Annelerin Süt İzni (Doğum İzni) Ne Kadar, Hesaplama 2021

Analık halinde kadınların 2021 yılında ki süt izni ödenen toplam SGK prim tutarları ve brüt maaşa göre hesaplanmaktadır. Doğum yapmış olan sigortalı kadın işçilerin yasal bir izni olan süt izni hesaplaması maaşa göre yapılmaktadır. Kadın işçinin maaşı ne kadar yüksekse alacağı süt izni ödemesi de o denli yüksek olacaktır.

Çalışma ve Süt İzninin Genel Özellikleri Nelerdir?

Çalışma ve süt izni, 4C kapsamında çalışan sigortalı annelere verilmektedir. SSK’lı çalışan kadınların kullandığı doğum izniyle oldukça benzer özelliklere sahiptir. Çalışanların hamilelik dönemince işlerine devam etmesi durumunda, doğum öncesi ya da doğum sonrası olacak şekilde, toplamda 16 haftalık izin kullanma hakları bulunmaktadır. Çalışma ve süt izni olarak adlandırılan bu izinler, bebeklerin yetiştirilmesi ve süt döneminin sonlanması için hazırlanmıştır.

Çalışma izninin sonlanmasının ardından, kamu personeli anneler, süt izni kullanma hakkı elde edecektir. Süt izni süresi boyunca, yarı zamanlı mesai gösterilmesi yeterli olacaktır. Çalışan kadınlar, belirledikleri saat aralığında evlerine giderek bebeklerini emzirebilirler. Özel sektör ve kamu çalışanlarına tanınan süt izni hakkı, toplu şekilde birleştirerek kullanılamayacaktır. Süt izni kullanan kamu ya da özel sektör çalışanı kadınların maaşlarından, herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmemektedir.

Süt İzniyle Doğum İzninin Farkı Nedir?

Doğum izni ya da çalışma izni olarak adlandırılan izin, SGK’lı annelerin doğum sonrasında kullanacağı 16 haftalık izni temsil etmektedir. 16 haftalık izin süresi boyunca, annelerin işe gitmesi gerekmez. Maaşlarının bir bölümü, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeye devam eder ve yapılan ödemelerin geri iadesi talep edilmez. Çalışma ya da doğum izni sona erdikten sonra, annelerin bebeklerini emzirmeye devam etmesi için süt iznini kullanmalarına müsaade edilmektedir.

Süt izni kapsamında, özel sektör ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm anneler yarım gün çalışacaktır. Gün içerisindeki sür izni hakkı, 3 saat ve 1,5 saat olarak değişmektedir. Çalışan anneler, istedikleri zaman aralığında süt izinlerini kullanabilirler. Süt izninin kullanıldığı süre boyunca, annelere verilen maaşlar eksiksiz olarak ödenmek zorundadır. Özel sektörde, annelerin net maaşından kesinti yapılmasına asla izin verilmemektedir. Çalışan annelerin, uzun vadede bebeklerini emzirmeye devam edebilmeleri için süt iznini bütün olarak kullanmalarına izin verilmemektedir.

Kamu Çalışanı Olan Annelerin Süt İzni Ne Kadar?

Kamu çalışanlarının süt izni 2021 senesinde tekrar düzenlenmiştir.

Kamu çalışanı kapsamında çalışan kadınların süt izni ise:

 • Doğumdan sonraki ilk altı ay için günde 3 saat olmaktadır.
 • İkinci altı ay için günde 1.5 saat izin verilmektedir.
 • Süt izni yalnızca kadın memurlar için verilen bir izindir.
 • Süt izninin ne zaman kullanılması gerektiğine anne tarafından karar verilmektedir.
 • Süt izni ile beraber yarım gün izin hakkı eş zamanlı olarak kullanılmamaktadır.
 • Bebeğin emzirilmesi için verilen bu hak daha sonraki günlere aktarılamaz.
 • Bunun yanı sıra süt izni hakkının alındığı sırada, çocuk vefat ederse bu durumda süt izninin kalan süresinin kullanılması söz konusu değildir.
 • Süt izninin işveren tarafından engellenmesi söz konusu değildir. Bu izin, annelerin yasal bir hakkıdır.

Özel Sektörde Süt İzni Süresi Ne Kadardır?

