SGK Rapor parası sorgulama rapor parası almaya hak kazananların ne kadar rapor parası alacaklarını ve rapor parası kaç güne yatar sorusuna yanıt bulmak için önemlidir. Rapor parası alma şartlarının sağlanması sonrasında rapor parası belirlenmiş olan süre içerisinde yatırılmaktadır. [raporHesaplama]

Rapor Parası Nedir?

Rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği temel olarak çalışanların iş kazası, meslek hastalığı yaşamaları ya da hastalık veya annelik hallerinden kaynaklı olarak yaşanan maddi kaybın telafi edilmesi amacıyla verilen bir destektir. Rapor parası tutarı tedavinin ve iş kazası sonucunda oluşan çalışma kaybına göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumda çalışan yatarak tedavi oluyorsa günlük kazancının yarısı kadar, ayakta tedavi oluyorsa bu durumda da günlük kazancının üçte ikisi kadar destek almaktadır. Fakat çalışan kendisine bildirilmiş olan tedaviyi uygulamıyor ve bununla birlikte iş göremezlik oranının yükselmesine ya da tedavisinin uzamasına sebep oluyorsa bu durumda yapılacak olan ödeme tutarının dörtte biri kurum tarafından kesilmekte ve bu şekilde kendisine eksik ödeme yapılmaktadır. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da annelik halleri birleştiğinde ise yapılacak olan ödeme de en yüksek oran kapsamında hesaplanmaktadır. Çalışanların bu destekten yararlanmaları iş kazası ve meslek hastalığı dışında belirli şartlara bağlıdır.

Rapor Parası Nasıl Alınır?

Rapor parası almak için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında 3 farklı durumda rapor parası verilmektedir. Bu kapsamda sigortalı çalışanın işyerinde kaza geçirmesi ya da işiyle ilgili olarak meslek hastalığı yüzünden rapor alırsa bu durum SGK tarafından rapor parası almaya hak kazanması anlamına gelmektedir. Bunun yanında sigortalı çalışan hastalığından ya da herhangi bir rahatsızlık yüzünden rapor almışsa rapor tarihinden önce olan 90 günlük sürede SGK primlerinin ödenmesi kaydıyla rapor parası alabilmektedir. Aynı zamanda çalışan kadın ise ve doğum yapmışsa doğumdan önceki 8 haftalık sürede ve doğum sonrasındaki 8 haftalık sürede yani toplam 16 haftalık sürede rapor parası alma hakkı da bulunuyor. Çoğul hamileliklerde ise bu süre 18 haftaya kadar çıkabiliyor. Geçici iş göremezlik raporu almak için çalışanların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında çalışanların iş kazası, hastalık, annelik hallerinin ya da meslek hastalığı yüzünden iş göremezliğe uğramaları nedeniyle ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilen hekim ya da sağlık kurullarından sağlık raporunun alınması gerekiyor. Ayrıca yatarak tedaviyi gerektiren hallerde de çalışanın prim borcu bulunmaması gerekiyor. Bunların yanında tüm sigortalı çalışanlarda uygulandığı gibi doğum nedeniyle iş göremezlik raporu ödemesinden yararlanacak olan kişilerin de doğum öncesindeki sürede en az 90 günlük sigorta primlerinin bildirilmiş ve ödenmiş olması gerekiyor.

Hangi Şartlarda Rapor Parası Alınır?

Rapor parası alınacak durumlar ilgili kanunlar kapsamında belirlenmiştir. Bu kapsamda rapor parası almayı gerektiren durumlar şu şekildedir;
 • İş kazası ya da meslek hastalığı; bu ödenekten yararlanmak için şart bulunmamaktadır. Ödenek, iş kazası ya da meslek hastalığı geçirmiş olan çalışana ilk günden itibaren, tedavi süresi boyunca her gün verilmektedir. Kasıtlı olarak yaralanmış ya da kurumun teklif etmekte olduğu tedaviyi kabul etmeyen çalışanlar için ise iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenmektedir.
 • Hastalık; bu kapsamda ödenekten yararlanmak için rapor tarihinden önceki 90 günlük süre içinde çalışanın prim ödemelerinin yapılması gerekmektedir ve hastalığın iki günden fazla sürmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üçüncü günden itibaren ödeme yapılmaya başlanmaktadır.
 • Annelik hali; ödenekten yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 günlük prim ödenmesi şartı bulunmaktadır. Doğumda kadın çalışan toplamda 16 hafta, çoğul gebelik halinde ise toplamda 18 hafta için ödenekten yararlanabilmektedir.

İki Günlük Rapor İçin Ödeme Yapılır mı?

Rapor parası hastalık yüzünden alınacaksa ilgili kanunlar çerçevesinde iki günden fazla süren hastalıklar için rapor parası ödenmesi kararlaştırılmıştır. Fakat hastalık halinde ödeme yapılması için getirilmiş olan 3 günlük süre şartı uygulanma aşamasında çeşitli tartışmalar yaratabilmektedir. Çalışanların hastalık halinde hak kaybı yaşamamaları için toplu iş sözleşmeleri kapsamında sağlık yardımı adı ile düzenlemeler yapılabilmektedir. Aynı zamanda 6098 sayılı borçlar kanunu kapsamında da çalışanların hastalık yaşamaları halinde bu durumun karşılanacağı belirtilmektedir. Bu durumda çalışanın sözleşmesinde hastalık halinde sağlık yardımı şartı bulunuyorsa, iki günlük süre içerisinde işveren tarafından rapor parası ödemesi yapılabilmektedir. Ancak sözleşmede bu durum belirtilmemişse SGK tarafından üçüncü günden itibaren rapor parası ödemesi yapılır.

Rapor Parası Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Rapor parası kaç günde yatar sorusu rapor parası alacaklar için merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı olarak çalışanlara geçici iş göremezlik ödemesi raporun üçüncü günü itibariyle yapılmaya başlanmaktadır. Ancak ilk iki günlük rapor ücretinin işveren tarafından ödeneceğine dair 5510 sayılı kanun çerçevesinde herhangi bir düzenleme yer almıyor. Bir ya da iki günlük rapor almış olan çalışanlara belirtildiği gibi raporları hastalık kapsamındaysa ödeme yapılmıyor. Ancak iş kazası ya da meslek hastalığı yüzünden rapor alanlara her gün ödeme yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışanlar için sağlık aktivasyonunun sağlanması için 30 günlük prim yatırma şartı ve geriye dönük olarak 90 günlük çalışma şartı da aranmamaktadır. Rapor parası yatırma süresi işverenin çalışma raporunu SGK’ya iletmesi sonrasındaki en geç 15 gün içinde PTT aracılığı ile çalışanın hesabına yatırılmaktadır. Fakat ücretin hesaba yatırılması sonrasında belirli bir süre içerisinde hesaptan alınması gerekiyor. Şayet yatırılmış rapor parası destekleri hesaptan alınmıyorsa bu durumda ödenek SGK’ya geri ödeniyor.

Rapor Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Rapor parası sorgulama yapmak için farklı yöntemler bulunmaktadır. Rapor parası sorgulama yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz;
 • ALO 170 hattı aranarak rapor parasının yatıp yatmadığını kolay bir şekilde öğrenmeniz mümkündür.
 • E – devlet üzerinden rapor parası sorgulama işlemini kolayca yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle e – devlet şifreniz olması gerekmektedir. En yakın PTT şubesinden e-devlet şifresini kolayca alabilirsiniz.
 • E – devlet şifresi aldıktan sonra sisteme giriş yapınız.
 • Daha sonra kurumlar sekmesinden sosyal güvenlik kurumu sayfasına giriş yapın.
 • Sosyal güvenlik kurumu sayfası üzerinden sunulan hizmetlerin arasından 4A – 4B iş göremezlik ödemesi görme sekmesini tıklayın.
 • Açılan sayfa kapsamında rapor parası sorgulamasını yapabilirsiniz.

Rapor Parası Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Rapor Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Rapor parası hesaplama yapılması rapor alınan gün sonrasındaki 3 aylık süreç içindeki günlük kazançlarının toplamı, iş göremezlik raporunun başlamış olduğu tarihten sonraki 3 ay için primler ve kazançlarının toplamlarına bakılarak yapılmaktadır. Bu noktada göz önünde tutulması gereken nokta rapor parası alınan ücret üzerinden hesaplandığından örneğin asgari ücret ile çalışan ve asgari ücretin üstünde çalışanlar için rapor parası tutarları farklılık göstermektedir. Ancak rapor parası en üst limiti de bulunmakta olup belirlenmiş olan tavan miktarını rapor ücreti geçememektedir. Belirtildiği gibi örneğin hem hamilelik hem de hastalık oluşmuşsa bu durumda her iki durum üzerinden rapor parası hesaplaması yapılır ve tavan ücret üzerinden sigortalıya ödeme yapılabilmektedir.

