Engelli Raporu Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır?

11.01.2020
4.316
A+
A-
Engelli Raporu Kimlere Verilir, Nasıl Hesaplanır?

2020 yılında engelli raporu kimlere verilir, nasıl hesaplanır ; %40 ve üzerinde engeli bulunan bireylere verilen bir rapordur. Engelli raporu verilirken engel oranları ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Rapordaki engel oranı ise; Balthazard hesaplama cetveline göre belirlenmektedir. Engelli bireyler kendilerine sunulan bazı ayrıcalıklardan yararlanabilmek için bu ayrıcalıkları tanıyan kurumlara engelli raporu sunmalılardır.

Bu ayrıcalıklardan bazıları ise şöyledir:

 • Uçak, otobüs ve gemi biletlerini kendilerine tanınan hak ile indirimli alabilmektedirler.
 • ÖTV’den muaf tutulmaktadırlar.
 • Gelir vergisi indirimine tabidirler.
 • Toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat edebilmektedirler.
 • ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girecekleri zaman; engelli bireylere özel oturumlar düzenlenmektedir.

2020 Engelli Raporu Nedir?

Engelli raporu tanımı 2020 yılında da internet üzerinde araştırılan resmi belgeler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda engelli raporu, doğuştan veya daha sonraki süreçte meydana gelen fiziksel ve ruhsal engellerin devlet tarafından resmi olarak belirlendiği bir tür rapor çeşididir.

Bu rapor sayesinde vatandaşlar devlet hizmetlerinden ve kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara sunduğu ayrıcalıklardan yararlanabilme hakkına sahip olmaktadır. Ancak engelli raporunun kanunen belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanıp alınması gerekmektedir. Bu noktada engelli raporu alabilme koşullarının yanında engelli raporu almak için başvurulan hastanenin kapsamı da önem arz etmektedir.

Zira engelli raporu her hastaneden alınabilen bir belgeymiş gibi gözükse de sadece belirli sağlık kuruluşları hukuken geçerli engelli raporu vermektedir. 2019 yılı itibarıyla engelli raporu alabilmeye ve engelli raporunun hesaplanmasına ilişkin detayları rehber niteliğindeki bu yazımızın devamında bulabilirsiniz.

2020 Engelli Raporu Alma Koşulları Nelerdir ?

Engelli raporu alma şartları 2020 yılında ilgili kanununda yer alan hükümlere göre belirlenmiştir. Bu noktada güncel olarak geçerli olan engelli raporu alabilmek için vatandaşlarda aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli vatandaşın başvuru esnasında kendisinden talep edilen belgeleri eskiksiz bir şekilde ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Engelli vatandaşın hesaplanan engel oranının en az %40 ve üzerinde olması şarttır.
 • Engelli vatandaşın tabi tutulması gereken tüm muayene uygulamalarından geçmesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere 2019 yılı itibarıyla engelli raporu almak isteyen engelli vatandaşlarımızın bu üç maddeye özen göstermeleri gerekmektedir. Bu koşulları sağlayamayan vatandaşlara ne yazık ki ne kadar engelli olurlarsa olsunlar ilgili sağlık heyet raporu verilememektedir. İlk maddede belirtilen başvuru talep belgeleri de eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.

Engelli Raporu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli sağlık raporu almak isteyen engelli bireylerin hazırlamak zorunda oldukları evraklar aşağıda verilmiştir:

 • Sağlık raporu alacak olan engelli bireyin kimlik belgesi gereklidir.
 • Engelli bireyin bir vasisinin olması durumunda vasiye ait kimlik belgesi talep edilmektedir.
 • Mahkeme tarafından onaylanmış olan vasilik belgesi sunulmalıdır.
 • Engelli bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı talep edilmektedir.
 • Hastane tarafından verilen sağlık kurulu raporu için başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Engelli bireye muayene olduktan sonra imzalatılacak olan evraklar gereklidir.
 • Akli dengesi yerinde olan engelli bireylerin eğitim bilgileri istenmektedir.

