SGK rapor parası, sigortalı çalışanın iş görmezlik raporuna bağlı olarak çalışmadığı gün sayısınca oluşturulan tutar olarak belirlenir. Kişi, raporlu olduğu gün sayısınca hak ederi hesaplanır. Bu tutar kişinin kendi hesabına yatmaz. Kişinin belirli şartları sağlayıp SGK rapor parası tutarını alması gerekir.

SGK Rapor Parası Nedir?

SGK rapor parası, iş görmezlik parası olarak da adlandırılır. SGK rapor parası; çalışanların, çeşitli nedenlerle işe devam edememe ve  Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları ya da hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamaması durumlarında verilen raporları kapsar. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ödenek olarak belirlenir. SGK rapor parası, kişinin maaşı ile birlikte yatırılmaz. Kişi maaşını kendi kurumundan alırken rapor parası SGK tarafından, o kurumun şartlarına göre verilir.

2023 SGK Rapor Parası Kimleri Kapsar?

SGK rapor parasının kimler tarafından alınması gerektiği ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prosedürde üç farklı geçici iş göremezlik ödeneği vardır.
 • Birinci seçenekte; sigortalı çalışan, işyerinde bir kaza geçirirse ya da işiyle ilgili bir meslek hastalığından dolayı rapor alırsa SGK tarafından rapor ücreti alma hakkına sahip olur.
 • İkinci seçenekte; sigortalı çalışan, hastalığından ya da herhangi bir rahatsızlığından ötürü rapor aldıysa rapor tarihinden önceki 90 günde SGK priminin ödenmiş olması şartıyla rapor parası alma hakkı elde eder.
 • Üçüncü seçenekte; sigortalı kadın çalışanların doğum yapmaları durumlarında, doğumdan önceki 8 haftada ve doğumdan sonraki 8 haftada doğum parası olarak rapor parası alma hakları bulunur. Çoğul hamileliklerde ise bu süre doğum öncesindeki 10 hafta olacak şekilde belirlenir.

2023 SGK Rapor Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Sigortalı çalışanların iş görmezlik parası alabilmeleri için bazı kriterleri yerine getirmesi gerekir. 2023 SGK rapor parası almanın şartları şu şekildedir:
 • İş yerinde aktif olarak çalışan kişi; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ya da hamilelik / doğum sonrası gibi hallerden birine dâhil olması gerekir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş, hekim ve sağlık kurumlarından sağlık raporu müracaatında bulunulmuş olmak gerekir.
 • İş göremezlik raporu almak isteyen sigortalı çalışanın prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmesi nedeniyle geçici iş göremezliğe uğraması şartı aranır.
 • Sigortalı olan kişilerin hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten itibaren ya da daha önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması şartı aranır.
Tüm bu noktalara dikkat edilerek rapor alınması hallerinde, işe gidilmeyen günlerde SGK tarafından iş görmezlik rapor parası alınabilir.

2023 SGK Rapor Parası Nasıl Sorgulanır?

SGK rapor parası sorgulama işlemi için yapılması gerekenler şu şekildedir:
 • SGK rapor parasının tutarı e-devlet üzerinden sorgulanabilir.
 • SGK rapor paranızın tutarını görmek için turkiye.gov.tr adresinin ana sayfası üzerinden TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile giriş yapınız.
 • Arama raporu bölümüne “4A / 4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” ifadesini yazarak aratmanız sonucunda karşınıza bir tablo dökümü çıkar.
 • Bu dokümanda kaç gün işe gitmediğiniz ve bu süreçte hak eder tutarınızın ne kadar olduğu bilgisi ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

