İşsizlik maaşı miktarı 2023 yılında, asgari ücretlerin belli olması sonucunda asgari ücret referans alınarak belirlenen ücretlerden biri olan işsizlik maaşı miktarı da belirlenmiş oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği asgari ücret açıklamasından sonra 2023 asgari ücret miktarı 8500 TL olarak belirlendi. 2022 yılına göre 3000 TL artış gösteren asgari ücret, beraberinde işsizlik maaşı miktarını da belirledi. 2023 yılı işsizlik maaşının en düşük miktarı asgari ücretin %40’ı olur. En yüksek işsizlik maaşı miktarı ise brüt asgari ücretin %80’i kadardır. Bu verilere göre:
 • En düşük işsizlik maaşı miktarı 4003 TL olmuştur.
 • En yüksek işsizlik maaşı miktarı ise 8006 TL olmuştur.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Olur?

İşsizlik maaşı için başvuru yöntemi, hizmet akdi sözleşmesinin fethedilmesinin ardından en fazla 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne başvurulması gereklidir. Başvuru, size en yakın İŞKUR kurumuna müracaat ederek ya da internet aracılığı ile www.iskur.gov.tr ‘den yapılabilmektedir. Kişinin isteği dışında bir olay gerçekleşmediği takdirde 30 gün geçmiş başvurular kabul edilmez. İşsizlik maaşının alınabilmesi için sigortalı işsiz bireylerin iş almaya hazır bir durumda olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusu ile birlikte bireyin iş arayan kaydı yapılmaktadır. Bu sayede sigortalı işsiz bireylerin işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri alması sağlanır.

İşsizlik Maaşı İçin Başvuru Koşulları Nelerdir?

İşsizlik ödeneği için başvurabilme şartları şunlardır:
 • Bireyin kendi isteği dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin sona ermesinden 120 gün önceki hizmet akdine tabi olmak gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak gerekmektedir.
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine ya da internet üzerinden şahsen başvurulması gerekmektedir.

Asgari Ücret Alan Birinin İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

Asgari ücret alan bir kişinin işsizlik ödeneği miktarı, en yüksek asgari ücretin %80’i kadar olabilir. En düşük işsizlik maaş miktarı asgari ücretin %40’ı kadardır. Bu veriler ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 4003 TL olur iken en yüksek işsizlik maaşı ise 8006 TL olur.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik ödeneğini alabilecek kişilerin bazı özellikleri olması gerekir. Bu özellikler:
 • İşçinin işine, işverenin son vermesi ya da iş yerinin kapatılması durumu ile karşılaşan bireyler işsizlik maaşını alabilir.
 • Diğer bir şart ise işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin kesintisiz olarak ödenmiş olması gerekir. Ödemiş olan bireyler işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.
 • İşsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınabilir?

İşsizlik maaşının ne kadar zaman alınabileceğini hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içerisindeki sigorta primi belirler. Prim günü süresi arttıkça maaş süresi de artmaktadır. İşsizlik ödeneğinin ne kadar süre alınacağı aşağıda verilmiştir:
 • 600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün boyunca işsizlik ödemesi yapılır.
 • 900 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün işsizlik ödemesi yapılır.
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödemesi yapılır.

2023 İşsizlik Maaşı Zammı Ne Kadardır?

2023 yılındaki işsizlik ödeneği zam miktarı, asgari ücrete yapılan zam ile belirlenmiş olur. Asgari ücretin artması ile işsizlik ödeneği için alınan yüzdeler de artmış olur. İşsizlik maaşının en düşük miktarı asgari ücretin %40’ı olur. En yüksek işsizlik maaşı miktarı ise brüt asgari ücretin %80’i kadardır. En düşük işsizlik maaşı 4003 TL, en yüksek işsizlik maaşı 8006 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı hesaplanma süreci, işçinin sigortasının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde elde edilen günlük işsizlik ödeneği ile 2023 yılı işsizlik maaşı belirlenir. İşsizlik maaşı hesaplanırken, işsizlik ödeneğinin miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçmez. İşsizlik maaşından yapılan kesinti sadece damga vergisi kesintisidir, farklı bir kesinti yapılmaz.

İşsizlik Ödemesi Nereden Gerçekleşir?

İşsizlik ödeneğinin alınması, başvurunun yapıldığı ayın sonucunda belli olan sonuçlar ile birlikte gerçekleşir. İşsizlik ödeneği her ayın 5’inde işsiz bireye ödenir. Ödeme tarihini öne ya da geri çekme işlemini sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı gerçekleştirebilir. Sigortalı işsiz bireyler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile en yakın PTT’ye başvurarak bu işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik Ödemesindeki Kesintiler Nelerdir?

İşsizlik ödeneğindeki kesinti ücretleri, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Durumlar Nelerdir?

İşsizlik maaşı alırken kesintiye uğradığı zamanlar şunlardır:
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bir hizmet olan, işsiz bireylerin mesleklerine uygun, son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye alanı içerisinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin işsizlik maaşı kesintiye uğrar.
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine sahip müfettişler ya da kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden işsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilen bireylerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
 • İşsizlik maaşı aldığı süre boyunca herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayan bireylerin ödenekleri emeklilik gerekçesi ile yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibari ile kesintiye uğrar.
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden kişilerin işsizlik ödeneği kesintiye uğrar.
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından sunulan meslek geliştirme ve edindirme kurslarını kabul etmesine rağmen devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aramaları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri verilen süre içerisinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
Aynı zamanda işsizlik maaşı alındığı süre içerisinde:
 • İkamet adresinin değişmesi,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • Yurtdışına çıkılması,
 • Bir işte çalışmaya başlanması,
 • Mahkeme kararıyla işe tekrar başlaması,
gibi durumlarda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne 15 gün içerisinde bilgi verilmelidir. Bilgi verilmez ise 2023 yılı işsizlik maaşı kesintiye uğrayabilir.

İŞKUR Kursiyer Ücretleri (Maaşları) Ne Kadar Oldu?

İŞKUR TYP Şartları Nedir? TYP Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşbaşı Eğitim Programlarından Ayrılmak, İstifa Etmek

Editör: TE Bilisim