Engelli Raporu Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hastalıklar

Engelli raporu alırken göz önünde bulundurulması gereken hastalıklar, belirlenen listedeki hastalıklar üzerinden rapor verildiği için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda söz konusu hastalıklara tabi tutularak engelli raporu alabilmek için %40 seviyesinde ve üzerinde bir engel oranının bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla vatandaşlar Balthazard hesaplaması ile bu hastalıklar üzerinden engelli raporu alabilme imkanına sahiptir.

Söz konusu engelli raporu kapsamında değerlendirilen hastalıklar;

 • Kulak, burun ve boğaz
 • Zihinsel, ruhsal ve davranışsal hastalıklar
 • Deri ve cilt hastalıkları
 • Görme, işitme hastalıkları
 • Kardiyovasküler sistem hastalıkları
 • Kadın hastalıkları
 • Sindirim ve idrar yolları hastalıkları
 • Endokrin (hormonal) hastalıklar
 • Yanıklara bağlı hastalıklar
 • Sinir sistemi ve solunum sistemi hastalıkları
 • Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
 • Onkoloji (kanser) hastalıkları
 • Diğer

Görüldüğü üzere engelli raporu hesaplamalarında kullanılan ve raporun niteliğini belirleyen hastalıklar bu şekilde açıklanmıştır. Öte yandan vatandaşların haklarında düzenlenen engelli raporuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Engelli Raporu Alabilmek İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Engelli raporu almak isteyen bireylerin sağlaması gereken koşullar aşağıda açıklanmıştır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gereklidir.
 • En az %40 ve üzerinde engele sahip olunduğunun raporda belirtilmesi gereklidir.
 • Tam teşekküllü bir hastanede, birden fazla doktor tarafından gerekli olan muayenelerin hepsinin yapılması istenmektedir. Bu muayeneler sonucunda doktorların düştükleri notlar da bir dosya içerisinde toplanmalıdır.
 • Sağlık raporu evraklarının eksiksiz bir şekilde hazırlanması talep edilmektedir.
 • Engelli raporu almak isteyen kişinin akli dengesinin yerinde olması fakat 18 yaşından küçük olması durumunda; başvuru sürecini kendisine atanan vasinin takip etmesi gereklidir. Vasisi ise; mahkeme kararı ile atanmış olan ve mahkeme tarafından onaylanmış bir vasilik belgesi olan bir kişi olmalıdır. Kimlik belgesi ve vasilik belgesi ile işlemleri yönetmelidir.
 • Akli dengesi yerinde olmayan engellilerin de vasilerinin olması istenmektedir. Vasileri kendilerine refakat etmeden herhangi bir işlem yapamamaktadırlar.

Engelli Raporu Nasıl Hesaplanır?

Engelli raporu hesaplama işlemleri, vatandaşların engel durumları ile alakalı olan hastalıkların ayrı ayrı hesaplanmasıyla gerçekleştirilmektedir. Yetişkin vatandaşların engelli raporu almasında görev yapan heyet 7 uzman doktordan oluşmaktadır. Bu bağlamda engelli raporu hesaplanırken ortopedi, KBB, göz, ruh ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi ve iç hastalıkları uzmanlarından oluşan kurul uygun şartların oluştuğu konusunda mutabakata varması halinde vatandaşa engelli raporu verilmektedir.

Engelli raporunun hesaplanmasında şu şekilde bir sıralamadan bahsetmek mümkün olmaktadır:

 • Kurulda görev yapan doktorlar en yüksek engel oranını en düşük engel oranına olacak şekilde büyükten küçüğe sıralar
 • Bu noktadan en büyük oran 100 olarak belirlenir
 • En yüksek oran üzerinden elde edilen sonuç 2. engel oranı ile çarpılır
 • Bu işlemin ardından elde edilen sonuç 100’e bölünür
 • Sonuca en yüksek engel oranı eklenir

Görüldüğü üzere engelli raporu hesaplamada bu şekilde bir yöntem izlenerek iki oran üzerinden engel oranı bulunmaktadır. Bununla birlikte engelli raporu muayenesine giren vatandaşın 65 yaş ve üzeri olması halinde vatandaşın hesaplanan engel oranına %10’luk bir ilave daha yapılmaktadır.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Engelli raporu hesaplama programı işleyişi, şu şekilde gerçekleşmektedir:

 • Engelli vatandaşın görme engel oranı %50
 • İşitme engel oranı ise %25 olması durumunda,
 • Bu iki oran arasında en büyük engel ilk aşamada ele alınır; %100 – %50 = %50
 • Daha sonra bu rakam ikinci engel oranı ile çarpılır; 50 x %25 = 1250
 • Çıkan sonuç 100’e bölünür; 1250 / 100 = 12,5
 • Elde edilen sonuç en yüksek engel oranına eklenir; %50 + %12,5 = %62,5
 • Bu hesaplamaya tabi tutulan vatandaş 65 yaşının üstünde olması durumunda ise
 • %62,5 + %10 = %72,5 engel oranına sahip olmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Hangi Hastanelerden Alınır?

Engelli raporu alınabilen hastaneler, ilgili kanunda yer alan hükümlere göre belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de engelli raporu alabilmek için başvurulması gereken sağlık kuruluşları yalnızca bu konuyla ilgili olarak kendilerine yetki verilen hastaneler olmalıdır. Dolayısıyla engelli raporu almak isteyen vatandaşlar; devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinde yapacakları başvurunun ardından resmi olarak muayeneye girebilme imkanına sahiptir.

Engelli Raporu Ayrıcalıkları Nelerdir?

Engelli raporu bulunan vatandaşlara tanınan ayrıcalıklar, engelli vatandaşların toplum içinde daha rahat hareket edebilmeleri ve yaşam standartlarının yükselmesi için uygulanan birtakım unsurları içermektedir.

Buna göre engelli raporu bulunan engelli vatandaşlarımıza tanınan ayrıcalıklar;

 • Bütün toplu taşıma araçlarında indirim
 • Enerji tüketiminde indirim
 • Emlak vergisi ödemelerinde indirim
 • Uçak biletinde indirim
 • ÖTV indirim
 • Kurumlarda öncelik hakkı
 • Müze ziyaretlerine ücretsiz giriş hakkı

gibi pek çok farklı alanı kapsamaktadır. Bu bağlamda engelli raporu alan kişilerin söz konusu ayrıcalıklardan en iyi şekilde yararlanmaları için engel oranlarının %40 ve üzeri olması gerekmektedir.

Engelli Raporundaki %40 Engel Oranı Ne İşe Yaramaktadır?

%40 Engelli sağlık kurulu raporuna sahip olan kişiler, kendilerine sağlanan bir çok haktan yararlanmaktadır. Devletin sağladığı imkanların bir çoğundan yararlanabileceklerdir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Engelli sağlık kurulu raporu sorgulamak için E-Devlet platformunun sağladığı ekranı kullanabilirsiniz. Raporu sorgulamak için aşağıda ki “Engelli Raporu Sorgulama” linkine tıklamanız yeterli.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama

 • Ana sayfanın sağ üst köşesindeki “Giriş Yap” butonuna tıkladıktan sonra, e-devlet giriş ekranı açılmalıdır.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi doğrulandıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet girişi tamamlandıktan sonra, e-hizmetler bölümü üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” seçimi yapılmalıdır.
 • Sosyal güvenlik kurumu sayfası açıldıktan sonra Evrak Kayıt” sisteminden engelli sağlık kurulu raporu sorgulanabilir.

Engelli Raporunun Alınabileceği Hastaneler Hangileridir?

Engelli sağlık kurulu raporunun geçerli olabilmesi için devlet hastanesinden alınmış olması gereklidir. Detaylı muayeneden geçilebilecek devlet hastaneleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık raporları kabul edilmektedir.
 • Devlet hastanelerinin verdikleri engelli raporları kabul görmektedir.
 • Üniversite hastaneleri, engelli raporu alınabilecek kurumlardandır.
 • Üniversite hastanelerine bağlı olan sağlık kurumlarından alınan engelli raporları geçerlidir.

Engelli Raporunun Hastanede Çıkartılma Aşamaları Nelerdir?