Özel sektör çalışanı kadınlara verilen süt izninin süresi, firmaların tercihlerine göre değişmekte ve karmaşık bir hal almaktadır. Kanun kapsamında belirtilen süt izni süresi, ilk 6 ay için 3 saat, son altı ay için 1,5 saat olmak zorundadır. Ancak özel sektörde bu kanun çiğnenmekte ve bazı firmalarda ücretsiz izin şeklinde süt izni kullandırılmaktadır. Özel sektörde verilmesi gereken süt izninin süresi kısıtlandığında ya da kadınların maaşlarından kesinti yapılmaya çalışıldığında, kadınların yasal haklarını kullanmaları gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna şikâyet dilekçesi yazılarak ya da doğrudan dava açılarak, süt izni süresinde ihlal edilen haklar geri alınabilir. Süt iznini ihlal eden özel sektörler, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında ağır cezai yaptırımlara maruz bırakılacaktır.

Analık Halinde Çalışma İzninin Toplam Süresi Kaç Gündür?

Analık durumunda çalışma iznine ayrılan annelerin, 16 hafta boyunca aralıksız olarak işe gelememe hakkı bulunmaktadır. 16 haftalık çalışma izninin süresi, çoklu doğumlar sebebiyle bebek başına 30 gün daha uzatılacaktır. Ücretli çalışma izninin sona ermesinin ardından, kamu personeli çalışan annelere ve babalara, ücretsiz çalışma izni kullanma hakkı tanınmaktadır.

Analık sonrası çalışma iznini bitmesinin ardından kullanılabilen ücretsiz çalışma izninin süreleri, aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • İlk çocuk için belirlenen ücretsiz çalışma izninin toplam süresi, çalışma süresinin yarısı kadardır.
 • İkinci çocuğun doğumu sonrasında kullanılacak ücretsiz çalışma izninin toplam süresi 120 gündür.
 • Üç ve daha fazla doğum için belirlenen ücretsiz çalışma izninin süresi 180 gün olarak hesaplanmıştır.
 • Çoklu doğumlar sebebiyle, ücretli ve ücretsiz çalışma izinlerine 30’ar gün daha ilave edilmektedir.
 • Engelli çocuğa sahip olan sigortalılar, 360 günlük ücretsiz izin kullanma hakkına sahiptirler.

Çalışma izninin süreleri, doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerdeki duruma göre arttırılmaktadır. Kadın çalışanların doktor raporu alması durumunda, rahatsızlıklarının durumunda göre çalışma iznine çıkılabilir ve çalışma izninin üzerine ekleme yapılabilir. Ücretsiz izin hakkından faydalanan anneler, süt izni haklarını kullanamazlar.

2021 Çalışan Annenin Süt İzni Ne Kadar ?

2021’da kadın işçilerin süt izni yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. Bundan dolayı da süt izninin kullanım süresi standarttır.

Süt izninin başlangıç ve bitiş tarihleri ise:

 • Tekil gebelikler için doğum öncesi 8 haftalık ücretli izin hakkı
 • Tekil gebelikler için doğumdan sonra 8 haftalık ücretli izin hakkı
 • Çoğul gebelikler için doğumdan önce 10 haftalık ücretli izin hakkı
 • Çoğul gebelikler için doğumdan sonra 10 haftalık ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

Doktor onayının olması halinde anne adayı doğumdan önceki izin haklarını doğumdan sonra kullanmak üzere de saklayabilir. Doğumdan önceki 3. Haftaya kadar doktor onayı ile izin verilmektedir. Bunun yanı sıra analık izni, süt izninde olduğu gibi kamu çalışanı olan kadınlarla beraber özel sektörde çalışan kadınların faydalanabileceği hakların başında gelmektedir.

Çalışma ve Süt İznine Çıkma Şartları Nelerdir?

Çalışma ve süt iznine çıkmak için gerekli görülen koşullar, şu şekilde ele alınmaktadır:

 • Analık sebebiyle çalışma ve süt izni kullanmak için SGK kapsamında sigortalı olarak çalışılması gerekir.
 • Ücretli çalışma izni, sadece kadın çalışanlara verilmektedir.
 • Çalışma ve süt izninden faydalanabilmek için son 1 yıldır sigortalı olunması ve doğum öncesindeki 2 ay boyunca, SGK primlerinin düzenli şekilde ödenmesi gerekir.
 • Doğumun gerçekleşmesinin ardından, bebeklerin hayatta olması gerekir.
 • Çalışma ve süt izni süreleri içerisinde, farklı bir işte çalışılmamalıdır.

