Askerlik borçlanmasını kullanarak emekli olma yoluna giden kişiler 2022 yılı için güncel açıklanan tutarı beklemektedir. Askerlik borçlanması ile erken emeklilik için devletin istediği en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretin açıklanması sonucunda belli olmuştur. 15 ay askerlik yapanlar, 18 ay askerlik yapanlar ve 20 ay askerlik yapanlar için askerlik borçlanması ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Ayrıca 550 gün er ya da erbaş olarak çalışan insanlar da askerlik borçlanmasından yararlanarak erken emekli olabilmektedir. Temmuz 2022 itibari ile açıklanan değerler her askerlik türü için değişiklik göstermektedir.

Askerlik Borçlanması İçin Koşullar

Askerlik borçlanmasının koşulları aşağıda detaylı olarak yer almaktadır. Eğer aşağıdaki koşulları tam anlamı ile sağlıyorsanız emekliliğinizi olmak için eksik kalan sigorta günlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Bu koşullar:

 • Erkeklerin askerlik sürelerinde ya er olarak ya da erbaş olarak görev yapmasıdır. Ayrıca yedek subay olarak çalışan erkekler de askerlik borçlanmasından yararlanabilmektedir. Er, erbaş ya da yedek subay olarak çalışılan günlerin prim tutarları hesaplanarak çıkan borcun ödenmesi gerekmektedir.
 • Borçlanmanın kabul görebilmesi için kişilerin askerlik yapmadan önce herhangi bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. İş yeri eğer BAĞKUR ya da SGK üzerinden bir sigorta yatırmadı ise sıkıntı olmamaktadır.
 • Borçlanmanın düzgün bir şekilde yapılabilmesi için aranan koşullar arasında kişinin askerlik süresince herhangi bir prim ödememiş olması gerekmektedir. Eğer kişi askerlikte prim ödemesi aldı ise bu durum borçlanma olarak kabul edilememektedir. Eğer kişinin askerlik süresi boyunca aldığı sigorta yalnızca bazı günler ise geri kalan günler borçlanma olarak kabul görebilmektedir. 

Askerlik Borçlanması İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişilerin bazı kurumlara müracaatta bulunması gerekmektedir. Eğer kişiler en son bir SSK kurumunda ya da BAĞKUR üzerinden çalıştı ise bu kurumlara giderek son prim ödemesini sorgulayabilmektedir. Kişilerin devlet memuru olması halinde kendi kurumuna gitmesi yeterlidir.

Askerlik başvurusu için gerekli adımlar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır:

 • Askerlik süresinin devlet tarafından borçlanma ile kabul edilebilmesi için bir adet başvuru formu gerekmektedir.
 • Askerlik borçlanması durumunda ilgili birime kişinin kimlik kartını götürmesi gereklidir.
 • 2022 yılı için değerlendirilecek olur ise kişilerin artık askerlik şubesinden herhangi bir belge alması gerekmemektedir. Bunun nedeni SGK şubesinin internet üzerinden askerlik durumunu kontrol edebilmesidir.
 • Askerlik şubesi başvuru formunu doğru hazırlamak için internet üzerinden yardım alabilirsiniz. Bunun için devlet tarafından yürütülen ve güvenilir bir platform olan e-devleti kullanabilirsiniz.
 • E-devlet platformuna kendi bilgileriniz ile giriş yaparak arama motoruna "SGK Borçlanma Formu" yazmanız yeterli olacaktır.
 • Ayrıca e-devlet üzerinden yalnızca SGK formuna bakmakla kalmayıp aynı zamanda borçlanma için başvuru da yapabilirsiniz. 

Askerlik Borçlanması Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Askerlik borçlanması başvurusu için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi ve fotokopisi
 • Askerlik borçlanması başvuru formu
 • En son çalışılan yere ait bilgiler
 • Askerliğin tamamlandığını gösteren terhis belgesi
 • Emeklilik tasdik talep beyan sözleşmesi

Askerlik Borçlanması İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?

Askerlik borçlanması müracaat yapmak isteyen kişiler aşağıdaki merkezlere bizzat gitmelidir. Merkezlerden istenen belgeler yukarıda detaylı olarak ifade edilmiştir.

Başvuru için gidilebilecek kurumlar son çalışılan birimlere göre belirlenmektedir.

 • 4A SSK üzerinden çalışma sonlandırıldı ise il ya da ilçede yer alan bir SGK merkezine gidilmelidir.
 • BAŞKUR üzerinden çalışma sona erdi ise bağlı olunan SGK merkezine gidilmelidir.
 • Son çalışılan merkez 4C Emekli Sandığı üzerinden yürütülüyor ise Kamu Görevlileri Dair Başkanlığı'na başvuru yapılmalıdır.

Bireyler askerlik durumlarının kabul görebilmesi için borçlanma yaptıktan sonra SGK tarafından bir adet tahakkuk cetveli gönderilmektedir. Bu cetvel alındıktan sonra ödeme yapılabilmesi için kişilere 30 gün süre tanınmaktadır. Eğer kişiler 30 gün içinde emeklilik için gerekli olan tutarı ödemezlerse talep iptal olmaktadır.

