Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik ve sosyal hayatın adeta felç olmasıyla birlikte harekete geçen hükümet, mücbir sebeple üretim ve hizmet faaliyetleri durdurulan işletmelerde çalışanlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödenen kısa çalışma ödeneğini devreye sokmuştu. Kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar, bu süreçte yıllık izin kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. İlgili kanuna göre kısa çalışma uygulaması sırasında çalışanlar yıllık izinlerini kullanması mümkün değildir. Bunun yanı sıra İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar, yaptıkları iş gereği bayram gibi resmi tatillerde çalışmaları gerekirse ek ücret alma hakkına sahiptir. Kısa çalışma ödeneği kullanımı hakkında bilinmesi gereken en önemli konuların detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bir işverenin işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle konkordato ilan etmesi, kısa çalışmadan yararlanmak üzere başvuru yapması açısından bir engel olarak görülmemektedir. Bu sebeple işletmenin ekonomik olarak zor durumda olması sebebiyle konkordato ilan eden bir işveren de Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) kısa çalışma başvurusunda bulunabilmektedir. Kısa çalışma uygulaması döneminde işçilerin şahsen müracaat edip İŞKUR’a herhangi bir belge sunması gerekmemektedir. İlgili mevzuatlara göre gerçekleştirilen uygulamada, başvuru evrakları veya süreç içinde eksik ya da hatalı olması nedeniyle istenen evraklar, işveren tarafından elektronik ortamda İŞKUR veri tabanına yüklenmektedir. Dolayısıyla işçinin kısa çalışma ödeneği için herhangi bir evrak vermesine gerek görülmemektedir.

Malul ve Engellilerin Kısa Çalışma Ödeneği Şartları

Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında işçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
  • İşverenin kısa çalışma talebinin İŞKUR tarafından uygun bulunması
  • İşçinin çalışma şeklinin kısa çalışmaya tabi tutulması
  • Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması
  • İşçinin son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması
gerekmektedir. Bu şartları taşıyan tüm çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi mümkündür. Bu yüzden malul ve engelli vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için farklı bir prosedüre gerek görülmemektedir.

Bayramda Kısa Çalışma Ödeneği Modeli

Kısa çalışma ödeneği dönemine denk gelen resmi tatiller veya bayram tatillerinin mesai olarak kabul edilip edilmeyeceği de merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu durum, çalışma sürelerinin azaltıldığı kısa çalışma modelinde gündeme gelmektedir. İlgili mevzuata göre koronavirüs salgını dolayısıyla çalışma süreleri azaltılan firmalarda çalışanlar resmi tatil veya bayramda, yani tatil gününde çalışmışlarsa, hem tatil günü için ücretleri ödenecek hem de tatil gününde çalışmanın karşılığı olan 1 günlük ücretlerini alacaktır. Bunun yanı sıra işverenin İŞKUR’a yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından işçiye kısa çalışma ödeneğinin bağlanması sonrasında yıllık ücretli izin kullanımı söz konusu değildir. Kısa çalışma süresi ile hiçbir ücretli izin süresi iç içe geçemediği için bu tür uygulama mümkün değildir. Fakat ödeneğin başladığı tarihe kadar yıllık ücretli izin kullanımı mümkün hale gelmektedir.

Kısa Çalışma Sürecinde Sağlık Hizmetleri

İşçilerin İŞKUR’dan kısa çalışma ödeneği aldıkları süre boyunca, çalışmadıkları her gün için Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilmektedir. Bu yüzden hem kısa çalışma ödeneği alan sigortalılar hem de bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilme hakkında sahiptir. Öte yandan kısa çalışma ödeneği verilen dönemde işveren tarafından işçilere yapılacak ücret farkı ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi şarttır. Fakat söz konusu ödemeleri yapan işverenlere yönelik herhangi bir teşvik söz konusu olmamaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Yatmayanlar Ne Yapacak? İŞKUR IBAN Kayıt İşlemi

Ücretsiz İzin Maaş Başvurusu Nasıl Yapılıyor? Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Maaşı ve Ücret Desteği Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Editör: TE Bilisim