Çalışan Anneler için Verilen Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Nedir?

Çalışan kadın işçilerin yarı zamanlı çalışma hakkı yasal olarak İş Kanunu kapsamında verilmiştir. Doğumdan sonra çalışan anneler, yarı zamanlı şekilde çalışma sistemini kullanabilmektedir. Buna göre çalışan annenin doğumunun gerçekleşmesinden sonra doğum izni bitiminden sonra yarı zamanlı çalışma sistemine geçebilmektedir.

Buna göre:

 • Yarı zamanlı çalışma izni birinci doğumu olan anneler için doğum izninin bitmesinden sonraki ilk 60 gün için geçerlidir.
 • İkinci doğumunu yapan anneler için 120 gün boyunda yarı çalışma hakkı bulunmaktadır.
 • Üçüncü ve sonraki doğumlar için 180 günlük yarı çalışma izni bulunmaktadır.

Çoğul gebelikler için 30 gün ilave edilmektedir. Bunun yanı sıra bu haktan faydalanan kadın işçiler, haftalık çalışma sürelerinin yarısı kadar ücretsiz izin alma hakkına sahiptir. Şayet çocuk engelli ise bu durumda, bu hak bir sene yani 360 gün içinde verilmektedir.

Çalışan Annelerin Yasal Hakları Nelerdir?

Çalışan annelerin yasal hakkı İş Hukuku kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışan anneler, hem bebeklerine bakmak hem de kariyer yapma anlamında desteklenmektedir.

Çalışan annelerin hakları ise:

 • Memur olarak görev yapan ve Emekli Sandığı’na bağlı görev yapan annelerin maaşları doğum izni kapsamında kesintiye uğramadan ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumu ise annelerin izinleri süresince herhangi bir ödeme yapmamıştır.
 • 4A kapsamında çalışan SSK’lı anneler, doğum izni ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından almaktadır. Bu süre kapsamında işverenler, çalışanlarına herhangi bir ödeme yapmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu ödemeler yasal süre tamamlandıktan sonra ödenmez.
 • Çalışan anneler için ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL ödeme verilmektedir. Bu ödemeler tek seferlik verilmektedir.

Süt İznini Toplu Kullanmak Mümkün mü?

Süt izninin toplu kullanılması söz konusu değildir. Yasalara göre süt izni, her iş günü için anneye bebeğini emzirmesi için verilen yasal bir izindir. Çalışan, süt izinlerini toplu şekilde talep edemez. Kullanılmayan süt izni bir sonraki güne aktarılamaz. Ancak doğumdan önce ya da doğum sonrasında işverenine süt iznini toplu olarak kullanmak istediğini ileten çalışanların bu taleplerinin kabul edilmesi durumunda süt izni kullanması mümkündür.

Buna göre:

 • Süt izni kullanılacağı tarihler,
 • Hangi tarihte süt izninin başlayacağı ve biteceği,
 • Süt iznine çıkmayarak kurumda çalışacakları günler,
 • Süt izni bitiş tarihi

Bu detayların yazılı olduğu bir dilekçenin verilmesi gerekmektedir. İşveren bu talepleri kabul ederse, süt izinleri toplu şekilde kullanılabilir.

Yarım Gün Süt İzni Nasıl Alınır?

Yarım gün süt izni almak 657 sayılı kanun kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre doğum yaptıktan sonra doğum izin süresinin bitmesinden sonra, anne işçiler yarım gün izin alabilmektedir.

Buna göre:

 • Doğum yaptıktan sonra analık izin süresi bitiminden sonra yarım gün iznin kullanımı memurun dilekçe ile talepte bulunmasını gerektirmektedir. Bu talebin kabul edilmesi için bebeğin hayatta kalması gerekmektedir.
 • Memurların yarım gün izin süresi, doğumdan sonra doğum izninin bitiminden itibaren 1. Doğum için iki ay, ikinci doğum için dört ay ve sonraki doğumlar için ise altı ay olmaktadır.
 • Yarım gün izin süresinin tespiti için memurun doğum yapması gerekmektedir.

Kadınların Süt İzni Nasıl Hesaplanır ?

