SGK’dan işten çıkış bildirgesi işten ayrılış tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde verilmektedir. İşten ayrılış bildirgesi ise sadece işveren tarafından görüntülenmektedir. Sigortalı olan kişinin elektronik ortamdan ya da e-devlet sisteminden bu bildirgeyi alabilmesi mümkün olmamaktadır. Sigortalının işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerin alabilmesi için Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış bildirgesi almak oldukça önemlidir. Kurumlar, işe yeni başlayan çalışanların işten çıkış bildirgesini incelemektedir. Bundan dolayı da işten ayrılmış kişinin en geç 10 gün içerisinde işten çıkış bildirgesinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden İşten Çıkış Bildirgesi Alabilir miyim?

E-devlet üzerinden işten çıkış bildirgesi almak mümkün değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış bildirgesi yalnızca işveren tarafından online olarak görüntülenebilir. Öte yandan işveren; çalışan kişilerin hak ve bilgi düzenlemelerini de e-devlet sistemi üzerinden çevrim içi şekilde yapmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin işten çıkış bildirgesi alması için direkt olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerekmektedir. Online olarak sorgu yapabilmek mümkün değildir. Ancak çeşitli durumlarda çalışanların işten çıkış bildirgesine ihtiyacı olabilir. Özellikle işverenin hatalı işten çıkış kodu girmesi gibi durumlarda, işçi işsizlik maaşını ve diğer haklarını kaybedebilir. Bu gibi durumların tespit edilmesi için, çalışan kişiler herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu binasına giderek işlemlerini tamamlayabilir ve işten çıkış bildirgesini alarak hangi işten çıkış kodunun girildiğini görebilir. Özellikle hatalı işten çıkış kodlarının girilmesi riskinde, bu işlemin en kısa sürede yapılması önemlidir. İşveren eğer bildirgeyi yanlış bir kodla girmişse, kişi işsizlik maaşı alamaz. Olası hataları, 10 gün içinde düzeltilebilmektedir.

İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

İş çıkış kodları kişinin neden iş akdinin sonlandırıldığına dair belgelerin SGK’ya gönderilmesi anlamına gelmektedir. İşveren, işten çıkış bildirgesi alma işlemlerinde bu kodları e-bildirge kuruma teslim etmektedir. Bu kodlar ise:
 • 01-Deneme süresi olan sözleşmenin işveren tarafından fesih edilmesi
 • 02-Deneme süresi olan sözleşmenin işçi tarafından fesih edilmesi
 • 03-İşçi tarafından sözleşmenin feshi
 • 04-Belirli süreli iş sözleşmesinin bitmesi
 • 05-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedilmesi
 • 06-Emeklilik gerekçesiyle sözleşmenin bitmesi
 • 07-Malulen Emeklilikten dolayı sözleşmenin bitmesi
 • 08-Ölüm nedeniyle
 • 09-İş kazası neticesi ölüm
 • 10-Askerlik nedeniyle
 • 11-Bayan işçinin evlenmesi
 • 12-Emeklilikte yaş dışındaki primin tamamlanması
 • 13-Toplu işçi çıkartma
 • 14-İş yeri nakli
 • 15-İşin bitmesi
 • 16-Mevsim bitimi
 • 17-İş yerinin kapanmasından dolayı
 • 18-Kampanya bitimi
 • 19-Statü değişikliği nedeniyle
 • 20-Diğer oluşacak nedenler
 • 21-İşçinin zorunlu neden sunması
 • 22-İşçinin sağlık sorunlarından dolayı
 • 23-İşverenin mobbing yapmasından dolayı
 • 24-Disiplin kurulu kararı ile fesih

SGK İşten Çıkış Bildirgesini Kaç Günde Onaylar?

SGK’nın işten çıkış bildirgesi onayı en geç 3 gün içerisinde yapılmaktadır. İşçinin iş akdnin sonlanmasından sonra 10 gün içerisinde işveren işten ayrılma bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermek durumundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaşan işten çıkış bildirgesi yetkililer tarafından incelenir ve 3 gün içerisinde onaylanır. Genel olarak işten çıkış bildirgesi ve doğru bilgi girme zorunluluğu işverene ait olmaktadır. Yanlış ya da yanıltıcı bilgiler giren işveren, işçi tarafından dava edilebilir. Özellikle hatalı iş çıkış bildirgesi girmiş olan işverenler sebebiyle tazminat ya da işsizlik maaşı hakkını kaybetmiş olan işçiler, bu konuda yasal haklarını arayarak, kaybettikleri maddi haklarını işverenlerden alabilmektedir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Sistemde Neden Gözükmüyor?

SGK işten çıkış bildirgesi çeşitli durumlarda sistemde gözükmemektedir. Öncelikli olarak işveren eğer işten çıkış bildirgesini sisteme işlememişse gözükmeyecektir. Bu bildirgeler 10 gün içerisinde sisteme girilmelidir. 10 günün ardından Sosyal Güvenlik Kurumu bu bildirgeyi değerlendirir ve 3 gün içinde onaylar. Bu sürecin tamamlanmasının ardından işten çıkış bildirgesinin sistem üzerinde gözükmesi gerekmektedir. Eğer bildirge yanlış ya da hatalı girilmişse işveren tarafından 10 gün içinde online olarak düzeltilmesi mümkündür. Bu süreç içerisinde bildirge iptal de edilebilir. Toplamda bir ay süre sonunda bildirgenin sistemde gözükmesi gerekmektedir. Bildirgenin düzeltilmesi ya da iptal edilmesi gibi durumlarda, işverene herhangi bir para cezası da verilmeyecektir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Sorgulanır?

SGK işten çıkış bildirgesi sorgulama işlemleri yalnızca işveren tarafından yapılabilmektedir. Sistem, yalnızca işverene açık bir sistem olduğu için çalışan kişi tarafından çıktısının alınması ya da bilgilerin kontrol edilmesi online ortamda mümkün olmamaktadır. Sigortalı olan kişinin elektronik ortamda ya da e-devlet sistemi üzerinden işten ayrılma bilgilerine ulaşması söz konusu olmamaktadır. İşten çıkış bildirgesi almak isteyen vatandaşların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezine gitmesi ve talepte bulunması gerekmektedir.

SGK İşten Çıkış Bildirgesi Düzeltilebilir mi?

SGK işten ayrılma bildirgesi düzeltme ilk 10 gün içinde işveren tarafından online olarak yapılabilmektedir. 10 günlük süreyi geçen düzeltmelerde, işverenin Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek dilekçe vermesi gerekmektedir. İşten ayrılış bildirgesinin düzeltilmesi, güncellenmesi işverene herhangi bir yasal yaptırama ya da para cezasına sebep olmaz. Özellikle işsizlik maaşı için önem taşıyan işten çıkış bildirgesi, işçinin gelecekteki işlere girerken de karşısına çıkacaktır. Özellikle disiplinsizlik ya da işçi kaynaklı sorunlar sebebiyle iş akdi sonlandırılmış işçilerin iş çıkış bildirgesi, diğer işverenler tarafından da görüntülenebilmektedir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir m?

İstifa eden işçinin kıdem tazminat hakkı genel olarak bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı; bir ya da daha fazla yıl aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmış ancak işveren tarafından iş akdi sonlandırılmış işçilere ödenmektedir. Bundan dolayı da tamamen kendi isteği ile istifa eden işçilerin kıdem tazminatı alması söz konusu değildir. Fakat eğer işçi, istifaya zorlanmışsa ya da iş yerinde haklarını alamadığı için (maaş, fazla mesai ücreti, yıllık izin vb.) istifa etmiş ise bu durumda İşçi Mahkemesi’ne başvuru yaparak kıdem tazminatı hakkını talep edebilir. Dava açan işçilerin haklarını alamadığını ispatlama sorumluluğu kendilerine aittir. Eğer işçinin işten ayrılması haklı görülüyorsa, işveren dava sürecinde yaşanan maddi kayıpları ve kıdem tazminatını sigortalı işçiye ödemek durumunda kalacaktır.

Kıdem Tazminatı Almak için İş Çıkış Kodu Ne Olmalı?

Kıdem tazminatı için işten ayrılma kodu çalışanın haklarını belirlediği için önemlidir. Özellikle kendi isteği dışında iş akdi sonlandırılmışsa ancak işveren tarafından disiplin cezası ya da ahlaksız sebeplerle işten çıkarılmamışsa, kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Kıdem tazminatı almak için iş çıkış kodları ise:
 • İşyerinin kapanması – 17
 • Toplu işçi çıkarma -15
 • İş kazası sonucu ölüm – 11
 • Askerlik – 12
 • Kadın işçinin evlenmesi -13
 • İşin sona ermesi – 18
 • Emeklilik ve toptan ödeme – 08
 • Malulen emeklilik – 09
 • Ölüm – 10
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kuralların aykırı davranması sebebiyle fesih– 25
 • İşçi tarafından sağlık sebebiyle fesih – 24
 • İşveren tarafından sağlık sebebiyle fesih - 28

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Engelli Raporu Hesaplama, Nasıl Hesaplanır?

Editör: TE Bilisim