SGK Rapor Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası başvurusu, işverenler tarafından yapılmaktadır. Çalışanların tam teşekküllü devlet hastanesinde muayene olması ve aynı hekimden rapor alması gerekir. Raporun alınmasının ardından, hastane sisteminde rapor SGK’ya bildirilmektedir. SGK sistemine eklenen rapor, işveren tarafından sisteme girilmek zorundadır. İşverenin raporu sisteme girmesinin ardından, iş görmezlik ödeneği işleme alınmaktadır.

SGK Rapor Parası Nereden Alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası almaya hak kazanan kişiler, rapor parası ödeneklerini PTT şubelerinden ya da PTT ATM’lerinden çekilebilir. İş görmezlik ödenek başvurusunun onaylanmasının ardından, 15 gün içerisinde rapor parası yatırılmaktadır. Rapor parasını çekmek için PTT şubelerine gidilebileceği gibi, PTT ATM’leri de kullanılabilir. Rapor parasının onaylanıp onaylanmadığını anlamak için e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılması gerekir. PTT şubelerine gitmeyi tercih etmeyen işçiler, e-devlet üzerinden istedikleri bankaya rapor parasını yönlendirebilir ve banka hesabı üzerinden rapor parasını çekebilirler.

Doğum Sonrası İş Görmezlik Ödeneği Alınır Mı?

Doğum iznine ayrılan anneler, izin süreleri boyunca iş göremezlik ödeneği almaktadır. Annelerin kullandıkları doğum izinlerinin süreleri, çocuk sayısına göre doğumdan önce ve doğumdan sonra olacak şekilde artırılabilir. Doğum izninin artırılması için geçerli sebepler, doktor raporuyla belirtilmelidir. Doğum iznine ayrılan anneler, aldıkları maaşın 2/3’ü oranında rapor parası almaktadır. Doğum izni süresince alınan rapor parası, Sosyal Güvenlik kurumu tarafından karşılanmaktadır. Doğum iznine ayrılacak anneler, hamileliğin 32. haftasından itibaren izin alma haklarını elde etmektedir. Dileyen kişiler tüm izinlerini doğum sonrasına bırakabilir ya da 32. haftadan itibaren izinlerini kullanmaya başlayabilirler. İşyerinin inisiyatifine göre, doğum iznine ayrılan çalışanları maaş ödemesi yapılmaya devam edilebilir. Çoklu gebelik yaşayan anneler, 30. haftanın ardından doğum izinlerini başlatabilirler. Doktor tarafından onay verilirse, ilk 30 haftadan sonra elde edilen 7 haftalık doğum izni, doğum sonuna eklenebilmektedir. Doğum izninin süresi ve izin içerisinde annelere tanınan haklar, bebeklerin sayısına göre artmaktadır.

Doğum İzni Rapor Parası Alma Şartları Nelerdir?

Doğum iznine ayrılmak ve bu sürede rapor parası almak için gerekli görülen koşullar aşağıda detaylıca sıralanmıştır:
 • Doğum iznine ayrılan annelerin SGK kapsamında sigortalı olarak çalışması gerekir.
 • Kadınların en az 1 yıldır çalışıyor olması ve izinden önceki son 3 aylık süreçte SGK primlerinin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Doğum iznine çıkılan süre içerisinde, aynı işyerinde ya da farklı bir işte SGK'lı olarak çalışılmamalıdır.
 • Doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve bebeklerin hayatta olması gerekir.
 • Kürtaj ya da ölü doğum gibi durumlarda, doğum iznine ayrılma imkânı bulunmamaktadır. Bu anneler, doktorun belirttiği süre boyunca raporlu olarak izne ayrılabilirler.

Doğum İzninde İş Görmezlik Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum iznine ayrılan ve iş göremezlik ödeneği almak isteyen annelerin doğum izni başvuruları, işverenler tarafından yapılmaktadır. Doğumun gerçekleşmesinin ardından, hastane tarafından doğum belgesi hazırlanır ve SGK sistemine girişi yapılır. Alınan doğum raporunun, işyerine teslim edilmesi ve onaylatılması gerekir. İşyeri doğum raporunu onayladıktan sonra, kendisine ait SGK modülü üzerinden raporu sisteme işlemelidir. SGK modülü kullanmayan işyerleri, SGK il ya da ilçe müdürlüklerine bir dilekçe yazarak doğum izni sürecinin başlatılmasını talep edeceklerdir. Doğum izni başvurusu takipleri, e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.
Editör: TE Bilisim