Çalışan anneler için kanunda belirtilen analık izni bitimi sonrası yarım gün izin hakkı yerine ;

 • İlk 6 ay günde 3 saat,
 • Sonraki 6 ay günde 1,5 saat

Şeklinde hesaplanan süt iznini kullanmak isteyen bayanların herhangi bir hesaplama yapmasına gerek bulunmamakta, yukarıda belirtilen sürelerde süt izinlerini düzenli olarak kullanabilmektedirler. Toplu süt izni hesaplama işlemi de bu hakların tespit edilerek hangi dönemlerde kullanılacağının belirlenmesi usulü ile kolayca hesaplanabilmektedir. Dilekçe ile başvuruda bulunacak bayan çalışanlar, toplu olarak kullanmak istedikleri süt izni için sırası ile aşağıdaki şekilde hesaplayabilir:

 • Süt izni başlangıç ve bitiş ayları tarihleri belirlenir.
 • Çalışılan günler hesaplanır.
 • İlk 6 ay için 3 saat, sonraki 6 ay için 1,5 ile günler çarpılır.
 • Bulunan sonuç 7,5 ile bölünerek hak edilen toplam gün sayısı bulunur.

Bulunan gün sayısı dilekçe ile çalışılan kuruma bildirilerek toplu olarak süt izni kullanılabilmektedir. Bu hakkın kullanılırken dikkat edilmesi gereken nokta ise takvimin hesaplama sonrası oluşturularak kuruma bildirilmesidir. Verilen hesaplama ile elde edilen gün bazında süt izni hakları net bir şekilde çalışılan kuruma verilen dilekçede belirtilerek bu takvime uymak kaydı ile toplu olarak süt izni kullanımı gerçekleştirilmelidir.

Çalışma ve Süt İzni Başvuru Sorgulaması İşlemleri Nelerdir?

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-dogum-raporlari-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak e-devlet sorgulama sayfası açılmalıdır. Sistemin açılmasının ardından “Giriş Yap” seçeneğine tıklanmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle, sistem girişi tamamlandıktan sonra, e-hizmetler sayfası açılmalıdır. E-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçeneğine tıkladıktan sonra, açılan sayfadan süt izni başvuru sorgulaması yapılabilir.

SÜT İZNİ SORGULAMA

Çalışma ve Süt İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma ve süt izni başvuruları, annelerin doğumu gerçekleştirilmesinin ardından sisteme girilmektedir. Doğumun gerçekleştiği hastane tarafından, doğumun hemen ardından doğum belgesi hazırlanır ve Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine girişi yapılır. Doğum belgesinin sisteme girilmesinin ardından, annelerin çalıştıkları kurumla iletişime geçmesi ve doğum belgesinin onaylanmasını talep etmesi gerekir.

Doğumun onaylanmasının ardından, analık sebebiyle doğum izni hakları işlemeye başlayacaktır. Analık sonrası çalışma izni başvurusu yapıldıktan sonra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından izin resmen sisteme koyulmaktadır. Çalışma izninin başlamasının ardından, 16 hafta boyunca işe gidilmesine gerek kalmayacaktır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır?

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır, İş Kazası Bildirim Süresi Nedir?

Memurların Hamilelik Ve Doğumdan Doğan İzin Ve Sosyal Hakları

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

472 Yorum

 1. Merhaba ben ilk doğumumu yaptığımda SSK lı değildim doğumdan sonra iş başı yaptım süt iznini kullamaya hakkım var mı? Birde ikinci doğumumu yaptım bu yıl iki çocuğumun izinlerini de kullanabilir miyim ve kullanmaya hakkım olduğu halde işveren bu haklarımı kullandırmadığı takdirde ne yapmam gerekir?

  1. Merhaba
   Sadece SGK’lı olarak çalışmakta olan kadınların doğum ve süt izni kullanma hakları mevcut olmaktadır. Yani çalışırken doğum yapmanız ve doğum iznine çıkmanız gereklidir.

   1. Merhaba
    Özel sektörde çalışıyorum.16 haftalık doğum izninden sonra 6 ay ücretsiz izin kullanacağım.Ücretsiz izin kullandıktan sonra işe döndüğümde günlük 1.5 saatlik süt iznimi bebek 1 yaşına gelene kadar kullanabiliyor muyum?

