İş kazası maaşı alma şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir. 2019 senesinde iş kazası ile ilgili maddelere uygun iş kazaları ve iş hastalıkları için SGK üzerinden maaş almak mümkündür. İş göremezlik raporu, iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanmış olan Türk vatandaşları için hazırlanan bir rapordur. İş kazası geçirmiş olan kişiler, tam teşekküllü hastanelerden iş göremezlik raporu almaya hak kazanmaktadır. Meslek hastalığına yakalandığı tespit edilen kişiler için ek destekler sunulmaktadır. Bunun dışında iş kazası geçiren kişilerin masrafları da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Şayet iş kazasına yol açan unsur ihmalkarlık sebebiyle meydana gelmiş ise bu durumda işçi İş Mahkemeleri’nden dava talebinde bulunabilir ve haklarını yasal temelde savunabilir. İş kazası ve Meslek Hastalığı Maaşı Alma Şartları bu noktada işçinin maaş alması için oldukça önemlidir.

İş Kazası Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İş kazası maaşı alma koşulları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir. Bu şartların yerine getirilmesi koşulu ile SGK tarafından maaş ödemeleri yapılmaktadır. Şartların uygun olması için güç kaybının devlet hastaneleri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı maaşı almak için aşağıdaki şartları yerine getirmek gerekmektedir:
 • İş kazası ya da hastalığı sebebi ile sağlık raporu almış olan kişilerin aktif çalışma durumlarında alınan sağlık raporu tarihine kadar devam etmiş olması gerekmektedir. Sağlık raporunda aktif çalışma hayatı olmadığı tespit edilen kişilerin maaş alabilmesi söz konusu değildir.
 • Hastalık sebepleri ile alınan sağlık raporlarında, rapor tarihinden önceki dönemi kapsayan bir senelik süre kapsamında vatandaşların primlerinin en az 90 gün süre için yatmış olması gerekmektedir.
 • İş kazaları sebebiyle alınmış olan sağlık raporlarında 90 gün prim ödeme şartı söz konusu değildir. İş kazası maaşı alabilmek için vatandaşların sigortalı şekilde çalışması yeterli değildir.
 • İş kazasının mesai saatleri içerisinde meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak iş kazası için çalışanın yalnızca iş yerinde olması gerekmemektedir.

İş Kazası Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İş kazası maaş hesaplama işlemleri yaparken, ilk olarak kişinin sigorta primleri ve aldığı maaş hesaplanmaktadır. İş kazası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilecek olan maaşın hesaplanması için güç kaybı da dikkate alınmaktadır. Bu detaylara göre yapılan hesaplamalardaki son tutarlar ise kişinin aylık kazancının yüzde 70’i olarak hesaplanmaktadır. İş kazası sebebiyle bakıma muhtaç duruma gelmiş olan vatandaşlar için bu oran yüzde 100’e çıkmaktadır. İş kazası maaş hesaplamaları ise:
 • Şayet vatandaşın çalıştığı son yerde brüt maaşı 2 Bin TL ise ve sağlık raporundaki iş gücü kaybı yüzde 50 olarak ifade edilmişse, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağı maaş Bin TL olmaktadır.
 • Şayet kişinin aldığı maaş 3 Bin TL ise bu maaşın brüt tutarı hesaplanır ve iş gücü kaybına göre maaş hesabı yapılır.

İş Kazası Maaş Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir?

İş kazasında maaş başvuru belgeleri eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Aksi durumlarda başvuru süresi uzayacaktır. İş kazası ve meslek hastalığı maaşı alma şartları ve gereken belgeler ise:
 • İş kazası maaşı almak için hazırlanması gereken talepte bulunma dilekçesi gerekmektedir.
 • Vatandaşların işe başlaması sırasında iş yerine verilen sağlık raporunun temin edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuran kişiye ait olan nüfus kayıt örneği gerekmektedir.
 • Erkek vatandaşların başvurularında askerlik terhis belgesinin temin edilmesi gerekmektedir.
 • Askerliğini henüz yapmamış olan erkek vatandaşların başvuru sahiplerinden askerliğe elverişli olmadığını gösteren belge talep edilmektedir.
 • Bu belgeleri teslim ettikten sonra başvuru süreci başlar.
 • Başvuru süreci hakkında sorgulama yapmak için E-devlet sistemi üzerinden online olarak bilgilere ulaşmak da mümkündür.

Sürekli İş Görmezlik Geliri Kimlere Verilir?

Sürekli iş görmezlik geliri alabilecek kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir. Sürekli iş göremezlik geliri, meslek hastalıkları ya da meydana gelen iş kazaları neticesinde sigortalı kişiye ödenen maaş anlamına gelmektedir. Sigortalı kişinin vefat etmesi durumunda iş göremezlik gelirleri, hak sahibi olan yakınlara ödenmektedir. Sürekli iş göremezlik gelirinin verildiği kişiler ise:
 • Meslek hastalıkları sebebiyle oluşan özel hastalık durumları ve özrü durumu olan kişiler,
 • Çalışma sırasında iş kazası geçirmiş olan kişiler sürekli iş göremezlik maaşı almaya hak kazanmıştır.
Buna göre sürekli iş göremezlik maaşı alabilecek kişilerin meslek kazanma gücünde en az yüzde 40 azalma olması gerekmektedir. Mesleki çalışma gücünde en az yüzde 10 oranında kayıp söz konusu ise bu durumda iş göremezlik maaşı almaya hak kazanmaktadır. Sürekli iş göremezlik maaşları ise tam iş göremezlik ve kısmi iş göremezlik maaşı olarak ikiye ayrılmaktadır. Şayet işçi iş gücünü yüzde yüz oranında kaybetmişse bu durumda tam maaş almaya hak kazanılmaktadır. Bu kişiler, ömür boyu maaş ödemesi almaktadır. Kısmi iş göremezlik durumlarında ise brüt maaş, iş göremezlik rapor oranlarına göre hesaplanır ve kişiye ödenir.

Meslek Hastalığı Maaşı Nasıl Alınır?

Meslek maaşı almak için ilk olarak vatandaşın geçici iş göremezlik raporu alması gerekmektedir. Kişinin çalışmadığı veya çalışamadığı günlerde geçimini sağlaması için SGK tarafından maaş ödemesi yapılmaktadır. Meslek hastalığı maaşı alabilmek için kişinin ilk olarak meslek hastalığına yakalandığının devlet hastaneleri tarafından teşhis edilmesi gerekmektedir. İş göremezlik rapor parasını alabilmek için de raporun işverene elden bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. İşveren tarafından online sistem üzerinden rapor SGK’ya belirli bir süre içinde iletmesi gerekmektedir. Daha sonra vatandaşın uygun şartlar taşıdığı tespit edilirse ödemeleri PTT ya da Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır. Aksi durumlarda iş göremezlik maaşı alınması söz konusu değildir.

İş Kazası Maaş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş kazasında maaş başvurusu yapabilmek için rapor almak gerekmektedir. Geçici iş göremezlik ya da direkt olarak iş göremezlik raporu bulunan vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak, iş kazası maaşı alabilmektedir. Başvurular online olarak ya da bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yaparak yapılabilmektedir. Meslek hastalığı ya da iş kazası maaşı almak için kişinin durumunun devlet hastaneleri tarafından tespit edilmiş olması gerekmektedir.

İş Göremezlik Rapor Parası Nereden Sorgulanır?

İş göremezlik rapor parası sorgulama işlemleri için E-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Sorgulama yapabilmek için:
 • İlk olarak turkiye.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir.
 • Sisteme giriş yapmak için PTT şubesinden 2 TL karşılığında E-devlet şifresi satın almak mümkündür.
 • Sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın ortasında bulunan arama kısmına ‘’İş Göremezlik Raporu’’ yazmak gerekmektedir.
 • Çıkan sayfa üzerinden sorgulama işlemleri kolayca yapılmaktadır.

İŞ GÖREMEZLİK RAPOR PARASI SORGULAMA

İş Göremezlik Rapor Parası Almak için Şartlar Nelerdir?

İş göremezlik maaşı şartları SGK tarafından belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan iş kazası ve meslek hastalığı maaşı alma şartları:
 • TC vatandaşı olmak gerekmektedir.
 • Reşit olmak (18 yaşını doldurmak) gerekmektedir.
 • Devlet hastanesinden sağlık raporu almak gerekmektedir.
 • SGK kapsamında çalışıyor olmak gerekmektedir.

SGK SSK Rapor Parası Ne Kadar ?

Zorunlu BES Kesinti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Kıdem Tazminatı Alır Mı?

Editör: TE Bilisim