RAPOR PARASI SORGULA

2023 SGK Rapor Parası Ne Zaman Alınır?

SGK rapor parasının ne zaman alınması gerektiği ile ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:
 • Sosyal Güvenlik Kurumu; sigortalı çalışanlara geçici iş göremezlik ödemesini, raporun 3. günü itibarıyla geçerli kılmaya başlar.
 • 1 ya da 2 günlük rapor alan sigortalı çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumunca herhangi bir rapor parası ödemesi yapılmaz. Fakat bu durum iş kazası geçirenler için geçerli değildir.
 • İş kazası nedeniyle rapor alan çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her gün ödeme yapılır. Aynı zamanda bu kişilerde sağlık aktivasyonu için 30 günlük prim yatırma şartı ve geriye doğru 90 günlük çalışma şartı da aranmaz.
 • Rapor paraları işverenin, çalışanın raporunu SGK ‘ya iletmesinden sonraki en geç 15 gün içerisinde PTT aracılığıyla çalışanın hesabına yatırılır. Ancak ücret hesaba aktarıldıktan sonra belirli bir zaman zarfı içerisinde alınması şartı bulunur. Alınmamış SGK rapor parası, kuruma geri gönderilir. Ödeneğin zamanının geçmemesi için sürekli olarak takip edilmesi önemlidir. Geri gönderilince alım hakkınız biter.

SGK Rapor Parası Nereden Alınır?

SGK rapor paraları, sigortalı işçi tarafından PTT şubelerine bireysel olarak gidilmesi halinde alınır. PTT şubelerinde kimlik kontrolü ile rapor parası kişiye verilir. SGK rapor parası alma aşamaları şu şekildedir:
 • İlk olarak sigortalı işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir.
 • İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer.
 • SGK yetkilileri raporu inceler ve onay verir.
 • Raporun onaylanmasının ardından PTT’ye ödeme talimatı gönderilir.
 • Ödeneğin PTT birimine ulaşmasının ardından işçiye SMS gönderilir.
 • Tüm bu aşamaların sonunda sigortalı işçi kimlik kartı ile kendisine en yakın PTT şubesine giderek rapor parasını alır.
 • Rapor parası belli bir süre alınmadığı hallerde kişi hakkını kaybeder ve ödenek geri çekilir.

SGK Rapor Parası Nasıl Hesaplanır?

SGK rapor parasının tutarı, kişinin kaç gün raporlu olduğuna göre değişim gösterir. SGK rapor parasının hesaplanma yolları şu şekildedir:
 • SGK rapor parasının tutarı, yatarak tedavilerde brüt ücretin yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında olacak şekilde ayarlanır. Asgari ücretle çalışan bir işçi; üç gün hastanede yatıp, sonrasında evinde istirahat etmişse yatarak tedavide günlük 205 TL, evindeki istirahat döneminde ise günlük 102.5 TL iş göremezlik ödeneği alma hakkı oluşur.
 • İstirahatli olunan günlerde verilen ödenek, net ücretin altında kaldığı için işçinin geliri o günlerde azalır.
Hesaplama Yöntemi;
 • Rapor parası almak isteyen sigortalı işçinin son 3 aylık brüt geliri ve son 3 aylık prim günleri ayrı ayrı toplanır.
 • Daha sonra 3 aylık brüt geliri son 3 aylık prim gününe bölünür.
 • Çıkan sayı ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır.
 • Ortaya çıkan sayıdan ilk iki gün çıkarılır.
 • Yönetmeliğe göre ilk iki gün SGK rapor parasına dâhil edilmez. Bu kurala istisnai durum olarak; iş kazası, meslek hastalıkları ve doğum izinleri örnek gösterilir.
3 Günlük SGK Rapor Parası;
 • 3 günlük rapor için 1 günlük ödeme yapılır. Bu da 3 günlük rapor parasının ayakta tedavide günlük 79,50 TL tutarında olacağını gösterir.
4 Günlük SGK Rapor Parası;
 • 4 günlük rapor için 2 günlük ödeme yapılır. Bu da 4 günlük rapor parasının ayakta tedavide 159,00 TL tutarında olacağını gösterir.
5 Günlük SGK Rapor Parası;
 • 5 günlük rapor için 3 günlük ödeme yapılır. Yani 5 günlük rapor parası ayakta tedavide 238,50 TL tutarında olacağını gösterir.
Tüm bu bilgiler göz önünde tutularak ihtiyaç durumunda SGK onaylı kurumlar üzerinden rapor alınması dâhilinde raporlu gün sayısının tutar bedeli kadar SGK rapor parası alınır.
Editör: TE Bilisim