Engelli raporu başvuru aşamaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Devlet hastanelerinden engelli sağlık raporu alabilmek için randevu alınmalıdır. Sağlık kurulunun toplandığı bir gün seçilmelidir. Ardından randevu tarihi ve saatinde hastaneye gidilmelidir.
 • Sağlık kurulu raporu için başvuru formu vezneden verilmektedir ve formun doldurulması ile beraber işlemler başlatılmaktadır.
 • Vezneden muayene için gerekli olan evraklar verilmektedir. Doktorların yanına bu evraklar ile beraber gidilmeli ve muayene sonrasında da bu evrakların doktorlara imzalatılması gereklidir.
 • Muayeneler bittikten sonra imzalatılan evrakların görevliye teslim edilmesi gereklidir.
 • Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sağlık kurulu raporu hazırlanmaktadır ve onay verilmesi durumunda bu rapor engelli bireye teslim edilmektedir. Raporun teslim edilebileceği tarih önceden kişiye bildirilmektedir. Vasisi olanların, vasilerinin raporu teslim almaya gitmesi gereklidir.

Hastane Aracılığı İle Engelli Raporu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sağlık raporunun alınacağı hastaneye gidilerek de sağlık engelli raporu ile ilgili gerekli sorgulamalar yapılabilmektedir. Raporun onaylanıp onaylanmadığı, raporun ne zaman verilebileceği bilgisi hastane tarafından verilmektedir.

Engelli Raporu Alım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Nelerdir?

Engelli raporu için önemli ayrıntılar şunlardır:

 • Devlet hastanesinden engelli sağlık raporu alınırken, rapor birden fazla kopyalı şekilde talep edilmelidir.
 • Alınan raporun üzerinde aslı gibidir ibaresinin bulunması gereklidir.
 • Kopya raporlarda da aslı gibidir ibaresinin yer alması durumunda; talep edilen bütün kuruluşlarda ilgili rapor geçmektedir.
 • Kurumlar tarafından engelli raporlarının resmi geçerliliğinin olması için kopya ya da asıl olmaları fark etmeksizin; aslı gibidir ibarelerinin olması gereklidir.

Engelli Raporunun Geçerlilik Süresi Var Mıdır?

Engelli raporu kişinin engel oranına göre süreli veya süresiz olabilmektedir. %40 üzerinde engel oranına sahip olan bireylerin eğer tedaviye yanıt verebilecek durumda oldukları kabul edilir ise; bu durumda kendilerine belirli bir süre geçerli olan sağlık raporu verilmektedir. Raporun süresi dolduktan sonra tekrar rapor için başvuru yapmaları ve muayene olmaları gereklidir. Ancak %90 ve üzerinde engel oranına sahip olan bireylere verilen engelli raporu süresizdir.

Engelli Raporunda Engel Hesaplamaları Hangi Engeller Üzerinden Yapılmaktadır?

Engelli raporunda %40 engel bulunabilmesi için yapılan hesaplamaya katılan bazı engeller bulunmaktadır. Bu engel durumları ise aşağıda sıralanmıştır:

 • Kulak, burun ve boğaz
 • Görme duyusu
 • İşitme duyusu
 • Zihinsel, davranışsal veya ruhsal rahatsızlıklar
 • Deri rahatsızlıkları
 • Kardiyovasküler hastalıklar
 • Hemopoetik
 • Sindirim hastalıkları
 • İdrar yolları rahatsızlıkları
 • Kadın hastalıkları
 • Yanıklar
 • Solunum rahatsızlıkları
 • Hormonal durumlar
 • Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Kanser gibi onkolojik rahatsızlıklar

Engelli Yakını Maaşı Ne Kadar, Nasıl Alınır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır Ücreti Ne Kadar

Engelli Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Hangileri?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Durmuş birlik dedi ki:

  Slm benim sorum şu %66 raporum var vergi indirimden yararlandım emekli oldum heyet bana rapor verirken kardiyoloji %44 noroloji %19 fizik (sağ ayak sekili) yanı yanık %25vermiş ankaraya göndermiş ankaradan %66 olarak geldi şimdi ben araç almak istiyorum ötv den yararlammak ıçın tekrar ortapedik heyete girsem rapor için nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum bilgi verirmisiniz