Askerlik Borç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanma için hesaplama yapmak isteyen kişilerin borçlanılacak gün sayısını iyi bilmeleri gerekmektedir. Askerlikte er olarak geçirilen günleri, günlük borçlanma tutarı ile çarparak toplam ödenmesi gereken borçlanma tutarı hesaplanabilmektedir.

Askerlik borçlanması ile erken emeklilik fırsatından yararlanmak isteyenler ister minimum tutarı ister de maksimum tutarı ödeyerek emekli olabilmektedir. Askerlik borçlanması için minimum tutar brüt asgari ücret değerinin %32'lik dilimi üzerinden hesaplanmaktadır. Maksimum tutar ise bu değerin 7,5 katıdır.

Askerlik Borçlanması İçin Gerekli Tutar Ne Kadardır?

Askerlik borçlanma ücreti ödemek isteyen kişiler askerde kaldıkları süreye göre borçlanma yapabilmektedir. 2022 yılı içerisinde başvuru yapacaklar için aşağıdaki değerler baz alınmaktadır:

 • 2022 askerlik borcu için ödenebilecek en düşük günlük tutar 68.9 TL'dir.
 • 2022 askerlik borç uygulamasından yararlanmak isteyen kişiler 520 TL değerinde maksimum ödeme yapabilmektedir.

Askerlik süresini belli aylarda tamamlamış olan kişiler için ödenecek tutar aşağıda yer almaktadır:

 • Askerlikte 15 ay görev almış kişiler, günlük borçlanma hesaplamalarına uygun olarak hesap yapıldığında 24.847 TL prim borcu ödemelidir. Bu değer en düşük askerlik prim borcunu ifade etmektedir.
 • Askerlikte 18 ay geçirmiş kişiler, en düşük prim tutarından ödeme yapmak isterler ise toplam 28.825 TL değerinde bir borç ile karşılaşmaktadır. 
 • Askerliğini 18 ay üzerinde tamamlamış olan kişiler için çıkarılan borç 37.272,96 TL şeklinde olacaktır.
 • Askerlikte 20 ay geçirmiş olan kişilerin ise 41,414.40 TL değerinde bir borçlanma ödemesi gerekmektedir. Bu değer minimum borçlanma tutarını ifade etmektedir.

Askerlik Borçlanmasının Emeklilik Maaşına Etkisi

Askerlik borçlanması yaparak emeklilik maaşı almak isteyen kişiler borçlanma sürelerinin 2000 öncesi dönemine mi yoksa 2000 sonrası dönemine mi denk geldiğine bakmalıdır. Borçlanma eğer 2000 öncesine denk geliyor ise emekli maaşı daha fazla olacaktır.

Eğer kişilerin borçlanma yapmak istedikleri süre 2000 yılından sonrasında ait ise bu durumda yılın ortalama kazana bir etkisi olmamaktadır. Askerlik borçlanmasının en yüksek tutardan yatırılması aşağıdaki faydalara neden olacaktır:

 • Kişiler askerlik dönemlerine ait günlerini borçlanma olarak saydırabilmek için minimum tutarın en fazla 7,5 katı fazla ödeyebilmektedir.
 • 7,5 kat fazla ödemek emekli maaşına olumlu etkide bulunacaktır.
 • Askerlik ücretinin yüksek tutardan yatırılmasının emekli maaşı üzerinde tam olarak ne kadar artırıcı bir etkide bulunacağına dair bir veri söz konusu değildir.
 • Askerlik borçlanması sonrasında emekliliği yüksek yatırılmasını en fazla etkileyen faktör prime esaslı kazançlardır. 

Askerlik Borçlanması ile Emeklilik Faydaları 

Askerlik borçlanması yaparak emekli olmanın iyi yanları arasında erken emekli olma fırsatı bulunmaktadır. Borçlanma neticesinde eksik kalınan prim günlerinin tamamlanabilmesi sağlanmakta ve işe giriş tarihi geri çekilebilmektedir. İşe giriş tarihinin oynaması konusunda belli başlı hükümler mevcuttur. Kişilerin asker öncesinde sigorta girişlerinin olmaması bu hükümler arasındadır.

Ayrıca:

 • Kişilerin askerlik yapar iken üç görevden birinde olması gerekmektedir: Subay, er ya da erbaş.
 • Kişilerin askerlik döneminde farklı bir işte çalışmaması gereklidir. Kişiler asker iken aynı zamanda sigorta aldılar ise bu durumda askerlik borçlanması için hak kazanamazlar.

Askerlik Borçlanma İptali Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanmasını yatırmayanlar için iptal işlemi ile ilgili herhangi bir izlek bulunmamaktadır. Askerlik borçlanması ile erken emeklilik fırsatından yararlanmak istemeyen kişiler için herhangi bir belge söz konusu değildir.

Bu kişilerin borçlanma için devlete ödeme yapmaması durumun iptali için yeterlidir. 30 gün süre ile ödenmeyen borçlanma durumları kendi kendine sona ermektedir. Borçlanma zamanında ödenmese bile daha sonradan yapılan yeni bir başvuru ile borçlanma yeniden yapılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigorta ile Nasıl Emekli Olunur?

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? E-Devlet Sorgulama

SGK Yurtdışı Emeklilik Borçlanma Tablosu ve Primleri

Editör: TE Bilisim