    1. Merhaba
     İster kamu kurumlarında ister de özel sektörde çalışan kadı çalışanlar kendilerine ve bebeklerine tanınan süt izni hakkı doğrultusunda, doğum erçekleştikten sonra bebekleri 1 yaşına gelene kadar günde toplamda 1 buçuk saat süt izninden faydalanabilir.

 2. Kızım kpss ile devlet hastanesine hemşire olarak atandı.17 aylık bebeği var.İşe başlar başlamaz 3 veya 4 ay ücretsiz izin alabilirmi. Kanunda yeri varmı dır?

 3. Merhaba ben kamuda işçi yim 20 senelik kamu çalışanları 3 saat süt izni bizim içinde geçerli mi

 4. Merhaba 657ye tabii 6yillik hemsireyim 2.bebegimi dogurdum 21ay oldu nobet tutmak istiyorum dilekce verip kendi istegimle gece nobet tutabilirmiyim bunun bir yasasi varmi kesinlikle gece nobeti tutamaz vs gibi degerli yorumunuz icin simdiden tesekkur ederim bu sorunun cvbi benim icin cok muhim

 5. Doğum izni bittikten sonra 3 ay ücretsiz izin kullandıktan sonra süt iznini- günde 1,5 saat-çocuk 1 yaşına gelene kadar kullana bilir miyim

  1. Evet kullanabilirsiniz dogumdan sonra ucretsiz alip dondugunuzde dilekcenizi verip sut izninizin geri kalan kismini kullanabilirsiniz

 6. Merhaba özel sektörde çalışıyorum süt iznim var saat 16.00 çıkıyorum.saat 17.00 toplantı koyup çıkmamı istemiyorlar ve daha sonra süt iznin yandı dıyerek kullandırmıyorlar.işyeri yararına olan toplantılarda süt izni yanar mı?

 7. Merhaba ben özel bir sektörde avm de çalısıyorum oğlum 4 aylık. Hergün 7,5 saat calısıyorum bu saatlerimi sabit ayarladım oğluma göre ben öyle uygun gördüm ve sabah 10 ögle sonu 5 de cıkmam gerekiyor yemegimi kullanmayıp 4 de çıkıyorum. Diger türlü 3 de gidip gece 10 da cıkmam gerekiyor istemiyorum. Fakat müdürüm ısrarla hergün böyle erken cıkmak olmaza getiriyor napmalıyım ?

 8. Merhaba; gunde 9 saat çalışıyorum.kanuna göre hamilelikte 7.5 saat çalışılması gerekiyor.bu 1.5 saatlik kısmı haftada bir güne toparlayıp işe bir gün gelmeme durumu olabilir mi.bunun kanunda yeri var mı? Var ise maddesini yazar mısınız ?

 9. Merhaba emziren anneler 1 yaşına kadar gündüz vardiyasinda çalışıyordu.yeni bir kanuna göre 6ay gündüz vardiyasinda 6 aydan sonra vardıyali çalisabiliyormus.benim çocuğum 7 aylik emiyor vardiya ya girmeden yaşına kadar gündüz çalişilabilirmi

 10. Merhaba ben özel. Sektörde çalışıyorum. Oğlum 1 yaşına girdi. Süt iznim bitti mi yoksa bizler için de analık izin bitim tarihine göre mi hesaplanması gerekiyor?

  1. Merhaba;Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

 11. Merhaba. Ben iş kanununa tabi bir öğretmenim. İşe başlayalı daha bir ay oldu ve doğum iznine ayrıldım.16 haftalık ücretli izninde para alabilecek miyim? Yoksa 90 günlük prim şartı mı gerekiyor? Aynı şeyi süt izni içinde mi gerekli?

 12. Merhabalar 1 yaşından küçük bir bebeğin koruyucu ailesi olunca acaba annelik izni veya ücrtesiz izin veriliyor mu ?

 13. Merhaba dogum iznim bu hafta bitti.6 ay ucretsiz izin alacagim,bu izinimi kullandiktan sonra ise dondugumde sut iznim olacak mi tekrar?

 14. merhabalar 3.çocuğum oldu ve 6 ay yarım gün süt izini kullandım 6 ayın bitiminde 1.5.saatlik emzirme izini kullanabilirmiyim.

