Güncel Stajyer Öğrenci Maaşları Ne Kadar Oldu? 2021

Güncel stajyer öğrenci maaşları 767.1 TL’dir. Güncel stajyer öğrenci maaşlarından daha az tutarda staj ücreti ödenmesi yasaktır. Ancak işletmeler stajyer maaşları için belirlenen alt limitten daha yüksek tutarda stajyer maaşı ödeme inisiyatifine sahiptir. Stajyer öğrenci maaşları için alt limit, içinde bulunulan dönemin brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanır. Kanunen belirlenen tutardan daha az miktarda stajyer maaşı alındığında ya da stajyer maaşı yatırılmadığında, öğrenci bu tutarı talep edebilme hakkına sahiptir. Meslek liselerinde ve üniversitelerde okuyan öğrenciler için belirlenen stajyer maaşı alt limiti aynı hesaplamaya tabidir ve aynı tutardadır.

Güncel Stajyer Öğrenci Maaşları Ne Kadardır?

Stajyer öğrenci maaşı en az 767.1 TL olmalıdır. Bu tutar staj süresinin tamamında staja devam etmiş olan öğrencilere verilmesi gereken tutardır. Ancak stajyer öğrenci devamsızlık yapmış ise, devamsızlık yaptığı gün başına 25.57 TL kesinti yapabilme hakkı işletmeye aittir. İşletme inisiyatif kullanarak devamsızlık yapılan günlerin ödemesini de yapabilir.

Güncel Stajyer Öğrenci Maaşlarından Tatil Ücretleri Kesilir Mi?

Stajyer maaşından tatil ücretlerinin kesilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hafta sonları ve resmi tatiller için stajyer maaşından herhangi bir kesinti yapılmaz. Hastalık, doğal afet ya da bu gibi zorunlu durumlar sebebi ile devlet tarafından tatil kararı alınır ise; bu durumda stajyerler de ücretli izinli sayılacakları için stajyer maaşlarında kesinti olmaz. Ancak stajyer öğrenci kendi isteği ile mazeret izni veya hastalık gibi sebepler ile stajda devamsızlık yapar ise; böyle durumlarda işveren stajyer maaşını eksik yatırabilir.

Zorunlu Staj Yapmayan Öğrencilerin Stajyer Maaşları Ne Kadardır?

Zorunlu olmayan stajlarda stajyer maaşı işveren tarafından ödenir. Okulun haberi olmadığı, prim ödemesi yapılmadığı ve SGK bu durumu staj olarak kabul etmediği için işverenler çok düşük ücretler ile ya da hiç maaş ödemeden stajyer çalıştırabiliyor. Staj olarak kabul edilmediği için bu süreçte işverenin öğrenciye sigorta yapması ve en az asgari ücret vermesi gerekiyor. Ancak işveren bunları yapmaz ise; öğrenciyi ücret vermeden veya asgari ücretin altında bir ücret ile sigortasız çalıştırmak suç olduğu için şikayet edildiğinde işveren ceza ödemek durumunda kalıyor.

Asgari Stajyer Öğrenci Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Minimum stajyer öğrenci maaş hesaplaması yapılırken asgari ücretin net tutarından asgari geçim indirimi düşüldükten sonra çıkan tutarın %30’u hesaplanır. İşletmelerin stajyer öğrencilere vermesi gereken minimum ücretin 2021 yılı için hesaplaması aşağıda açıklanmıştır:

 • İçinde bulunulan dönemin net asgari ücretinden asgari geçim indirimi çıkartılmalıdır. 2021 yılının ilk yarısı için yapılacak hesaplamada 2.825 TL olan net asgari ücretten 268 TL asgari geçim indirimi çıkartılmalıdır.
 • Elde edilen sonuç 2.557 TL’dir.
 • 557 TL’nin %30’u alınmalıdır. Bu da 767.1 TL olarak elde edilir.

Güncel Stajyer Öğrenci Maaşları Düzenli Olarak Artar Mı?

