarihlerinde 71,55 TL

Bu destek işverenler yani özel sektörde çalışanlar için sağlanıyorsa vergi matrahından indirilecektir. Devlet memuru olanlar için ise yine doğrudan bağlı bulundukları kalem tarafından vergi geliri indirimine tabii tutularak fark aylıklarına yansıtılacaktır. Söz konusu SGK çocuk yardımı parası almak için sözleşme kapsamında özel sektör çalışanları başvuru yapmalı, devlet memurları ise doğrunda çocuklarının giderlerini göstererek kalemlerine başvuru yapmalıdırlar.

Söz konusu tutarın SGK tarafından çalışanlar için sunulan ve sözleşme dahilinde verilen bir destek olduğu unutulmamalıdır. Muhtaç durumda olanlar için verilen çocuk yardımı parası tutarı ve alma koşulları farklılık göstermektedir.

Muhtaç Durumda Olanlara Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır?

Muhtaç durumda olanlar için çocuk yardım parası alma koşulları ve tutarları değişkenlik göstermektedir. Bu destek her ay çocuk başına devlet tarafından ailelere verilmektedir. Söz konusu tutar ile aileler çocuklarının çeşitli masraflarını karşıladıkları gibi sağlık ve eğitim alanında da yardım almalarını kolaylaştırmaktadırlar. Bu kapsamındaki çocuk parası almak için en önemli şart ise ailenin yardıma muhtaç olması yani maddi durumunun kötü olmasıdır. Muhtaç durumda olan aileler için sunulan bu yardım Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Muhtaçlık gerekçesi ile çocuk yardım parası alınacaksa en önemli şart muhtaçlık durumu olmasına karşılık bazı şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Muhtaçlık durumunda olanların SGK kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor ya da emekli olmamaları gerekiyor. Bunun yanında düzenli geliri olanlar için de çocuk yardım parası bu kapsamda sunulmamaktadır. Çocuk parasının temel verilme amacı maddi durumu kötü olan ailelerin çocuklarının ekonomik zorluk yaşamamaları olduğu için ve her çocuğun hakkı olan eğitim ve sağlık haklarından mahrum kalmamaları için verilmektedir.

Bu kapsamda eğitim yardım parası almak için;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Şartlı eğitim parası desteğinde başvuru yapacak kişilerin SGK kapsamında çalışmıyor olmaları,
  • Temel olarak maddi zorluklar yaşayan ailelerin başvuru yapmaları gerekmektedir.

Çocuğun sağlık desteğinden yararlanması için ise 0 – 6 yaş aralığında olan tüm çocuklar için devlet hastanelerinde muhtaçlık belgesinin ibraz edilmesi karşılığında tedavi ücretsiz şekilde yapılmaktadır.

Muhtaç Aileler Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muhtaç durumda olanların söz konusu olan eğitim ve sağlık giderlerinde kullanılmak üzere çocuk yardım parası başvuru yapmaları için belirli yöntemleri izlemeleri gerekmektedir. Çocuk yardımı için gerekli olarak şartları taşıyan kişiler ikamet ettikleri adresteki en yakın il – ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma SYD vakfına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru esnasında kişilerden kimlik kartı talep edilecektir. Kimlik kartının yanında muhtardan alınacak muhtaçlık belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ALO 144 üzerinden de ön başvuru yapılır ve gerekli işlemlerin başlatılması sağlanabilmektedir.

Muhtaç aileler için verilen çocuk yardımı parası temel olarak eğitim ve sağlık giderlerinin karşılanması içindir. Bu kapsamda yüksek tutarlar aileler için ödenmez. Eğitim kapsamında ödenen tutarlar erkek ve kız öğrenciler için değişkenlik göstermekte, 2021 yılı itibariyle 40 – 80 TL aralığında sınıflara göre ödeme yapılmaktadır. Bu desteğin sürmesi için öğrencinin okuluna düzenli olarak devam etmesi ve aynı zamanda ailenin de muhtaçlık durumunu sürdürmesi gerekmektedir. Sağlık yardımı ise kız ve erkek çocuğu fark etmeden 0 – 6 yaş aralığındaki çocuklar için 40 TL destek sunulmaktadır. Sağlık yardımı hastaneye gidildiğinde geçerli olan bir yardım olup eğitim yardımı gibi her ay düzenli olarak ödemesi yapılmaz.

Muhtaç durumda ailelerin sunulan çocuk parası yardımından yararlanmaları için aynı zamanda aylık hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden fazla olmaması gerekmektedir. Bu durumun aşılması ya da düzenli gelir sahibi olunması halinde çocuk yardım desteği kesilecektir. Aynı zamanda çocuk yardımı ailedeki her çocuk başına verilmektedir, örneğin üç çocuğu olan aile üç çocuk için de yardım alabilir.

Doğum Yardımı Parası Almanın Şartları Nelerdir ?

Doğum yardımından faydalanmak için belirtilen temel koşul, annelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Türk vatandaşı olmayan annelerin, doğum yardımından faydalanmaları söz konusu değildir. Annelerin sigortalı olup olmaması, doğum yardımı ödemesini etkilememektedir. Doğum yardımı ödemeleri, maddi durumu yerinde olan ya da olmayan her Türk vatandaşı kadın için hazırlanmaktadır. Anneler ödeme talep etmedikleri zaman, ödenekler geri çekilmektedir. Doğum yardımından faydalanmak için bebeklerin hayatta olması gerekir.

Ölü doğumlar ya da kürtajlar sonrasında, doğum yardımı parasına başvuru yapılamaz. Doğum yardımı ödemesi alabilmek için çocukların 5 yaşını doldurmaması gerekir. Çocuklar 5 yaşına girene kadar, doğum yardımı başvurusu yapılabilir. Çocukların en erken 15 Mayıs 2015 tarihinde dünyaya gelmesi gerekir. Belirtilen koşullara uyum sağlayan anneler, doğum yardımı ödeneklerinden faydalanabilirler.

Doğum Yardımı Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Doğum yardımı başvuru işlemlerinde talep edilen 3 farklı evrak bulunmaktadır.

  • Annenin Kimlik Belgesi Fotokopisi
  • Bebeğin Kimlik Belgesi Fotokopisi
  • Doğum Belgesi

Yukarıda sıralanan evrakların kuruma teslim edilmesinin ardından, doğum yardımı ödemeleri işleme koyulacaktır. Evrakların kuruma teslim edilmesi için doğrudan kuruma gidilmesine gerek yoktur. Posta ya da kargo üzerinden, doğum yardımı başvuru evrakları Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırılabilir. Evrakların kuruma iletilmesinin ardından, doğum yardımı başvurusu işleme koyulmaktadır.

Doğum Yardımı Ödemesi Sorgulama İşlemi Detayları Nelerdir?

Doğum yardımı başvuru sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi kullanılmalıdır. E-devlet üzerinden yapılacak sorgulama işleminin detayları şu şekildedir:

  • E-devlet üzerinde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıklayarak, e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sistem girişi tamamlanmalıdır.
  • E-devlet girişi yapıldıktan sonra, doğrudan doğum yardımı sorgulama sayfasına ulaşılacaktır.

Doğum yardımı sorgulama ekranında, alınacak ödeneğin miktarı ve ödeme detaylarının tamamı yer alacaktır.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu