Sosyal güvencesi olmayan işsiz kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için genel sağlık sigortası bulunmalıdır. Genel sağlık sigortası kişilere finansal destek sağlamakta ve her insanın yaşayabilecekleri olası hastalıklara karşı eşit şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması imkânını sunmaktadır. Genel sağlık Sigortası Türkiye’de yaşayan her vatandaşı kapsamakta ve yapılması zorunlu sağlık sigorta olmaktadır.

İşsizler Genel Sağlık Sigortası Koşulları

Sosyal güvence sahibi olmayan kişilerin gereken şartlara uyum sağlamaları sonucunda genel sağlık sigorta primleri devlet tarafından ödenmektedir. İşsizlere prim ve sağlık hizmetlerinden kimler faydalanabilir? Kimlerin genel sağlık sigortaları devlet tarafından karşılanır soruları sağlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen sosyal güvencesiz kişilerin öğrenmek istediği konular arasında yer almaktadır. Devlet tarafından aranan özellikler sahip olarak genel sağlık sigorta primleri devlet tarafından karşılanan kişilerde aranan koşullar şunlardır;
 • 18 yaşın altında bulunan bütün çocukların genel sağlık sigortaları ebeveynlerinin tesciline bakılmadan ödenmekte ve genel sağlık kapsamında verilen bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadır.
 • Sosyal güvencesi olmayan işsiz kişilerin gelir düzeylerine bakılarak prim borçları devlet tarafından karşılanmaktadır. İşsiz kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için gelir düzeylerinin brüt asgari ücretin 3/1 oranından daha az olması gerekir. Devlet tarafından gelir düzeyi yetersizliği tespit edilmiş olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanırken hiçbir ödemede bulunmamaktadır. Genel sağlık sigortası kapsamında bulunan tüm sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası 2019

2019 genel sağlık sigortası yaptırmak kişilerin kendilerini ve sağlıklarını güvence altına almalarını sağlayacaktır. Çalışan ya da çalışmayan bütün ülke nüfusunu kapsamına alan genel sağlık sigortası sistemi bütün sigorta kollarının SGK kapsamına alınmasının ardından GSS olarak hizmet vermektedir. 2012’de gerçekleşen bu hamle sonucunda Türkiye de yaşamakta olan bütün T.C. vatandaşları GSS kapsamına dâhil olmuştur. Sağlık hizmetlerinden çalışan ya da çalışmayan her vatandaşın faydalanması amacında olan Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden faydalanmak hakkı bütün vatandaşlara sağlanmaktadır.  Bütün vatandaşların eşit şartlar ile faydalandığı Genel Sağlık Sigortasından yararlanma hakkı hastane, yoğun bakım ve eczane sektörlerinde bulunmaktadır. Sigortalı olmayan ve çalışmayan kişiler belirli ücretler ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken 18 yaş altındaki kişiler hiçbir ücret ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. İşsiz olan ve herhangi bir sigorta koluna bağlı olmayan kişiler otomatik olarak GSS sistemine dahi edilerek primleri işlemeye başlamaktadır. Şayet kişinin sahip olduğu gelir muhtaçlık sınırının altında ise prim ödemeleri devlet tarafından karşılanır. Çalışmayan ve 18 yaşın üstünde olan her vatandaş Muhtaçlık sınırı altında değilse primlerini ödeyerek GSS faydalanmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası İşsiz ve Çalışan Arasındaki Farklılıklar

Çalışmayan kişiler için devlet tarafından imkân sağlanan Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden faydalanmaları için ödenmesi gerekli olan sigorta primlerini kendileri ödemeleri gerekir. Çalışmayan kişilerin ödemesi gereken sigorta primlerinin belirlenmesi için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Çalışan kişilerde ise ödenmesi gereken primler hizmetlerine devam ettikleri kurumlar tarafından ödenmektedir. Çalışan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu tüm kişiler sigorta kapsamına dahil edilmektedir. Çalışmayan kişilerde ise durum farklı olmakta ve belirtildiği üzere sigorta prim ödemelerini gelir testi yaptırarak belirlenen tutarlarda kendileri ödemek zorunda kalmaktadır. Ödenecek olan prim tutarlarının tespit edilmesi adına yapılan gelir testleri çalışmayan bütün vatandaşların yaptırmakla yükümlü olduğu test olmaktadır.

Genel Sağlık Sigorta Başvurusu

Genel sağlık sigortası yaptırmak için başvuru yapan vatandaşların istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Ülkemizde bütün vatandaşların yararlanması adına kurulan sigorta sistemi başvurusu sırasında vatandaşlardan istenen belgeler şunlardır;
 • Sosyal hizmetler birimlerinden temin edilmesi gereken 2019 Genel Sağlık Sigorta başvuru formu
 • Başvuruda bulunan kişinin kimlik belgesi fotokopisi
 • Başvuruda bulunan kişinin ikametgâh belgesi istenmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi formda bulunan yerleri eksiksiz ve tam olarak doldurduktan sonra vergi dairesine giderek onaylatması gerekir.
 • Form üzerinde mahalle muhtarının doldurması gereken yerlerin mahalle muhtarı tarafından doldurularak onaylanması gerekir.
 • Tüm imza ve onaylanmalar toplandıktan sonra yarım kapalı bir dosya içerisine konulan belgeler kaymakamlık binaları içerisinde hizmet veren Sosyal Hizmetler birimlerine teslim edilmelidir.
Teslim edilen belgelerin eksiksiz ve tam olması oldukça önemli olmaktadır. Başvuru sahiplerinin ikametgâh adresine giden yetkililer tarafından yapılan araştırmalar ile gelir testi tespiti yapılması gerekmektedir. Yetkililer tarafından yapılan gelir testi neticesinde başvuru sahipleri tarafından ödenmesi gereken prim tutarları hakkında hesaplamalar yapılmaktadır. Başvuru sonucunun olumlu olup olmadığı konusuna yetkili kişilerin incelemesi sonucuna göre karar verilmektedir.

Gelir Testi Nedir?

Gelir testi yapmak sağlık hizmetlerinden faydalanmak için genel sağlık sigortası kapsamında olmayan vatandaşların gelir seviyelerini tespit etmelerini sağlamaktır. Çalışmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için aile bireylerinin gelir seviyelerinin tespit edilmesi gerekir. Yapılan gelir testi ile gelir sahibi olmayan kişilerin sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır.

İşten Ayrılan Kişilerde Sağlık Hizmeti Yararlanma Süresi

İşsiz kalan bir işçi için 5510 sayılı kanunda belirtildiği üzere sağlık hizmetlerinden faydalanması için bazı koşullara uyum sağlaması gerekmektedir. İşsiz kalan işçiler için belirlenmiş olan ve Sosyal Güvenlik Kurumunun hale yürürlükte bulunan 5510 sayılı kanununa göre belirtilen şartlar şunlardır;
 • İşsiz kalan kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanma şartı aktif sigortalılık süresine ve adına yatırılan prim gün sayısına göre değişmektedir.
 • İşten ayrılmadan önceki 1 yıllık süre içerisinde 30 gün prim ödemesi yapılmış olan bir kişi işten ayrılmasının ardından 10 günlük süre boyunca sağlık hizmetlerinden aktif olarak yararlanmaktadır.
 • İşten ayrılmadan önceki 1 yıllık süre içerisinde 90 gün prim ödemesi yapılmış olan bir kişi işten ayrılmasının ardından 100 gün süre ile sağlık hizmetlerinden aktif olarak yararlanmaktadır. Belirtilen şartlar işsiz kalan sigortalı kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişileride kapsamaktadır.
Belirtilen süreler kanun kapsamında yürürlükte olan süreler olmakta ve işsiz kalan kişiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler bu şartlar doğrultusunda devlet güvencesinde sağlık kuruluşları hizmetlerinden faydalanmaktadır. İşsiz kalan kişilerin bu sürelere dikkat etmeleri gerekir. Sağlık hizmetlerinden faydalanmak için kendilerine verilen süreler bitmeden önce yeni işe başlamaları ya da sağlık hizmetlerinden yararlanmak için genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri gerekmektedir. Yapılan gelir testi ile işsizlik kişilerin gelir düzeyleri hesaplanmakta ve ödemeleri gereken prim tutarları ortaya çıkmaktadır. Gelir düzeyi muhtaçlık sınırı altında bulunan işsiz vatandaşların genel sağlık sigorta primi ödemelerini devlet karşılamaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Sorgulama

Genel sağlık sigortası borç sorgulama işlemi iki farklı yöntemden yararlanarak uygulanmaktadır. Bu yöntemler şunlardır;
 • Internet üzerinden e-devlet sistemi ile sorgulama yapmak ve
 • Internet üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumu tahsilât sitesi üzerinden sorgulama yapmaktır.
Genel sağlık sigortası borç sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar çevrimiçi olarak 2 yöntemi kullanarak GSS borç sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebilmektedir.

E-Devlet Genel Sağlık Borcu Sorgulama

E-devlet sistemi ile sorgulama yapmak oldukça kolay ve hızlı bir şekilde olmaktadır. Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması yapmak için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Kimlik doğrulaması yaparak sisteme giriş sağlanması için sisteme giriş şifresi gerekmektedir. PTT şubelerinden temin edilen şifre ile kimlik doğrulaması yapan kişiler sisteme girişi sağlamaktadır. E-devlet sistemi ‘Sosyal Güvenlik Bölümü’ ekranından ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ linki üzerinden borç sorgulaması yapılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar ?

İşten Çıkış Kodları İşsizlik Maaşı, SGK İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır?

Editör: TE Bilisim