Stajyer maaşların zamlanma zamanı, asgari ücret ile aynıdır. Asgari ücrete göre hesaplandığı için asgari ücret zamlandığında stajyer öğrenci maaşları da zamlanır. 2021 senesinde asgari ücretin %21.56 oranında zamlanması ile beraber stajyer maaşları da 631 TL’den 767.1 TL’ye artmıştır.

Güncel Stajyer Maaşları Nereye Yatırılır?

Stajyer ücretlerinin yatırıldığı hesap, öğrencilerin stajyer maaşlarını almak için açacakları yeni hesaplarıdır. Öğrenciler güncel stajyer öğrenci maaşlarını aldıkları ispat etmek için her ay stajyer maaşları hesaplarına yattıktan sonra banka dekontunu koordinatör öğretmenlerine vermelidirler. Ardından koordinatör öğretmenleri banka dekontunu okul idaresine iletir ve okul idaresi de mal müdürlüğüne bildirimde bulunur. Yapılan bildirim sonrasında işletmeye çalıştırdığı stajyer için devlet katkısı ödenir.

Güncel Stajyer Maaşları İçin İşletmelere Ne Kadar Devlet Desteği Verilir?

Stajyer maaşı için işletmelere verilen devlet desteği, işletmelerin personel sayısına göre değişiklik gösterir. Stajyerlere ödenen maaşın belirli bir kısmı devlet desteği kapsamında işletmelere geri ödenir.

Devlet desteği miktarları aşağıdaki gibidir:

 • İşletmenin personel sayısı eğer 20’den azsa, staj ücretinin üçte ikisi devlet desteği kapsamındadır. Dolayısı ile 767.1 TL ödenen her stajyer için 511.4 TL destek ödemesi devlet tarafından yapılır.
 • Personel sayısı 20’den fazla olan işletmelerde devlet desteği verilen stajyer ücretinin üçte biridir. Minimum stajyer ücreti ödenen bir stajyer için işletmeye 255.7 TL devlet desteği verilir.

İşletmeler Devlet Desteği Alabilmek İçin Stajyer Öğrencilerin Maaşlarını Ne Zaman Yatırmalıdır?

Devlet desteği için işletmelerin stajyerlere ödeme yapması gereken zaman, her ayın 1’i ile 10’u arasıdır. İşletmelerin bu tarih aralıklarında stajyer öğrencilerin hesaplarına aktarım yapmaları ile beraber işlem dekontu ile işletmeler devlet desteği alabilirler. Ancak işletmelerin ödeme yaptıkları zaman değişiklik gösterebilir. Devlet katkısı da işletmelere birkaç ay geriden ödenebilir. İşletmeler öğrencilerin koordinatör öğretmenlerine ve müdür yardımcılarına ödeme durumunu sorarak öğrenebilmeleri mümkündür.

Zorunlu Staj Hangi Firmalarda Yapılır?

Zorunlu stajyer bulundurması gereken firmalar; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belirlenir. Bünyesinde en az 10 kişi çalıştıran firmalar, çalışan sayısının %5’inden az olmayacak şekilde mesleki ve teknik eğitim okullarında eğitim gören öğrencilere staj imkanı sağlamak zorundadırlar. Örnek vermek gerekir ise; 20 personeli bulunan bir işletmenin en az 1 ve 40 personel bulunduran bir işletmenin de en az 2 stajyerinin olması gereklidir.

Liselerde, mesleki ve teknik eğitim veren üniversitelerde okuyan öğrenciler; alanlarına uygun sektörde hizmet veren ve bölümleri tarafından da kabul gören firmalarda staj yapmak zorundadırlar. Firmalar ihtiyaçları doğrultusunda lise ya da üniversite öğrencilerini stajyer olarak bünyelerinde çalıştırabilirler. İşletmeler personel sayılarına göre bünyelerinde belirli sayıda stajyer çalıştırmak zorunda oldukları için stajyer çalıştırmayanlardan mesleki eğitime katkı payı ödemesi talep edilir.

Zorunlu Staj Yapan Öğrencilerin SGK Primlerini Kim Yatırır?

