Türkiye’de iş ve çalışma yaşamını yeniden düzenlemek ve işsizlik sorununa çözüm bulmak adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde İstihdam Kalkanı Paketi planlaması yapılıyor. Genç nüfusun ve 50 yaş üstündeki vatandaşların, reel sektörde daha kolay istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla üç farklı düzenleme yapıldığı öğrenildi. Buna göre ayda 10 günde az çalışan gençler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sigorta primi ödeme zorunluluğu kaldırılacak. Bunun yanı sıra kısmi zamanlı çalışma, vergi istisnası ve prim desteği ile teşvik edilecek. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için “belirli süreli” iş sözleşmesi kolaylaştırılacak. İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında yapılan yeni düzenlemelerin, işçiler açısından avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgileri öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. Bu hafta Meclis’te görüşülmesi planlanan İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında 25 yaş altındaki gençler ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) grubunda yer alan 50 yaş üstündeki kişilerin daha kolay iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla, bu kişileri işten çıkartan işverenlerin işten çıkarma maliyetleri azaltılacak. Meclis’te oylanacak taslağa göre, söz konusu yaş grubundakilerin kolay iş bulabilmelerini sağlamak amacıyla üç temel değişiklik yapılacak.

Belirli Süreli Sözleşme Düzenlemesi

İstihdam Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilecek yeni düzenlemeler arasında; 20 yaşından küçük, 50 yaşından büyük kişilerle işveren arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Sözleşme yapılırken “objektif koşul” aranmayacak, işin niteliğine bakılmayacak. Sözleşme, iki yılı geçmemek üzere zincirleme olarak yapılabilecek. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, sözleşme süresi bittiğinde ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı alamıyorlar. Sözleşmeleri yenilenmediğinde işe iade davası açamıyorlar. Bu durumun işçi hakları konusunda birtakım endişeler doğurması tartışmaların odak noktası olarak görülüyor.

10 Günden Az Çalışana Sigorta Muafiyeti

25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde uzun vadeli sigorta primi yatırma zorunluluğu ortadan kaldırılacak. Yalnızca yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yatırılması yeterli olacak. Normalde bir işçi için ayda yüzde 22.5 oranında işveren, yüzde 15 oranında da işçi primi olmak üzere yüzde 37.5 oranında prim yatırılıyor. İstihdam Kalkanı Paketi kapsamındaki düzenlemeyle birlikte, işverenler, ayda 10 günden az çalıştırdığı işçi için yüzde 37.5 yerine sadece yüzde 2 oranında prim yatıracak.

Kısmi Zamanlı Çalışma Düzenlemesi

Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) kapsayan 50 yaş ve üzerindeki kişiler tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçerlerse gelir vergisi istisnasından yararlanacaklar. Bu haktan yararlanabilmek için işverenin kısmi zamanlı çalışmaya geçen işçiden doğan istihdam açığını kapatmak için bu süreyi tamamlayacak şekilde kısmi zamanlı çalışacak bir başka kişiyi en az 6 ay istihdam etmesi şartı aranacak. Gelir vergisi istisnasından, kısmi zamanlı çalışanların ikisi de yararlanacak. İstihdam Kalkanı Paketi taslağına göre tam zamanlı çalışma sisteminden kısmi zamanlı çalışma sistemine geçen işçilerin, çalışmadıkları sürelere ilişkin emeklilik primleri devlet tarafından karşılanacak. Bu sayede ayda 30 gün yerine 15 gün çalışan kişi, yarım ücret alacak ancak primi 30 gün üzerinden yatırılacak

Belirli Süreli Çalışma Sözleşmesinin Detayları

Yeni düzenlemeyle, işin süreli olup olmadığına bakılmaksızın ve zincirleme olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek. Kanundaki istisnai düzenleme, kalıcı hale gelecek. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşme sürenin bitiminde kendiliğinden sona eriyor. Bu sayede işveren ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmıyor. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler ise sözleşme yenilenmediğinde işe iade davası açamazlar. Belirli süreli sözleşmelerde genel olarak, karşılıklı olmak şartıyla, taraflardan birinin sözleşmeyi süresinden önce bitirmesi halinde, kalan süreye ait ücretin ödeneceğine dair hüküm konulabiliyor.

Artan Oranlı Vergi Sistemi Memurun Maaşını Eritti!

Tartışılan Kıdem Tazminatı Fonu Hakkında Merak Edilenler

İşçinin Rızası Olmadan Maaşında İndirim Yapabilir Mi?

Editör: TE Bilisim