Özellikle devletin resmi kurumlarından verilen desteklerden yararlanıcı durumunda olan iş yerleri ve işletmeler için ödeme aşamasında yapılan vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi borcuna dair sorgulamaların ertelenebilir olması hayati önem taşımaktadır. Bu yüzden son dönemdeki koronavirüs salgını ile birlikte yaşanan gelişmeler çerçevesinde, istihdam konusunun, esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ ölçeğindeki işletmelerin sektörel devamlılığını sağlamadan oldukça önemli olduğu biliniyor. Bu kapsamda işletmelerin devletin desteklerinden yararlanabilmeleri konusunda en azından desteklerden faydalanmak için onay alınana kadar vergi ya da SGK borçlarını ertelemesinin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümeti tarafından yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamında sektör ya da iş kolu fark etmeksizin istihdamın korunmasının büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Bu kapsamda devlet tarafından alınan önemli tedbirler de aşamalı olarak devreye alınmaktadır. Vergi ve SGK borç ertelemeleri, esnaf ve işe devam kredileri, ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği ile KGF limitlerinin artırılması gibi önlemler, bu amaçlar doğrultusunda uygulamaya koyulmuştur. Aynı zamanda para ve maliyet politikaları dışında, işletmeler ve özellikle KOBİ statüsüne giren iş yerleri için en önemi kamu tedbir araçlarından biri olarak devlet desteklerinin çok büyük önem taşıdığı ortadadır. Günümüzde işletmelere; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, TKDK ve Eximbank gibi kurumlar tarafından çeşitli amaçlara yönelik değişik içeriklerde destekler sağlanmaktadır.

Devlet Desteklerinden Yararlanmak İçin Vergi ve SGK Borç Sorgulaması

Devletin resmi kurumları tarafından sunulan bu tür maddi desteklerden yararlanıcı konumundaki KOBİ ve işletmelere ödemelerinin, özellikle nakit akış ve finansmana erişim sorunlarının yaşandığı dönemlerde olabildiğince bürokrasiden uzak bir yaklaşımla ve hızlı bir şekilde ödenmesi önem teşkil etmektedir. Çünkü uygulamada destek ödemeleri yapılmadan önce hem hak sahipleri hem de işletme sahipleri açısından vergi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu sorgulaması yapılmakta ve desteklerden yararlanılabilmesi için söz konusu belgelerin güncel olması şartı aranmakta ve bundan sonra ödemeler yapılmaktadır. Bu süreçte doğal olarak vergi ve SGK borç sorgulaması gibi işlemlerin yapılması ödemelerin hak sahiplerine aktarılması sürecinde bazı işletmeler için zaman zaman gecikmelere; borcu olan işletmeler için ise ödeme alınamaması veya borç miktarınca daha az ödeme yapılmasına neden olabilmektedir.

KGF Mevzuatında Düzenleme

Öte yandan KGF tarafından da sağlanan kefaletler için vergi ve SGK borç sorgulaması yapılmakla birlikte özellikle içinden geçtiğimiz sürecin hassasiyetine binaen bu uygulama KGF mevzuatında yapılan düzenleme ile geçici olarak kaldırılmıştır. Bu düzenleme 30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 'Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar'da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmiştir. Vergi ve SGK borçlarına ilişkin mevzuat; anılan kararın 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendinde ''yararlanıcının, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vergi dairesine ve 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'na vadesi geçmiş borçlarının olmaması, bu bentte sayılan kapsamda borcu olması durumda ise bu borcun Kurum tarafından Hazine desteği ile kefalet sağlanan krediden, borcun kredinin %20'sini aşmaması şartıyla öncelikli olarak ödenmesi veya söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması' şeklinde değiştirilmiştir. Bu karar neticesinde 2020 yılı sonuna kadar KGF tarafından sağlanacak yeni kefaletlerde, esnafların vergi dairesi ve SGK’ya vadesi geçmiş borcu olmamasına ilişkin şart aranmayacaktır. Böylelikle işletmelerin nakit akış ve finansmana erişim sorunları yaşadığı dönemde bu kapsamda borcu olanlar için önemli bir destek sağlanmış olacaktır.

Yaşlılık Aylığı (Maaşı) ve Başvuru Şartları Nelerdir?

Torun Bakma Maaşı (Parası) Ne Kadar, Nasıl Alınır?

SGK Prim Borcu Nasıl Sorgulanır, Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır?

Editör: TE Bilisim