2023’te stajyerlerin sigorta bildirimi 6764 ayılı kanun kapsamında meslek ve teknik öğrenim gören stajyerlerin meslek hastalığı ya da iş kazası geçirmelerine karşı yapılması gerekli bir bildirimdir. Sigortalı olarak işe girecek olan stajyerlerin işe giriş bildirgesinde 07 Çırak ya da 19 stajyer kodları kullanılmaktadır. Öte yandan tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta bildirimleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından okul idaresine yapılmaktadır. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri de okul tarafından yapılır. Bunun yanı sıra iş kazası ya da meslek hastalığı yaşanması halinde okulun ödeyeceği prim ise yüzde 1 olmaktadır. İş kazalarının yaşanması halinde, durumun öğrenilmesinden itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na durumun bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, eğitim gördükleri okul idaresine 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında idari para cezası verilmektedir.

Stajyerlere Sigorta Yapmak Zorunlu mu?

Stajyer sigortası 5510 sayılı kanuna göre sigortalı olarak çalışması gereken kişilerdir. Stajyer öğrencilerin çalışması durumunda, bu kişilerin çırak kodu ile sigortası başlatılmaktadır. Bu noktada bilinmesi gereken; her stajyerin belirli şartlarda sigortalı olarak ve maaş ödenerek çalıştırılması gerektiğidir. Üç çeşit staj bulunmaktadır. Bunlar:
 • Zorunlu staj; meslek lisesi ya da meslek yüksek okulu öğrencilerini kapsayan staj çeşididir. Sigorta, okul tarafından ödenmekle beraber öğrencinin maaşı işyeri tarafından verilmektedir. Stajyer maaşları ise 20 ve üzerinde personeli olan işyerlerinde asgari ücretin yüzde 30’unda az olamamaktadır.
 • Okulun önerdiği staj ise üniversite okuyan öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Üniversiteler staj talep etse bile sigortaları ödeme zorunluluğu olmadığı için öğrencilerin staj için yer bulması gerekmektedir.
 • Öğrenci ya da işletmenin bulduğu stajyerlikte ise kanun kapsamında stajyer ve öğrenci ilişkisi bulunmadığı için stajyer kanunları geçerli olmamaktadır. Çalışan öğrenciler normal maaş ve sigorta ile işe başlatılmalıdır.

Stajyer Sigortası Emekliliği Etkiler mi?

Stajyer sigorta girişi emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır. Staj kapsamında ödenen sigorta primleri kısa vadeli sigorta kollarından ödenir. Bundan dolayı da emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır. Bu sigorta, öğrencinin iş kazası geçirmesi ya da meslek hastalığına maruz kalması gibi durumlara karşı önlem amacıyla yapılmaktadır. Staj süresi bittikten sonra çalışmaya devam eden öğrenciler ise yasal olarak çalışan konumdadır. Bundan dolayı da sigortasının ödenmesi ve normal çalışma standartlarına alınması gerekmektedir.

Stajyerlere Ücret Ödemesi Zorunlu mudur?

Stajyer maaşları yasal olarak zorunluluk kabul edilmektedir. Zorunlu stajyer olarak çalışacak olan meslek lisesi ya da yüksek okul öğrencilerinin sigortaları, okul tarafından karşılanmaktadır. Bu kişilerin maaşları ise işyeri tarafından ödenmektedir. Ancak üniversite döneminde okulun karşılamadığı sigortada maaş ödemeleri yapılmayabilir. Ancak meslek lisesi ya da meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerin staj yapması durumunda; yirmi ve üzeri personeli olan iş yerleri tarafından minimum olarak net asgari ücretin en az yüzde 30’u, yirmi kişiden az personel olan iş yerleri için ise en az aylık asgari ücretin yüzde 15’ ödenmelidir. Eğer asgari ücretin yüzde 30’u aşılıyorsa bu durumda aşan kısımlar vergiye tabi tutulmaktadır.

Stajyerlerin İş Çıkışı SGK’ya Nasıl Bildirilir?

Stajyer iş çıkış bildirgesi genel olarak 05 numaralı kod ile yapılmaktadır. Belirli iş sözleşmesinin sona ermesi olarak kabul edilen bu kod, işveren tarafından SGK’ya bildirilmektedir. Öte yandan kullanılabilecek diğer kodlar ise:
 • 18 – İşin son ermesi,
 • 22 - Diğer sebepler olmaktadır.
Sözleşmenin sonra ermesinden sonra eğer stajyer çalışmaya devam edecekse, standart çalışan pozisyonunda çalışarak, maaş alarak işine devam etmelidir. Stajyerlik dönemi biten çalışanların işe giriş yapması ve tam mesaide çalışması gerekmektedir. Aksi halde stajyer maaşının ödenmesi ve stajyer sigortasının devamlılığı sona erecektir. Stajyerler İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çırak olarak kabul edilmektedir. Buna göre maaş ödemesi ve sigorta ödemesi yapılmaktadır.