 15. Merhaba ben guvenlik gorevlisi olarak calismaktayim bebegim suan beş buçuk aylik isverenim bebeğim ikinci çocuk olduğu icin süt iznimin altı aylık olunca bitecegini normal oniki saatlik geceli gündüzlü vardiyaya donecegimi söylüyor ben sut izninin bir yasina kadar olduğunu biliyordum bu konu hakkinda yardimci olursaniz sevinirim

 16. Merhaba ben 26 agustos 2017 de doğum yaptım rapor haricinde 4 ay ücretsiz izin kullandım 1 Mayıs 2017 tarihinde ise donus yaptım özel sektörde çalışıyorum is yeri gunluk 7.5 saat çalışmam gerektiğini söyledi size sorum benim 1.5 saat olan süt iznim i bu 7.5 saat ten dusmem gerekiyomu ve haftalik kac saat çalışmam gerekiyor

 17. Merhaba,
  11Ocak2016 doğum yaptım 17Mayıs işe geri döndüm.
  Süt iznimi doğum itibariyle hesaplamalıyım değil mi yazınızda belirttiğiniz üzere?

 18. Yeni doğum yaptım 2 ay sonra işe başlayacağım Fakat kızım sadece mama ile besleniyor. Anne sütü almıyor. Süt izni sadece emziren anneler için mi geçerli yoksa doğum yapmış her anne için mi geçerli?

 19. Yeni doğum yaptım 2 ay sonra işe başlayacağım Fakat kızım sadece mama ile besleniyor. Anne sütü almıyor. Süt izni sadece emziren anneler için mi geçerli yoksa doğum yapmış her anne için mi geçerli? Ayrıca okulda nöbet tutma konusunda da her yeni doğum yapmış annenin hakkı mı çocuk 1 yaşına gelen kadar.

 20. Merhaba, Ben 4b li hemşireyim. Yeni işe başladım. Doğumdan önce 45 gün çalışma şansım olucak, doğum izni süresince maaşımı almaya devam edecek miyim ? bazı yerlerde 90 gün çalışma şartı var diyorlar, o benide kapsıyor mu ? birde 4b li hemşirelerin süt izni de 3 saat mi diğer memurlar gibi yoksa 1.5 saat mi ?, Şimdiden teşekkürler

 21. merhaba eşim doğumdan 5 ay sonra işe başladı ,çalıştığı kurum hamilelik döneminde çalışmadığı için süt izni hakkı olmadığını süt izni kullanmak için doğum iznine çıkması gerektiğini söylüyor.bu durumda süt izin hakkı yok mu . hamile iken izne çıkıp doğum yapmış annenin bebeğine süt izni verilirken daha önce çalışmamış doğumdan sonra işe başlayan annenin bebeğine neden süt izni verilmiyor

  1. Merhaba;süt izninde öyle bir kural yok,Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin
   hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

 22. Fabrıkada calısıyorum ıs veren sut ıznı vermıyo servısle gıdıp geliyorm. 4 yıllık ıscıyım ısıne gelirse calıs dıyolar.yasal hakkım varmı ne yapmam gerekıyor.

 23. Bebeğim 9 aylik ve iskur üzerinden hergün 13.30 -22.30 çalışıyorum pazari izin var. Sut izni hakkim varmi ve hergün akşam shiftine kalmam yasalmi

 24. Mrb benim sut iznim 05 03 17 bitti yani cocuk bir yasinda yarimzqnli calisma hakkim oluyormu 2 ay sureli yarim calisip tam maas alabiliyormuyum

 25. Merhaba ben koruyucu aile olarak bir bebek bakımını aldık. Bebek 3 aylık süt izni hakkım var mı acaba

 26. merhaba hafta içi 7,5 saat çalışıyorum ve 1,5 saatlik iznim haricinde dolayıs ile cumartesi çalışmam gereklimidir

 27. İyi günler eşim vekil hemşire olarak çalışıyor çalıştığı kurum esime süt iznin olmadığını söylüyor.nedoğum izni nede süt izni yokmuş öyle soyluyor bu ne kdar doğru ve bunun ilgili resmi gazetede yayınlanan bir kanun varmı yada süt izni olduğunu doğum iznioldugunu kanitlayacak bir resmi gazete yayınının hangi kanun maddesi olduğunu söyleme imkaniniz varmı çıktısını alıp kuruma göstermek için

  1. Merhaba; tüm çalışanların analık ve süt izni vardır.Eşiniz hangi kanuna tabi 657 4/b mi yoksa 4857 sayılı İş Kanununa mı tabi ?