Stajyerlerin prim ödemesini yapan kurum, yapılan staj eğer zorunlu staj ise okuldur. İşveren zorunlu staj yapan öğrencinin prim ödemesini yapmaz. Ancak staj eğer zorunlu staj değil ise, bu durumda öğrencinin okulu da prim ödemesi yapmak zorunda değildir.

Stajyer öğrencinin primi okul tarafından yatırılsa da, öğrencinin staj yaptığı süre içerisinde başına gelecek olan iş kazasının sorumluluğu işverendedir. İş kazası ya da meslek hastalığı gibi durumlar, işverenin sorumluluğundadır.

Stajyer Öğrenci Maaşları Ne Zaman Ödenir?

Stajyer maaşlarının ödenme zamanı; devlet kurumlarında staj yapan öğrenciler için her ayın 15’idir. Özel sektörde staj yapan öğrenciler için ise her ayın 10’udur. Koronavirüs salgını sonrasında stajyer maaşlarının yatırılma zamanlarının aksadığı yönünde haberler çıkmıştır. Bu haberler doğrultusunda stajyer maaşlarının ödenme zamanı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda devlet kurumlarında her ayın 15’i ile 20’si arasında ve özel kurumlarda da her ayın 10’unda stajyer maaş ödemesi yapılır.

Stajda Yapılan Sigorta Başlangıcı Emeklilikte İlk Giriş Olarak Sayılır Mı?

Stajın sigorta başlangıcı sayılması gibi bir durum söz konusu değildir. Güncel stajyer öğrenci maaşları kapsamında stajyerlere maaş ödenmesi ve sigorta yapılması zorunlu olsa da bu sadece staj yaptıkları süre içerisinde yaşayabilecekleri olası kazalara karşı önlem almak içindir. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıcı olarak sayılarak hesaplama yapılmaz.

Stajyer Devamsızlıklarında Maaş Kesinti Hesaplaması

Stajyer öğrencinin işe devamsızlığı sonucunda maaşında kesinti uygulanmaktadır. Devamsızlıklarda uygulanan resmi işlem gerekliliği genel olarak işletmeler tarafından uygulanmamakta ve stajyerlere tam maaş ödemesi yapılmaktadır.

Buna karşı resmi olarak uygulanması gereken kesintileri örneklendirmek gerekirse;

 • Çalıştığı işletmeye 1 aylık işgünü süresinde 3 gün gitmeyen bir stajyer için,
 • Stajyer devamsızlıklarında uygulanan maaş hesaplama formülüne göre;
 • Maaş= maaş – maaş x %30 x stajyer devamsızlık gün sayısı/30 şeklindedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Stajyer Olarak Çalıştırılabilir Mi?

Türkiye’deki işletmelerde, yabancı uyruklu olan öğrencilerin de stajyer olarak çalışmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yabancıların Çalışma İzni Hakkındaki Kanun kapsamında yabancı stajyer ve stajyer öğrenci maaşları için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. İlgili kanunun 55’inci maddesine göre yabancı öğrenciler; staj süresi ile sınırlı kalması koşulu ile çalışma izni alarak staj yapabilmektedirler.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

126 Yorum

 1. inşaatta günlüğüm 100 liraydı çok yoruluyodum ama parasına değerdi şimdi stajda aynı yoruluyorum günlük 60 lira bile olmuyor yanımdaki ustaların maaşı 7bin lira devlet staj adı altında öğrencileri kullanıyor bu maaşlar artırılsın

 2. MERHABA ,
  TOPLAMDA 28 GÜN STAJ ZORUNLULUĞU OLAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÖĞRENCİSİ BİR STAJYERİM VAR. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN OKULLARDAN SAYILIYOR MU EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ? VE ÜCREYT ÖDEMESİ YAPMAM GEREKİYOR MU?3 AY İÇİNDE TOPLAM 28 GÜN STAJ YAPACAK ÖDEME Yİ TOPLAM SÜRE SONUNDA TEK AYDA YAPSAM SORUN OLUR MU?

 3. Merhaba, meslek lisesi öğrencileri işyerlerinde haftada 3 günden ayda 12 gün staj yapıyor. Aylık staj ücreti sisizde belirttiğiniz gibi 767,10 TL. Gelmediği günler için 25,57 TL kesinti yapılabiliyor. Eğer öğrenci ay boyunca hiç gelmezse 767,10-(25,57*12)=460,26 TL ödenmesi gerekir mi ?