Lisede Staj Yapan Öğrenci için İşten Ayrılma Bildirgesi Verilir mi?

Lisede staj yapan öğrencinin işten çıkışı durumunda işverenler, standart çalışanlarında olduğu gibi 10 gün içerisinde SGK’ya işten çıkış bildirmek durumundadır. 5510 sayılı olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu kapsamında işverenler; sigortalı olan kişiler için işten ayrılış bildirgesi düzenlemeli ve bunu 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda sigortalıya, asgari ücret tutarında bir idari ceza kesilmektedir. Kanunun yasal süreç içerisinde işverenlerden işten çıkış bildirgesi talep etmelidir. Bu bildirgeyi SGK’ya teslim etmek, işverenin sorumluluğundadır.

Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Verilir?

İşten ayrılış bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na işveren tarafından teslim edilmelidir. İşten çıkış bildirgesi, online olarak işveren tarafından SGK’ya bildirilebileceği gibi bizzat SGK’ya giderek de işten çıkış bildirgesi verilebilmektedir. İş çalışanın işten ayrılış bildirgesi 10 gün içerisinde SGK’ya verilmelidir. Buna göre işten ayrılış bildirgeleri:
 • Sosyal güvenlik sicil numarası alanı yer almaktadır.
 • Meslek adı ve meslek bilgi alanı bulunur.
 • Sigortalı kişinin işten ayrılış kod alanı yer almaktadır. Sigortalı olan kişinin hizmet bilgi dökümü yer almaktadır.
 • İşçinin kimlik bilgileri bulunmaktadır.
 • Adres bilgileri girilmelidir.
 • Sicil, sandık numaraları bulunmaktadır.
 • Ücret bilgileri de bu alanda bulunmaktadır.

2023 Stajyer Maaşı Ne Kadar Oldu ?

Stajyer maaşları 2023 senesinde devlet tarafından 2556,67 TL olarak belirlenmiştir. Stajyer maaş ödemeleri; staj yapılan şirketteki çalışan sayısına ve her sene asgari ücrete göre değişmektedir. 2023 Stajyer maaşları ise:
 • Asgari geçim indirimleri hariç tutularak, net asgari ücret ile belirlenmektedir.
 • İşveren çalışan stajyerlere asgari ücretin netinin yüzde 30’u oranında maaş ödemek durumundadır.
 • İşveren tarafından belirlenmiş olan ücretten daha fazla ödeme yapılabilir.
 • İşveren belirlenmiş olan yüzde 30 oranının altına düşememektedir.
 • 2023 senesinde stajyerlere ödenmesi zorunlu tutar ise  2556,67 olarak belirlenmiştir.
 • 2556,67 TL tutarındaki maaş üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmamaktadır.

2023 Stajyer Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

Stajyer maaşı hesaplama net asgari ücrete göre yapılmaktadır. Ocak 2023 tarihinde yapılan asgari ücret zammı ile beraber tüm öğrencilerin stajyer maaşları da artmıştır. Buna göre 2023 stajyer maaş hesaplaması:
 • 2023 yılı net asgari ücreti 8500 TL TL olduğundan;
 • 8500 TL x 0.30= 2556,67 TL olur.

Stajyer maaşlarında vergi kesintisi olmamaktadır. Öte yandan asgari ücretten daha yüksek bir maaşla işe giren öğrencilerin maaşında vergi kesintisi söz konusu olabilir. Ancak en düşük stajyer maaşı, asgari maaşın yüzde 30’undan daha az olamamaktadır.

Stajyer Maaşlarına Devlet Katkısı Ne Kadar ?

Devletin mesleki eğitime destek kapsamında, devlet işsizlik donundan kurumlara stajyer desteği vermektedir. Devletin 2023 yılında kurumlara verdiği destekler şöyle ;
 • 20’den az çalışanı olan işletmeye 767.1’in 2/3’ü olan 1.701,36 TL devlet katkısı ödenmektedir.
 • 20 ve üzerinde personeli olan işletmelere de devlet desteği 850,68 TL'dir.

6736 GSS, SGK, Bağkur Borç Yapılandırma Kredi Kartı ile Ödeme

E-Bildirge Nedir? E-Bildirge Şifresi Nasıl Alınır?

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi İle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler

Editör: TE Bilisim