İşe giriş işlemleri için istenmekte olan sağlık raporu almak için devlet hastanelerinden, aile hekimlerine kadar pek çok kurumdan ilgili işlem dâhilinde sağlık raporu alınabilmektedir. İşe giriş için ücretsiz sağlık raporu nereden alınır konusunu merak edenler için tüm devlet hastaneleri, özel hastaneler ve uygun bulunması halinde sağlık ocaklarından alınabilmektedir.

İstenen raporun detayına ve hastanenin ya da aile hekiminin uygunluğuna göre rapor alınacak kurum değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak söz konusu tüm kurumlardan sağlık raporu alınabilmekte olup Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerin yoğunluğu sebebi ile sağlık raporu almak bazı durumlarda zorlaşabilmekte olup, ücretsiz sağlık raporu alınabilecek kurumlar hakkında bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

İşe Giriş İçin Ücretsiz Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İş başlangıçlarında sağlık raporu her kurum tarafından istenmekte olup eskiden yalnızca devlet ve özel hastaneler üzerinden alınan sağlık raporu artık aile hekimleri tarafından da verilmektedir. Ücretsiz sağlık raporu için başvurulacak kurumlardan bir tanesi olan aile hekimleri işlemlerin hızlı ve ücretsiz olması açısından pek çok kişinin tercih ettiği kurumlardan biridir.

Aile hekimleri herhangi bir ücret talep etmeden sağlık raporu verebilmektedir. Aile hekimleri e-rapor sistemi üzerinden ilgili işlemleriniz için düzenlemeler yapabilmekte ve sağlık raporu verebilme yetkisine sahiplerdir.

Aile Hekimi İş İçin Sağlık Raporu Verir Mi?

Sağlık raporu işlemleri aile hekimleri tarafından sağlanıp sağlamadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bunun sebebi ise eskiden yalnızca devlet hastaneleri ve özel hastaneler sağlık raporu verebilmekte idi. Artık aile hekimleri de sağlık raporu vermekte olup çalışanların kurumlarının aile hekiminin vermiş olduğu sağlık raporunu kabul etmesi yeterlidir. Çalışmakta olduğunuz kurum aile hekiminin verdiği sağlık raporunu kabul ediyorsa ücretsiz olarak sağlık raporu alabilirsiniz.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4. Maddesi kapsamında aile hekimleri sağlık raporu verme durumları ilgili alanlar kapsamında belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre “Birinci basamak sağlık kuruluşları bünyelerinde çalışan resmi hekimler, kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen; sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve bunun gibi belgeleri düzenlemekle de yükümlüdürler.”

Bu bağlamda aile hekimleri kişiler için uygun bulması halinde sağlık raporu verebilmektedirler. Söz konusu madde dışında sağlık raporunun kullanılacağı alanlar için aile hekiminin verdiği raporun uygun olmaması halinde alınan sağlık raporu yeterli olmayabilir. Bu durumda sağlık raporunun kullanılacağı alanın belirlemiş olduğu kurumdan sağlık raporu alınmalıdır.

İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastaneden Alınır Mı?

Sağlık raporu almak için belirtilen hastaneler arasında özel hastaneler de bulunmaktadır. Özel hastanelerden sağlık raporu alacak kişiler, kurumun ilgili özel hastane ile anlaşması olması durumuna dikkat etmelidir. Kurumunuzun ilgili özel hastane ile anlaşması yok ise sağlık raporu alabilirsiniz ancak hastanenin belirlemiş olduğu ücret üzerinden ödeme gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Kurumun özel hastane ile anlaşması olması halinde de daha az ücret üzerinden ödeme gerçekleştirerek sağlık raporu alabilirsiniz. Özel hastane üzerinden sağlık raporu alacak kişilerin bilmesi gereken bir diğer konu ise her özel hastanenin sağlık raporu ücreti aynı olmamakta olup kendi belirlemiş oldukları ücret üzerinden verilmektedir. Ayrıca özel hastanelerde işlem yapılacak her bir birim için ayrıca ücret ödenmektedir.

İşe giriş için ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır konusunu merak edenler için özel hastaneler üzerinden ücretsiz sağlık raporu alma işlemi gerçekleşmemektedir. Özel hastanelerden sağlık raporu alacak kişilerin ilgili hastanenin belirlemiş olduğu sağlık raporu ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Sağlık Raporu İçin Hangi Testler Yapılıyor?

Sağlık raporu pek çok konu için istenebilmekte olup, istenilen raporun türüne göre de testler değişiklik gösterebilmektedir. Ağır iş sağlık raporu alacak kişiler daha kapsamlı testler geçmektedir ve bu iş kolunda çalışacak olan kişilerden istenen genel olarak sağlık raporu alacak kişilerden istenen testler ise şöyle sıralanmaktadır:

 • Akciğer filmi,
 • İşitme testi (odyometri)
 • Solunum fonksiyon testi,
 • EKG (Elektrokardiyografi),
 • Kan testleri (hemotolojik tahliller, hepatit tahlilleri, biyokimya tahlilleri),
 • Portör testi,
 • Reflaktör (göz testi)
 • İdrar tahlilleri istenmektedir.

Gıda ve hijyenik sektörlerde çalışacak kişilerden istenen sağlık raporunda bulunan testler ise şöyledir:

 • Akciğer filmi,
 • Kulak Burun Boğaz Kültürü,
 • Gaita Kültürü Testi,
 • Gaita Mikroskopisi,

Kişilerin çalışacakları kurumların istedikleri testler farklılık gösterebilmekte olup genel olarak istenen test tipleri bunlardır.

Sağlık Raporu İçin Hangi Muayeneler Yapılıyor?

Çeşitli sebepler kapsamında sağlık raporu alacak kişilerin öncelikle tam teşekküllü bir hastanede muayene olması gerekmektedir. Sağlık raporu için kişilerin öncelikle hastanenin ilgili birimlerine giderek muayene işlemlerini tamamlamaları ve doktorların gerekli gördükleri testleri yaptırmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda sağlık raporu için müracaat edilmesi gereken hastane birimleri şunlardır:

 • İç hastalıkları bölümü
 • Göz bölümü
 • Genel cerrahi bölümü
 • Nöroloji bölümü
 • Kulak burun boğaz bölümü
 • Ruh sağlığı ve psikiyatri bölümü

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu Zorunlu Mu?

İşe başlayacak kişilerin ilk iş başlangıçlarında kurumlar tarafından sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında zorunlu hale getirilmiştir. İşyerleri bünyesinde çalıştıracak oldukları kişileri işin tehlikeli ya da çok tehlikeli olması kapsamında sınıflandırarak belirli aralıklarla sağlık raporu alması gerekmektedir.

Ayrıca işyerlerinde bulunan işyeri hekiminin de sağlık raporu verebilme yetkisi bulunmaktadır. İşyeri hekiminin sağlık raporu verebilmesi için işyerinde çalışan sayısının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. İşyeri hekimi belirli dönemler arasında çalışanları testlerden geçirerek sağlık raporu vermesi gerekmektedir.

Sağlık Raporunda Hangi Sonuçlar Yer Alıyor?

Sağlık raporu için müracaat eden kişiler, istenen muayeneleri ve testleri (işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar testleri, radyolojik analiz) olduktan sonra laboratuvar bulguları ile Kanaat ve Sonuç kısmı değerlendirilmektedir. Kanaat ve Sonuç bölümünde kişinin yaptırdığı testlere göre, sağlık raporunda kişinin çalışabilir ya da çalışamaz hükmü verilir.

Bazı durumlarda kurul testin tekrar yapılmasını da isteyebilir, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından karar verilerek sağlık raporu sonuçlandırılır. Yaptırılmış olan sağlık raporuna itiraz etmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu hakem hastaneleri üzerinden tekrar testlerden geçirilir. Hakem hastanelerinde yapılan testler sonucu nihai karar verilir ve verilen karar kesin olarak kabul edilir.

Sağlık Raporu Alınmaz İse Ne Olur?

İşe giriş sağlık raporu yeni bir işe girerken son derece büyük bir önem arz eder. Sağlık raporu, kişinin aslında çalışabileceğinin belgelenmesidir. Peki bu belge alınmaz ise ne olur?

İş eğer tehlikeli ve çok tehlikeli grubundaki işlerde yer alıyorsa sağlık raporu alınmaması para cezasına sebep verir. Mutlaka sağlık alınması gerekir.

Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 1 Ocak 2013 yılı itibari ile işe girişlerde sağlık raporu alınması zorunlu hale getirilmiş olup, kişilerin çalışacakları kurumların istedikleri testleri tamamlayarak işe giriş işlemlerini onaylatmaları gerekmektedir. Sağlık raporu alacak kişilerin belirli periyodlarda sağlık raporunu yenilemesi gerekmektedir.

Sağlık raporu için belirlenmiş olan periyodlar ise kişilerin çalışacakları işyerlerinin çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta olmasına göre değişiklik göstermektedir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan çalışanlar, sağlık raporlarını her yıl yaptırması gerekmekte olup, tehlikeli sınıfta yer alan çalışanlar ise her üç yılda bir sağlık raporunu yeniletmeleri gerekmektedir.

Zira bu sınıflarda yer alan kişilerden istenen sağlık raporlarının geçerlilik süresinin aralığı bu şekilde belirlenmiştir. Ayrıca işyeri hekiminin gerekli görmesi halinde sağlık raporlarının tekrar edilmesi işlemi daha kısa sürede de gerçekleşebilir, işyeri hekiminin böyle bir hakkı bulunmaktadır. Çıkartılan yasa kapsamında 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri ve az tehlikeli seviyede olan işyeri sağlık raporlarını hastanelerden ya da aile hekimlerinden alabilmektedirler. Bu yazı kapsamında işe giriş için ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır konusu incelenmiştir.Editör: TE Bilisim