 4. Endüstri meslek lisesi bilişim bölümündeyim staj gördüğüm iş yerinde hiç devamsızlığımın olmamasına rağmen aylık sadece 350 lira veriyorlar bu bilgiyi kordinatör öğretmenime söylediğimde beni haksız yapıyor nasıl bi sistem bu lanet olsun

 5. merhaba bu 1 aylık pandemi dolayısı ile stajlara ara verildi yine biz bu 1 aylık ara tatil maaşını alabilcekmiyiz ?
  not:sgk da staj yapıyorum

 6. Merhaba ben cocuk gelisimi bolumunde okulun belirledigi devlet anaokulunda staj goruyorum maaslar her yerde 15-20 tarihleri arasi diyor daha yatmadi ne zaman yatar?

  1. Merhaba
   Özel sektör için maaş ödemeleri genelde maaş günü ile aynı olmaktadır. Ama en geç olarak da yasal olarak her ayın 10’na kadar yapılmaktadır.

    1. Merhaba
     Her ayın 15’inden başlayarak 20’sine kadar belirtilen tarihler arasında maaş ödemesi gerçekleştirilmektedir.

 7. merhaba bee bır kuafor saonunda mesekegıtıme basadım 8aydır okua kayıt yapımayı bekıyorum ıs veren benı bır turu yonendımedı her gun bır bahaneye bekıyorum ayık ucret aamıyorum bahsıslerle ıdareetmeye caısıyorum ısveren odeme yapması gerekıyormu acaba bana bıgı verebıırmısınız

  1. Merhaba
   Staj kapsamında işverernin satajyer maaş ödemesi yapması gerkemektedir.

 8. Oğlum açık lise aşçılık bölümünde okuyor.
  Bu sene otelin birinde staj yapıyordu ancak hastalık nedeni ve yasaklardan dolayı staja gidemedi son iki ayın staj parasını yatırmıyolar
  Okul iş yerine ödendiğini söylüyor otel de sadece 100 TL öderiz diyor
  Bu durumda biz ne yapmalıyız?
  Şikayet birimi varmı?
  Nereye şikayet etmeliyiz?
  Bu parayı alırmıyız yoksa alamazmıyoz
  Bizi aydınlatırsanız sevinirim

   1. Ben staj yeri buldum ama koronaya yakalandım raporlu sayılmama rağmen staja başlamadan iptal ettiler başka yer bulamadım okulda ders gorucem normal staj gibi para yatırılır mı

 9. Staj ücreti haktır. Staj ücretini alamayan veya eksik alan lise ve üniversite öğrencileri staj ücretlerinizi almak isteyenler bilgi için 505 279 52 36 numaradan ulaşabilir.

 10. Merhaba; Oğlum bir firmada 3 ay çalıştı ve maaşını alamıdığı için okul başka bir firmaya gönderdi. Ama o eski firmadan hala maaş alacağı var. Bununla ligil yasal yaptırım varmı? Ne yapmalıyız?

 11. Meraba ben meslek yüksek okulunda sağlık kurumlari işletmeciliği okuyorum devlet hastanesinde mi özel hastanede mi staj yapmam daha iyi olur

 12. Merhaba, Kızım dokuz eylül üniversitesi maliye bölümü son sınır öğrencisi. Bu yıl temmuz 2019-eylül 2019 tarihleri arasında 50 gün süreyle bir ofiste isteğe bağlı staj yaptı. Ancak staj karşılığı herhangi bir ücret talep etmedi. Bugün e devlete girdiği zaman hizmet dökümünde 50 günlük staj süresi ve ücret kısmında bir tutar görünüyor. Bu stajyere ödenmesi gereken bir rakam mı acaba. Eğer öyleyse Bunu nereden talep etmeliyiz.

 13. Merhaba. Stajyerlerin işe alımında bu destekten yararlanmak için işverenin başvurması gereken kanallar ve yapması gereken işlemler nelerdir?

