Son günlerde yarı zamanlı çalışma konusunda sayfamıza yüzlerce soru gelmekte. Anne ya da babanın yarı zamanlı çalışma şartları,  ssk kapsamında olan kadınların yarı zamanlı çalışmadan faydalanması konusunda merak edilen bir çok soru bulunmakta. Aslında bu konuda En Son Haliyle İzin Düzenlemeleri Konusunda bilgi vermiştik ama bu yeterli olmadı. Bu yazımızda bu konuyu son defa ve net olarak toparlama gereği duyduk. Zira konu henüz tam anlaşılabilmiş değil. SSK kapsamındakiler çin yarı zamanlı çalışma şartlarını ve izin kullanma şeklini farklı farklı ve ayrıntılı olarak ele alacağız. 

1-SSK Kapsamındaki Anne ve Babanın Yarı Zamanlı Çalışma Hakları

Bu konu hakkındaki en son düzenleme 08.11.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK ile yapıldı. Şimdi işverenin daha düzenleme gelmedi, bu izinden faydalanamazsınız deme şansı da kalmadı. Tüm ayrıntıları ile SSK ve Memur anne ve babanın doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakları şu şekilde;

a) Kısmi Süreli (Yarı zamanlı çalışma) Nedir?

İşçinin haftalık çalışma süresinin (45 saat) 2/3'üne kadar olan çalışması olarak tanımlanır kanunda. Tabi ki yarı zamanlı çalışma 22,5 saat olacaktır.

b) Analık İzni Sonrası Yarı Zamanlı Ücretsiz İzin

Kadın işçi dilerse analık izninin bitim tarihinden itibaren ;

 • Birinci çocukta 60 gün,(çoğul doğumda 90 gün)
 • İkinci çocukta 120 gün, (çoğul doğumda 150 gün)
 • Üçüncü ve üzeri çocuklarda 180 gün,(çoğul doğumda 210 gün)
 • Engelli çocuklar için 360 gün,
Süreyle yarı zamanlı ücretsiz izin kullanabilir. Bu durumda kadın sigortalı işyerinde haftada en fazla 22,5 saat çalışır. Geri kalan kısmını ücretsiz izin olarak kullanır. Kalan 22,5 saat için herhangi bir ücret ödemez. Sigorta primleri de 22,5 saat üzerinden ödenir. Yarı zamanlı ücretsiz izin kullanan anneye emzirme izni verilmez. İzin bitiminden sonra çocuk 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saat süt izni kullanabilir. c)Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği

Kadın işçi analık izninin bitiminden itibaren gerekli şartları sağlaması halinde yarı zamanlı çalışarak tam maaş alabilir .Yarı zamanlı çalışma ödeneğinden annenin faydalanabilmesi için ;

 • Doğum tarihinden önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün priminin olması,
 • Analık izin bitim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde İŞKUR'a müraacat edilmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan anneye;
-Birinci çocukta 60 gün,(çoğul doğumda 90 gün) -İkinci çocukta 120 gün, (çoğul doğumda 150 gün) -Üçüncü ve üzeri çocuklarda 180 gün,(çoğul doğumda 210 gün) -Engelli çocuklar için 360 gün,

Süreyle yarı zamanlı çalışma ödeneği ödenir. Sigortalı bu durumda işyerinden yarım maaş alır kalan ücreti ise İŞKUR tarafından ödenir. İŞKUR günlük olarak asgari ücretin brüt tutarını öder.

d) Çocuk Mecburi İlköğretim Çağına Gelene Kadar Anne ya da Babanın Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı

Anne ve babanın her ikisi de çalışıyorsa eşlerden birisi çocuk mecburi ilk öğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilir. Bu kapsamda çalışmak isteyen işçinin;

 • Yarı zamanlı çalışma talebinde bulunurken eşinin çalıştığına dair belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Eşlerden birisi çalışıyor diğer çalışmıyorsa mecburi ilköğretim zamanına kadar yarı zamanlı çalışma talebinde bulunulamaz.
 • İşveren gerekli şartları sağlayan sigortalının talebini en geç 1 ay içinde karşılamak zorundadır.
 • Bu kapsamda çalışan sigortalının maaşı yarım ödenir ve sigorta primleri de yarım ödenir.
 • Bu kapsamda çalışan işçi talep ederek tam zamanlı çalışmaya geçebilir. Bir daha aynı çocuk için yarı zamanlı çalışma hakkını kullanamaz.