Rapor aldım agi ödenir mi? Raporlu olduğum sürede maaşımı kim öder? Rapor alırsak asgari geçim indirimi kesilir mi? Rapor aldım maaşımdan ne kadar kesilir?

Bilindiği üzere asgari geçim indirimi sigortalıların gelir vergisi matrahından medeni durumu ve çocuk sayısına göre indirim yapılması ve gelir vergisinden indirilen bu tutarın da işveren tarafından sigortalıya ödenmesi sürecini kapsamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye "Asgari Geçim İndirimi Hakkında Bilinmesi Gereken Her şey " konulu yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise hastalık, analık, iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu geçici iş göremezlik raporu alan sigortalılara istirahat süresi boyunca işveren tarafından asgari geçim indirimi ödemesi yapılıp yapılamayacağı konusuna değineceğiz.

Geçici İş Göremezlik Raporu Aldım, Maaşımı Kim Öder?

Toplu iş sözleşmesi ile aksi belirtilmemişse rapor alan sigortalıların gerekli şartları sağlamaları halinde raporlu olduğu süre boyunca maaşları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. İşveren rapor süresi boyunca sigortalısına maaş ödemek zorunda değildir.

Raporluyum. SGK Bana Ne Kadar Rapor Parası Öder?
  • Hastalık raporlarında  rapor alınan tarihten önceki son 3 ayın brüt kazanç toplamı ile son üç ayın toplam gün sayısının bölünmesi sonucu çıkan tutarın ayakta tedavilerde 2/3'ü, yatarak tedavilerde ise 1/2'si ödenir. Ayrıca hastalık raporlarında ilk 2 güne ödeme yapılmaz.
  • Analıktan dolayı alınan raporlarda rapor alınan tarihten önceki son 3 ayın brüt kazanç toplamı ile son üç ayın toplam gün sayısının bölünmesi sonucu çıkan tutarın ayakta tedavilerde 2/3'ü, yatarak tedavilerde ise 1/2'si ödenir. Tekil doğumda 112 günlük çoğul doğumlarda ise 126 günlük ödeme yapılır.
  • İş kazası sonucu alınan raporlarda rapor alınan tarihten önceki son 3 ayın brüt kazanç toplamı ile son üç ayın toplam gün sayısının bölünmesi sonucu çıkan tutarın ayakta tedavilerde 2/3'ü, yatarak tedavilerde ise 1/2'si ödenir.İş kazasında raporlu olunan günlerin tamamı için ödenir. İş kazalarında ödeme alabilmek için son 3 ay şartı aranmaz. 1 günlük sigorta bile yeterli olacaktır.
Raporlu Olduğum Sürelerde İşveren AGİ Ödemek Zorunda mı?

Bilindiği üzere asgari geçim indiriminden faydalanabilmek için sigortalıya ilgili ay için ücret ödenmesi ve bu ücret üzerinden gelir vergisi ödenmesi gerekmektedir. Eğer raporlu olunan süre boyunca işveren maaş ödemesine devam ediyorsa gelir vergisi kesileceğinden asgari geçim indirimi de ödenir.

Ancak raporlı olunan sürelerde işveren sigortalıya ücret ödemiyorsa gelir vergisi de ödenmeyeceğinden asgari geçim indirimi de oluşmayacak dolayısıyla rapor alan sigortalıya AGİ ödenmeyecektir. 

Rapor Aldığım Sürede SGK/SSK Primim Ödenir mi?

Eğer işveren sigortalısının rapor aldığı süre boyunca maaşını ödemiyorsa sigorta primini de ödemek zorunda değildir. Dolayısıyla sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan sigortalıların SSK hizmetleri rapor süresince "1-İstirahat" eksik gün kodu ile eksik olarak bildirilir.

Raporlu Olduğum Süreleri Borçlanabilir miyim?

Raporlu olunan süreler SGK borçlanma kapsamında değildir. Borçlanılabilen süreler için TIKLAYINIZ

Rapor Aldım Diye İşveren Çıkışımı Verebilir mi?

Sigortalı rapor aldı diye çıkış verilmesi geçersiz bir fesih sebebidir. Ancak keyfiyetten rapor alıyorsa ve bu süreklilik arz ediyorsa bu haklı bir fesih sebebi sayılabilir.

Editör: TE Bilisim