 14. Merhaba ben muhasebede staj görüyorum staj yerinde 20kişiden az kişi çalıştığı için devlet maaşın sadece 365tlsini yatırmış ve işletmem maaşın geri kalan kısmını tamamlamıyor.548tlye tamamlamak zorundamı yoksa tamamlamasada olurmu

 15. Merhabalar Trabzon’da bir devlet hastanesinde staj ücreti olarak 292 ₺ yatırılmış bugün. Bu durum hakkında ne yapabilirim? 548₺ zorunlu diye yazmışsınız..

 16. Meraba hemşirelik üniversite öğrencisiyim. Hastanede 15 gün staj yapıyoruz. 191 çıkarınca kalan 1829 liranın %30 şeklinde hesaplandığını görüyorum. Ama haberlerde ve bir kaç sitede 1/3 ü şeklinde olduğunu görmüştüm. %30 olunca günlük 18.26 ediyor, üçte biri olunca 20,32. Neden böyle yani 8.00 – 16.00 çalışıyoruz ama 20 lira bile veremiyorlar mı

 17. Merhaba ben üniversite zorunlu yaz stajı yaptım 30 iş günü için ne kadar ücret alırım 30 is gunu 1 bucuk ay yapiyor 1 bucuk aylik ucret almam gerekmiyormu ?

 18. 30 iş günü yaz stajı yapacağım. Staj ücretim 548 lira mı olacak yoksa gün bazından mı değerlendirilir ? Tahmini ne kadar olur ?

 19. Merhaba. 20 Mart 2015 tarihinde bir yeraltı kömür şirketinde yer üstü personeli olarak işe başladım. primlerim yer üstü çalışanı olarak yatıyor. Fakat bu süreçte yaklaşık 8 defa yeraltında işler olduğu için görev kağıdı imzalayarak yer altına girip çalıştım. İşveren yeraltında çalıştığım günler için bana yeraltı sigortası yapmadı, normal yerüstü yatırdı. Kanuni olarak burada şirket nasıl davranmalıydı?

 20. Asgari ücretin üçte biri, yani 548 tl 20 işgünü sonunda mı veriliyor, yoksa 30 işgünü sonunda mı veriliyor? Cevaplarsanız sevinirim.

 21. el ve makina nakış üzerine staja başlıyacam bir çeyiz evinde çırak öğrenci olarak staj parası alabilirmiyim alırsam ne kadar olur

 22. Merhaba ben aol cocuk gelişim öğrencisiyim staj ücreti 200 tl civarı günlük 14 tl den yatırıyorlar ayriyetten okuldan 4 saatlik ders alıyorum pazartesi gurubu staj yerim sali gününün akşam da o 4 saatlik dersi alıyorum çarşamba gurubuna alan dersi ücret ise yatiyo p.tesi gurubuna yatmiyo

 23. MERHABA BEN ÇALISTIFIM KURUMLA SÖZLEŞME YAPTIM ASGARİ NET ÜCRET TUTAR 2030 TL CİVARI DİYE YAZDI BEN STAJER OLDUGUM İCİN ONUN ÜZERİNDE 608,85 TL DİYE STAJ MAAŞIMI GÖSTERİYOR FAKAT 435 TL YATIRILIYOR SÖZLEŞMEYE UYMUYORLAR YANİ NE YAPMALIYIM

 24. MRB, YURTDISINDA OKUDUM VE STAJIN IKINCI ASAMASINI TURKIYEDE YAPIYORUM. SIMDI STAJ UCRETINDEN NASIL FAYDALANABILIRIM. MÜMKÜN MÜDÜR

 25. Merhaba kolay gelsin.İşverenim , 2 sorum olacak
  1.si ; Okullar ayın 17 sinde açıldı. eylül maaşını neye göre hesaplayacaz.
  2.si de ; Maaşlar da ayın 10 una kadar yatması gerekiyor. Bugun yapacağımız bi odeme için yardım alabilir miyiz

 26. Osmangazi Üniversitesinde hemşirelik bölümü okuyorum (lisans) staj ücreti almıyoruz. Vermeleri gerekmiyor mu ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu