Sürekli İş Göremezlik Geliri Nasıl Hesaplanır?

Sürekli iş göremezlik ödeneği hesaplama işlemi, alınacak iş göremezlik raporunun durumuna göre belirlenmektedir. Bahsedilen raporun, kişilere belirli oranlarda verilmesi gerekir. Raporda belirlenen oran, işçinin alacağı sürekli iş göremezlik gelirinin miktarını etkiler.

Bunun yanında hesaplama işlemi, işçinin maaşı üzerinden hesaplanacak günlük kazanca göre de belirlenmektedir. Günlük kazancın belirli oranlarda hesaplama işlemi içerisine katılması ile elde edilecek sonuç, maaş tutarı olarak işçiye yansıtılır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesaplamada Dikkate Alınacak Kriterler Nelerdir?

Sürekli iş göremez gelirinde hesaplamaya katılan kriterler alınacak raporda beyan edilen iş göremezlik durumunun tam mı kısmi mi olduğudur. Alınacak rapor ile işçinin çalışma hayatı tamamen sonlandıysa bu durumda işçi, tam zamanlı sürekli iş göremezlik geliri almalıdır. Alacağı tutarın hesaplanmasında farklı değerler kullanılacak işçi, bu raporda belirtilen iş göremezlik oranının yüksekliğine bağlı olarak daha yüksek iş göremezlik geliri elde edebilir.

Eğer rapor, kısmi zamanlı sürekli iş göremezlik şeklinde verilmişse, bu durumda işçinin halen çalışması söz konusu olacaktır. ancak bu çalışmada, işçi hem daha düşük saatlerde işte olacak, hem de maaşı sadece işveren tarafından ödenmeyecektir.

Buna ek olarak sürekli iş göremezlik geliri içinde o yılın asgari ücret tutarına bağlı en düşük günlük maaş da yer almaktadır. Asgari ücrete bağlı olarak işçinin alacağı gelir de şekillenir.

Sürekli İş Göremezlik Geliri İçin Hesaplama Formülü Nedir?

Sürekli iş göremezlik geliri hesabı şu formülle yapılır:

  • Tam iş göremezlik durumunda: günlük kazanç x 30 x %70 (kısaca günlük kazanç x 21)
  • Kısmi iş göremezlik durumunda: günlük kazanç x 30 x %70 x sürekli iş göremezlik rapor derecesi (kısaca günlük kazanç x 21x sürekli iş göremezlik rapor derecesi)

4/A Sigortalıları İçin Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

4-A sigortalılarında iş göremezlik geliri hesaplama işlemi, günlük kazanç hesabında son takvim ayı dikkate alınarak yapılır. Ancak bu hesaplamada 2008 Ekim ayı öncesindeki gelirler hesaplanır. Hesaplamada kullanılacak formül değişmeyecektir.

4/B Sigortalıları İçin Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

4-B sigortalılarında iş göremezlik geliri hesaplama işlemi, son takvim ayı dikkate alınarak yapılır. Bu tür sigorta mensuplarında da hesaplama formülü değişmez. Ancak ekim ayının diğer sigorta türlerinde dahil edilmemesi durumu, 4- B sigortalıları için gözlenmez.

Sigortalının Başkasına Muhtaç Duruma Gelmesi Halinde Sürekli İş Göremezlik Hesaplama Nasıl Yapılır?

Sigortalı başkasına muhtaç ise sürekli iş göremezlik hesaplaması %100 üzerinden yapılır. Hesaplama formülüne göre, günlük kazancın çalışma günü ile çarpılması ile elde edilen değerin %70’i alınabilmektedir. Tam zamanlıda da kısmi zamanlı iş göremezlik durumunda da aynı durum gözlenmektedir.

Ancak kişinin bakıma ihtiyaç duyuyor olması, bu durumu ortadan kaldırır. Bakıma muhtaç sigortalının iş göremezlik geliri hesaplaması günlük kazanç x 21 x %100 şeklinde yapılır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Hesaplama İşleminde Günlük Kazanç Neye Göre Belirlenir?

Sürekli iş göremezlik geliri ödemesinde günlük kazanç belirleme işlemi, çalışanın resmi maaş tutarına göre belirlenir. Bu belirleme için öncelikle işçinin saatlik kazancının belirlenmesi gerekmektedir. İşçinin aylık maaşı önce 30’a bölünür. Ardından çıkan sonuç tekrar 7,5’a bölünür.

Burada elde edilen sonuç, işçinin saatlik aldığı maaştır. İşçinin 1 günlük resmi çalışma süresi ile bulunan bu sonuç çarpılarak günlük maaş bulunur ve iş göremezlik geliri hesaplama işleminde kullanılır.

Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Miktarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

İş göremezlik gelirinin ne kadar alınacağını etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kişinin iş göremezlik raporunda belirtilen tutara ek olarak annelik, hastalık, tedavi olmama, iş kazası gibi durumlar nedeniyle rapor oranından daha fazla iş göremezlik gözlenmesi durumunda, uzayan tedavi süresine bağlı olarak alması gereken tutar kurumca dörtte bir orana kadar eksiltilebilir.
  • Tavsiye edilen tedavinin uygulanmaması nedeniyle rapor oranından daha fazla iş göremezlik gösteren işçiye, alması gereken tutarın yarısı ödenir.
  • Kasti hareket nedeniyle iş göremez duruma geldiği tespit edilen sigortalıya, alması gereken tutarın yarısı ödenir.

Hangi Durumlarda Sürekli İş Göremezlik Geliri Alınamaz?

Sürekli iş göremezlik geliri alamayacak kişiler, iş göremezlik raporunun nedenini tatmin edici belgelerle açıklayamayan kimselerdir. Raporda sadece iş göremezlik oranı değil, varsa uygulanması gereken tedavi de yer alır. Bu nedenle kişinin tedaviyi gerçekten alıp almaması denetlenir.

İş göremezlik raporunda bulunan hastalığının gerçekten varlığının kanıtlanamaması durumunda kişi, bahsedilen geliri alamaz. Buna ek olarak kişi, eğer beyanlarını doğrulamazsa, yalan beyanda bulunursa da gelir talep edemez.

Sürekli İş Göremezlik Geliri İçin Zaman Aşımı Nedir?

Sürekli iş göremezlik gelirine başvurmanın son zamanı malullük durumunun meydana gelmesinden itibaren 5. Yılın sonudur. Kişi, iş göremezlik raporu alma nedeni ortaya çıktıktan sonra 5 yıl içinde başvurusunu yapmalıdır. Aksi halde hakkını kaybeder ve hak iddia edemez.

Eğer kişi, 5 yılı aşan zaman içinde müracaatta bulunursa, sadece geriye dönük 5 yıllık gelirini alabilir. Ancak kala kısım zamanaşımına uğrar. Örneğin kişi, 10 yıldır iş göremez haldedir. 10 yıl sonra başvurusunu yaparsa, alacağı tutar geriye dönük 5 yıllık sürekli iş göremezlik geliri olacaktır.

Ancak kişi, eğer bakıma muhtaç olma gibi haklı nedenlerle başvurusunu yapmamışsa, bu durumda yazılacak dilekçe ile geçmiş tüm iş göremezlik gelirini alabilir. Burada sadece haklı bir neden sunması önem taşımaktadır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Alan Kişiler İçin Yoklama Nedir?

Sürekli iş göremezlik gelirinde yoklama gelirden yararlanan kişilerin denetlenmesi durumudur. Kişiler, beyanları, olması gereken tedaviler gibi rapora konu durumlar, belirli aralıklarda yoklama şeklinde değerlendirilir. Bu değerlendirme ile kişilerin gelir durumu, yeni giriş ile sigorta mevcut olup olmadığı, bir kurumdan aylık alınıp alınmadığı gibi unsurlar belirlenir.

İş Kazası Nedeniyle Verilecek Sürekli İş Göremezlik Gelirinde Alınacak Tutar Nasıl Hesaplanır?

İş kazası durumunda iş göremezlik gelirinin durumu, bahsedilen iş kazasında işçinin hatasının varlığına göre değişmektedir. Eğer kişi ağır hata nedeniyle yaşadığı iş kazası ile iş göremezlik raporu almışsa, kişinin alması gereken tutardan üçte bir oranında eksiltme yapılabilir. Eğer işçi, işveren veya kurum hatası nedeniyle iş göremezlik raporu almışsa, bu durumda alması gereken ücreti tam alır ve işverene tazminat davası açabilir.

Sürekli Tam İş Göremezlik Gelirini Kim Öder?

Tam iş göremezlik raporunda ödeme, işçinin işi tamamen bırakması ve iş konusunda işverene desteği bulunmaması nedeniyle İŞKUR eliyle ödenir. Burada işçinin, çalıştığı kurumla bağlantısı kalmamıştır. Kurumdan tamamen bağımsız şekilde ödemeler gerçekleşmektedir.

Sürekli Kısmi İş Göremezlik Gelirini Kim Öder?

Kısmi iş göremezlik raporu ödemeleri, işçinin halen işe devam ediyor olması nedeniyle işveren ile İŞKUR’un ortaklığıyla ödenir. İşveren, günün belli kısımlarında işçinin çalışmasına şahit olur. İşçi, rapor oranına bağlı olarak belirli zamanlarda işe gelmektedir. Bu zamanların ücretini işveren öder.

Geri kalan kararlaştırılmış sürekli iş göremezlik geliri ise İŞKUR tarafından ödenir.

İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır, İş Kazası Bildirim Süresi Nedir?

İşe İzinsiz Gelmeme Tutanağı Nasıl Doldurulur?

İlk Yardım Sertifikası Nasıl Alınır? Şartları ve Ücretleri Nelerdir?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

213 Yorum

  1. 14/01/2021. İskzasi. Geçirdim. 0/0. 20. İş. Göreme slik. Raporu. Çıktı. Ne. Kadar. Bağlanır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu