İşe başladıktan kaç gün sonra sigortadan yararlanılacağı ile ilgili bilgiler, kişinin geçmiş dönem sigortalılık süreçlerine göre farklılık gösterir. Sigortadan yararlanma halleri kişilerin; yaş, medeni hal, prim günü etkenlere bağlı olarak şekillenir. Bir sigortalı çalışanın sigortası, eşi ve çocuklarını da kapsar nitelikte olabilir. Bu durum gerekli şartların uygunluğuna göre değişir. Tüm bu şartlara ve detaylarına yazımızın devamından erişebilirsiniz.

Hastalık Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bir sigortalı çalışanın, hastalık sigortasından yararlanması için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Son 1 yıl içerisinde adına herhangi bir kapsamda en az 30 gün süre ile prim ödenmiş olması gerekir.
 • BAĞ-KUR, genel sağlık sigortası, ek 5 tarım sigortası ve diğer isteğe bağlı sigorta kollarında 2 aydan fazla prim borcunun olmaması gerekir.

Kişinin sigortadan yararlanabilmesi için prim ödemesinden muaf olunan yeşil kart sigortası haricinde, bu hallerin uygunluğu söz konusu ise hastalık sigortasından yararlanabilir.

Eş ve Çocuğun Sağlıktan Yararlanma Şartları Nelerdir?

Eş ve çocuklar için sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları şu şekildedir:

 • Eşin resmi nikâhla evlilik bağının olması, kendi adına sigorta, BAĞ-KUR ya da emekli aylığı olmaması gerekiyor.
 • 18 yaşından küçük çocuklar; herhangi bir şart aranmadan varsa anne ya da babalarının güvencelerinden yoksa 18 yaş altı sigortadan yararlanabilir.
 • 18 yaşını bitiren ve lisede öğrenim görmeye devam edenler 20 yaşına kadar, üniversitede öğrenim görenler ise 25 yaşına kadar anne ya da babalarının sağlık sigortasından yararlanabilir.
 • Liseden mezun olan ve 18 yaşını tamamlayan çocuklar lise mezuniyet tarihinden itibaren 20 yaşına kadar ve en fazla 2 yıl süre ile üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşına kadar ve en fazla 2 yıl süre ile sağlık hakkından yararlanabilir.
 • %60 ya da üzeri malul çocuklar, SGK Kurul kararı ile anne ya da babalarının sağlık güvencelerinden yararlanır.

İşe Başladıktan Kaç Gün Sonra Sigortadan Yararlanırım?

Sigorta girişinden kaç gün sonra muayene olabilirim sorusunun cevabı kişinin durumuna göre farklılık gösterir. Buna göre iş başlangıcı ardından sigortadan yararlanma halleri şu şekildedir:

 • Sigortadan yararlanmak için gerekli gün sayısı son 1 yılda en az 30 gündür. Kişi, işe giriş sürecinden en geç 30 gün dolduktan sonra sağlık hakkından yararlanır. Bu durumun istisnaları olup, daha erken yararlanma halleri de söz konusu olabilir.
 • Eğer sigorta girişinin yapıldığı zamandan önceki bir sene içerisinde herhangi bir kapsamda ya da herhangi bir işyerinde ya da BAĞ-KUR kapsamında en az 30 günlük sigorta primi ödemesi yapıldıysa, sigortalının işe girişi yapılır yapılmaz sağlıktan yararlanmaya başlar.
 • Eğer işe giriş tarihi itibariyle bakmakla yükümlü olarak anne, baba eş ya da çocuklar üzerinde aktif güvence varsa giriş yapılır yapılmaz sağlıktan yararlanma hakkı söz konusudur.

Sigortalının Eşi Ne Zaman Sağlıktan Yararlanır?

Resmi nikâh ile evlilik bağı olan, sigortalı çalışanın eşinin, sigortadan yararlanma durumu şu şekildedir:

 • Kendi adına sigortalı değil ise
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı almıyor ise
 • Aktif tarım – çiftçi kaydı ya da esnaflık kaydı yoksa ve buna bağlı aktif BAĞ-KUR güvencesi yok ise
 • Yeşil kart sigortası yok ise

Tüm bu durumların varlığı halinde; sigortalının kendisi sağlıktan yararlanır yararlanmaz eşi de sağlıktan otomatik olarak yararlanmaya başlar.

İsteğe Bağlı Sigorta Sağlıktan Ne Zaman Yararlanır?

İsteğe bağlı sigorta sağlık hizmetlerinden yararlanma hali, kişinin durumuna göre farklılık gösterir.

Buna göre isteğe bağlı sigorta ile sağlıktan yararlanma süreci şu şekildedir:

 • Prim ödemeye başlanan tarihten önceki son 1 yıl içerisinde, sigortalı adına en az 30 gün prim ödemesi varsa isteğe bağlı sigorta başlar başlamaz sağlıktan yararlanma hakkı elde edilir.
 • İsteğe bağlı sigorta başlangıç tarihinde; bakmakla yükümlü olarak güvence var ise isteğe bağlı sigorta başlar başlamaz sağlıktan yararlanma hakkı elde edilir.
 • Aksi durumlarda ise 30 gün dolduktan ve en az 1 aylık prim ödemesi yapıldıktan sonra sağlık güvencesi başlar.
 • Ayrıca isteğe bağlıda sigortadan yararlanma hali için BAĞ-KUR, genel sağlık sigortası gibi diğer prim ödemesi yapılan kapsamlarda ödeme vadesi geçmiş borcun olmaması şartı aranır.

Sigorta Bittikten Sonra Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmaya Devam Edilir Mi?

Sigortalının; SGK çıkışından sonra sağlıktan yararlanma süresi, hem işten çıkış tarihinden önceki gün sayısına hem de bulunulan sigorta kapsamına göre farklılık gösterir. Buna göre, sigorta bitişi sonrası sağlık hizmetlerinden yararlanma halleri şu şekildedir:

Sigortalı çalışan SSK kapsamında ise;

 • İşten çıkış tarihinden önceki son 1 sene içerisinde en az 90 gün varsa işten çıktıktan sonra 99 gün daha sigortadan yararlanmaya devam eder.
 • İşten çıkıştan önceki son 1 sene içerisinde 30 günden fazla 90 günden az gün varsa işten çıktıktan sonra 9 gün daha sigortadan yararlanmaya devam eder.
 • Bu süreç 30 günden az ise sağlık sigortası hiç açılmaz.

Sigortalı çalışan BAĞ-KUR kapsamında ise;

 • İş terki tarihinden itibaren prim borcunun olmaması ve terk tarihinden önce en az 90 günlük BAĞ-KUR ödemesi olması durumunda 99 gün süre ile yararlanma hakkı söz konusudur.
 • Ek 5 tarım sigortasında 99 gün yararlanma yoktur.
 • Ek 5 terk eder etmez sonraki gün sağlık kapanır.

Sigorta Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sigortalı çalışan, birçok hakkını sigortalı olunan gün sayısına göre kullanabildiği için gerekli hallerde sigorta sorgulama işlemi yapabilir.

Sigorta sorgulama işlemi için bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

 • Sigortada kaç gün olduğunu, primlerin düzenli olarak ödenip ödenmediği e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.
 • Sorgulama işlemi için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekir.
 • Arama motoruna SGK hizmet dökümü yazılarak ilgili sayfaya erişilir.
 • Açılan sayfada; sigortalının kişisel bilgileri, sigortalı gün sayısı, işe giriş çıkış tarihleri gibi detaylı bir döküm listesi sunulur.

Bu hizmeti kullanarak 4A / 4B / 4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyebilir, barkotlu belge oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda tüm bilgilerinize erişerek yaptığınız sorgulamanın ardından sigortanın sunduğu hizmetlerden faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.

Sağlıktan Yararlanma Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Kişi, sigortasının aktif olup olmadığını ya da sağlıktan yararlanıp yararlanamadığınızı e-devlet sistemi üzerinden yapacağı sorgulama işlemi ile öğrenebilir.

Sağlık provizyon sorgulaması için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

 • Sorgulama işlemi için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekir.
 • Arama motoru üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu / Spas Müstehaklık sayfasına erişim sağlanır.
 • Açılan sayfada yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu / Spas Müstehaklık sorgulama menüsü üzerinden sorgulama işlemi yapılabilir.
 • Söz konusu sayfada kişinin, kişisel bilgileri ve kime balı olarak sigortalı olduğu gibi genel açıklamalar yer alır.

İş Bırakma Halleri SGK ‘ya Bildirilmek Zorunda Mıdır?

İşten çıkan çalışanın, işi bırakma hali SGK ‘ya bildirilmesi gerekli bir durumdur. Söz konusu haller Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda ve işveren tarafından işten ayrılış bildirgesi ile yapılır. İşçinin ayrıca bir bildirim yapması gerekmez.

Ancak sağlık alanında sigortadan yararlanma sürelerine dikkat edilmesi ve bu süreler sonunda eğer güvence yoksa genel sağlık sigortası işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapılması gerekir.

Editör: TE Bilisim