 28. Merhabalar günde 9 saat çalışan taşeron bir işçi
  doğumdan sonra süt izni ve (hamileler veya emziren kadınlar günde 7.5 saat fazla çalıştırılamaz )ibaresi dikkate alındığında günlük çalışma süresi kaç saat olarak hesaplanır?

     1. Ben doğumdan sonra günde 7.5 saat çalışacağım fakat süt izni olarak arti 1.5 saat daha mı az çalışacağım yani günde 6 saat mi çalışacağım

 29. Merhabalar, kamuda uzman yardımcısıyim, Nisan 2015 tarihinde doğuma bağlı aylıksiz izne ayrıldım. Yani 6663 çıkmadan önce. Nisan ayında ayliksiz iznim bitecek. Çocuğa bakacak kimsem olmadığı için yarim zamanlı yarim ödenekli çalışma hakkından faydalanabilir miyim?

 30. Merhaba ben üniversitede öğretim görevlisiyim. Maksimum 24 saat derse girmekle yukumluyum. Bu durumda ben kaç saat süt izni kullanabilirim acaba?

  1. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda
   günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez
   kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

 31. MRHB 657/YE tabi ilkokulda öğretmenim. 01.06.2016 tarihinde doğum iznim bitti. süt izni kullanıyorum. çocuğun doğum tarihi 17.02.2016 süt izni sürem 17.02.2017 tarihindemi bitiyor. yeni düzenlemeye göre 01.06.2017 tarihine kadar mı sürecek bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

 32. Merhaba ben ozel okulda ögretmenim bebegim 6 ayını doldurdu. Okulun çalışma saati 8- 15.30 yani normal memur mesaisinden 1 bucuk saat once bitiyor. Yine de benim 1 bucuk saatlik sut iznim oluyor m?

  1. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin
   hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

 33. merhabalar ben şu anda özel bir sektörde çalışmaktayım ve yarım zamanlı çalışıyorum yarım zaman bittikten sonra süt iznin devam edecek mi iş veren kabul etmezse ne yapa bilirim

 34. merhaba 18.01.2016 tarihinde doğum yaptım analık iznim 18.04.2016 tarihinde bitti 18.04.2016 tarihinde işe başladım süt iznim 18.01.207 tarihinde mi bitecek yoksa 18.04.2017 tarihinde mi cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

 35. merhabalar buyuk bir firmada part tıme olarak günde 4 saat çalışmaktayım doğum yaptığımdan dolayı benim süt izni hak ederim varmı? varsa ne kadar acaba ? yardımcı olabilirmisiniz?

   1. Merhaba analık iznimin bitiminden itibaren 2 çocuğum olduğu için 4 ay yarı zamanlı çalışma hakkım var bunun önce 2 ayını ücretsiz izin kalan 2 ayımıda yarı zamanlı olarak çalışabilirmiyim sonrasında tam zamanlı çalışma başladığımda süt izin hakkım 1 yaşına kadar varmı yıllık izin hakkım varmı

 36. Merhaba ben taşeron işçi olarak çalışmaktayım.Doğum iznim bitti işe başladım.Süt iznimi çocuk 1 yaşına gelene kadar kullanabiliyor muyum?

  1. Merhaba analık iznimin bitiminden itibaren 2 çocuğum olduğu için 4 ay yarı zamanlı çalışma hakkım var bunun önce 2 ayını ücretsiz izin kalan 2 ayımıda yarı zamanlı olarak çalışabilirmiyim sonrasında tam zamanlı çalışma başladığımda süt izin hakkım 1 yaşına kadar varmı yıllık izin hakkım varmı

 37. merhaba özel sektörde çalışıyorum taşeron um analık iznim 20 ocak 2017 de bitti yarım gün çalışma hakkından yararlanabilirmiyim acaba

   1. teşekkürler peki bu okul çağına kadar yarım gün çalışma da yarım maaş mı alabiliyorum yoksa tam maaş mı alıyorum ?

   2. 16 haftalık dogum izni sonrası 6 ay ucretsiz izin kullanan kadın işçi bu surenin sonunda yarım gün çalışma hakkını kullananilir mi? Bu durumda sut izni ne şekilde kullanılır?

 38. Mehabalar sut izni hakkı günde 1,5 saat Cumartesi 14:00 a kadar çalışıyorum o gün içinde hakkım varmi? Tesekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu